<<
>>

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дисертаційного дослідження державний кордон однозначно визнається необхідною і суттєвою ознакою (атрибутом) будь-якої держави, в тому числі і України.

Державний кордон - це встановлена юридично чи фактично штучна лінія (на суші і воді) і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії (в надрах, водах і повітряному просторі), які визначають просторові межі території держави і сфери здійснення нею свого суверенітету (територіального верховенства).

Правовий статус державного кордону - це комплексний правовий інститут, норми якого регламентують питання встановлення, функціонування та охорони державного кордону. Комплексність цього інституту полягає в тому, що він включає норми права як внутрішнього, так і міжнародного. Саме тому правовий статус державного кордону України поділяється на конституційно-правовий (державно- правовий) і міжнародно-правовий.

Складовими частинами конституційно-правового інституту державного кордону України є групи норм, що регулюють:

1) визначення і встановлення державного кордону;

2) режим державного кордону;

3) прикордонний режим;

4) режим в пунктах пропуску через державний кордон;

5) повноваження органів державної влади в сфері охорони державного кордону;

6) повноваження Прикордонних військ та інших військових формувань в цій

сфері;

7) участь органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян і громадян в охороні державного кордону;

8) відповідальність за порушення законодавства про державний кордон;

9) порядок вирішення територіальних розбіжностей (спорів);

10) порядок вирішення прикордонних інцидентів;

11) правовий і соціальний захист військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь в охороні державного кордону;

12) порядок ресурсного забезпечення охорони державного кордону.

Сучасний державний кордон України попри неповне правове його оформлення

є завершеним міжнародно-правовим явищем, посягання на яке неприпустиме, оскільки несе в собі загрозу порушення стабільності на континенті і в світі.

Прикордонний простір України являє собою виділений з території держави географічний і соціальний простір, який охоплює собою державний кордон, прикордонну смугу, контрольовані прикордонні райони, пункти пропуску через державний кордон, територіальне море, внутрішні води і їх підводне середовище, континентальний шельф і виключну (морську) економічну зону, а також повітряний простір над цими територіями, і в якому встановлюються відповідні режими, а саме: режим державного кордону України; прикордонний режим; режим у пунктах пропуску через державний кордон України.

Основне призначення режимів, що діють у прикордонному просторі, полягає у забезпеченні порядку на державному кордоні, створенні умов для здійснення його охорони, підвищенні можливості виявлення і припинення випадків незаконного перетинання державного кордону особами і транспортними засобами, незаконного переміщення через кордон товарів (вантажів) та іншого майна. У своїй сукупності режимні правила повинні гарантувати дотримання законності і правопорядку на державному кордоні.

Охорона державного кордону України є невід'ємною складовою загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки України, включає в себе здійснення політичних, правових, організаційних, економічних, військовій:, оперативних, технічних, екологічних, санітарно-карантиних та інших заходів і реалізується шляхом здійснення державної прикордонної політики.

Суб'єктами охорони державного кордону України є:

1. Український народ.

2. Верховна Рада України.

3. Президент України.

4. Кабінет Міністрів України.

5. Спеціальний центральний орган виконавчої влади України Державний комітет у справах охорони державного кордону України.

6. Інші центральні органи виконавчої влади України: Міністерство закордонних справ України; Міністерство оборони України; міністерства і відомства, які здійснюють на державному кордоні різні види контролю; Служба безпеки України; Міністерство внутрішніх справ України; місцеві органи державної влади.

7. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об' єднання громадян і громадяни.

8. Військові формування: Прикордонні війська, Війська повітряної оборони, Військово-морські сили України.

9. Прикордонні представники України.

Координація зусиль у сфері охорони державного кордону має цілу низку рівнів, аспектів і напрямків.

Особи, винні в порушенні законодавства про державний кордон України, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну і матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Підвищенім ефективності охорони державного кордону неможливе без усунення недоліків і прогалин в законодавстві. Основними шляхами вдосконалення законодавства про державний кордон є:

усунення окремих неточностей у формулюванні конституційних положень;

прийняття нової редакції Закону "Про державний кордон України";

вдосконалення норм про відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України;

реформування системи забезпечення охорони державного кордону України.

Сформульовані висновки і пропозиції повинні сприяти як подальшому дослідженню порушених проблем, так і удосконаленню механізму правового регулювання державного кордону України, а також підвищенню ефективності його охорони.

<< | >>
Источник: ЦИМБАЛІСТИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький - 1998. 1998

Еще по теме ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -