<<

БІБЛІОГРАФІЯ

І. Спеціальна література

1. Бабаларов С. Компетенція загальних зборів: деякі практичні аспекти // Круглий стіл, № 1-2 - 2003 - С. 11-15.

2. Бабаларов С. Представництво інтересів акціонера на загальних зборах // Круглий стіл, № 7-8 - 2004 - С.

6-9.

3. Горбатенко В. Участь неповнолітніх у загальних зборах акціонерів // Бюлетень з корпоративного управління, № 3 - 2000

- С. 8-10.

4. Окунєв О. Порядок денний загальних зборів акціонерів // Бюлетень з корпоративного управління, № 3 - 2000 - С. 1113.

5. Окунєв О. Ухвалення рішень загальними зборами акціонерів

- Бюлетень з корпоративного управління, № 2 - 2001- С. 1416.

6. Рябота В. Забезпечення акціонерів інформацією під час підготовки загальних зборів // Бюлетень з корпоративного управління, № 3 - 2000 - С.2-4.

7. Рябота В. Комітети та комісії для підготовки й проведення загальних зборів // Бюлетень з корпоративного управління, № 3 - 2000 - С. 5-7.

8. Самойленко В. Акционер? Предъяви свои полномочия. // Юридическая практика, № 8 - 2004.

9. Самойленко В. Компетенция собрания акционеров АО. Анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность органов АО. // Юридическая практика № 52 - 2004.

10. Сергєєв С. Права акціонерів і загальні збори акціонерного товариства // Круглий стіл, № 6-7 - 2003 - С. 6-9.

11. Симонов Я. Регистрация или участие. Кворум на общем собрании. // Юридическая практика, № 7 - 2001 - С.8 .

12. Ткаченко Е. На чьей стороне процессуальный закон? Некоторые аспекты использования законодательных пробелов как способ ведения корпоративных войн // Юридическая практика, № 7 - 2005.

13. Харенко О. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Судова практика // Круглий стіл, № 9 - 2003 - С. 3-7.

14. Щербина О. Посвідчення довіреностей акціонерів правлінням АТ // Круглий стіл, № 4 - 2003 - С. 7-10.

15. Щербина О. Діяльність органів управління АТ за новим Цивільним кодексом України.

Загальні збори акціонерів // Круглий стіл, № 8 - 2003 - С. 19-22.

16. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Корпоративні правовідносини / Упоряд.: І.Б.Шицький (кер.) та ін.; Відп. ред. В.Т.Маляренко. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004.

17. Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2005 рік: збірник. - К.: Юридична практика, 2005.

18. Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров: Практическое руководство для акционерных обществ - М.: ООО "1С-Паблишинг", 2004.

ІІ. Нормативні акти

1. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 р.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ.

4. Принципи корпоративного управління України, затверджені Рішенням ДКЦПФР № 571 від 11 грудня 2003 р.

5. Рішення ДКЦПФР № 123 від 08.04.2004 р. "Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства".

6. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене Рішенням ДКЦПФР № 60 від 26 травня 1998 р. зі змінами та доповненнями.

7. Роз\'яснення ДКЦПФР № 18 від 24.09.1999 р.

8. Роз\'яснення ДКЦПФР № 23 від 10.11.1999 р.

9. Роз\'яснення ДКЦПФР № 24 від 10.11.1999 р.

10. Роз\'яснення ДКЦПФР № 2 від 25 лютого 2002 року "Про по

рядок застосування ст. 40, 43 Закону України "Про господарські товариства" щодо порядку та змісту повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства".

11. Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств. Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1998 р. № 199.

12. Роз\'яснення ДКЦПФР № 8 від 31.05.2001 р. "Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції".

13. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419.

ІІІ. Література для голови зборів

1. Мартин Д. Как управлять собраниями. Как добиться того, что вам нужно, когда вам это действительно нужно - Дн. - Баланс-Клуб - 2002.

2. Трофименко В.Л. Мастерство полемики - М. - 1981.

3. Бабаева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Учебное пособие. - М. - Новое знание - 1993 г.

4. Карнеги Д. Язык убеждения. Эффективные приемы совершенствования устной речи и приобретения искусных навыков убедительных публичных выступлений. - М. - Эксмо- Прес - 2000.

1 Дуже часто подібний документ має назву “Регламент загальних зборів ”

7 Витяг із Роз’яснення ДКЦПФР від 25лютого 2002 р. № 2 “Про порядок застосування ст. 40, 43 Закону України “Про господарські товариства” щодо порядку та змісту повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства ”

20 Ч. 9 ст. 41 Закону про господарські товариства

<< |
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме БІБЛІОГРАФІЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -