<<
>>

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону

України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 липня 1997

року.

( Пункт 22.2 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.2.

Установити, що в 2005 році віднесення до валових

витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим

підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов\'язаних з

поліпшенням основних фондів 2-4 групи, що підлягають амортизації,

у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів,

здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної

балансової вартості 2-4 групи основних фондів станом на початок

звітного періоду, а по об\'єктах основних фондів 1 групи, до

валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у

розмірі 10 відсотків до балансової вартості об\'єкта, що

ремонтується, станом на початок звітного періоду.

( Пункт 22.2 статті 22 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 )

від 25.03.2005 )

( Пункт 22.3 статті 22 виключено на підставі Закону N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.4 статті 22 виключено на підставі Закону N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із

цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому

Закону.

( Абзац другий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац п\'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац дев\'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено на підставі

Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац п\'ятнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено на

підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Пункт 22.5 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 639/97-ВР від 18.11.97, N 793/97-ВР від 30.12.97; N 403-XIV

( 403-14 ) від 15.01.99; N 515-XIV ( 515-14 ) від 18.03.99;

N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99; N 971-XIV ( 971-14 ) від

15.07.99; N 973-XIV ( 973-14 ) від 15.07.99; N 1278-XIV

( 1278-14 ) від 03.12.99, N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000,

N 1606-III ( 1606-14 ) від 23.03.2000, N 1608-III ( 1608-14 ) від

23.03.2000, N 1715-III ( 1715-14 ) від 11.05.2000, N 1749-III

( 1749-14 ) від 01.06.2000, N 2199-III ( 2199-14 ) від 21.12.2000,

N 2323-III ( 2323-14 ) від 22.03.2001, N 2355-III ( 2355-14 ) від

05.04.2001, N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, N 3118-III

( 3118-14 ) від 07.03.2002, N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002,

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003, N 1702-IV ( 1702-15 ) від 11.05.2004, N 2285-IV

( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

22.6.

Запропонувати Президенту України привести чинні

нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим

Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників

податку у зв\'язку з порушенням нормативних актів Кабінету

Міністрів України або центрального податкового органу, виданих

протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо

передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких

платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за

податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.

Планові перевірки платників податку щодо застосування норм

цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому

законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року. ( Пункт 22.7

статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 639/97-ВР

від 18.11.97 )

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі

статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3,

введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом,

визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент

набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної

групи основних фондів з метою подальшої амортизації. ( Пункт 22.8

статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від

18.11.97 )

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в

експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на

рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент

набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

( Пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N

639/97-ВР від 18.11.97 )

22.10. Балансова вартість витрат, пов\'язаних з видобутком

корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього

Закону та включених до балансу платника податку до набрання

чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова

вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та

підлягає подальшій амортизації.

( Пункт 22.10 статті 22 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання

чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку

корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів

родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на

заборгованість, що виникла у зв\'язку із затримкою в оплаті товарів

(робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до

набрання чинності цим Законом.

Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за

рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей

оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового

резерву кредитора з 1 липня 1997 року.

( Пункт 22.12 статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом

N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

22.13. На перехідний період встановлюються такі нормативи

формування страхового резерву відносно сукупного розміру боргових

вимог банків згідно з підпунктом 12.2.3 цієї статті: 40 відсотків

до 31 грудня 1999 року включно; 30 відсотків до 31 грудня 2001

року включно; 20 відсотків починаючи з 1 січня 2002 року.

( Пункт 22.14 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.15 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння

державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик,

проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих

позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим

Законом. ( Пункт 22.16 статті 22 в редакції Закону N 639/97-ВР

від 18.11.97 )

( Пункт 22.17 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинності після

прийняття відповідних законів.

Норми пункту 6.3 застосовуються

починаючи з 1 січня 1999 року. ( Пункт 22.18 статті 22 із змінами,

внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97, N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.19 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.20. У зв\'язку з введенням обов\'язкової реєстрації

постійних представництв нерезидентів в якості платників податку

державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з

моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому

числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв\'язків та торгівлі

України або інших органах державної влади. ( Пункт 22.20 статті

22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від

18.11.97 )

( Пункт 22.21 статті 22 виключено на підставі Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Пункт 22.22 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.23 статті 22 виключено на підставі Закону

N 793/97-ВР від 30.12.97 )

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до

валового доходу платника податку не включаються суми коштів,

нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та

теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на

електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування

витрат, пов\'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та

теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і

використовуються виключно на фінансування витрат, пов\'язаних з

добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок

обліку і подання податкової звітності про використання коштів,

спрямованих на фінансування витрат, пов\'язаних з добудовою

енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України,

перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим

призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу

платника податку і оподатковуються на загальних підставах.

( Статтю 22 доповнено пунктом 22.23 згідно із Законом N 317-XIV

( 317-14 ) від 16.12.98 )

( Пункт 22.24 статті 22 виключено на підставі Закону

N 568-XIV ( 568-14 ) від 06.04.99 )

22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для

суб\'єктів космічної діяльності України податковим періодом

оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік.

( Статтю 22 доповнено пунктом 22.24 згідно із Законом N 1559-III

( 1559-14 ) від 16.03.2000 )

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України

"Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту

в житловому будівництві на базі холдингової компанії

"Київміськбуд" ( 3044-14 ), кошти, внесені платниками податку на

рахунки учасників фондів банківського управління або за

договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат

платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового

доходу цього платника за звітний період. ( Статтю 22 доповнено

пунктом 22.25 згідно із Законом N 1694-III ( 1694-14 ) від

20.04.2000, в редакції Закону N 3045-III ( 3045-14 ) від

07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.26 статті 22 виключено на підставі Закону

N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.27 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.28 статті 22 виключено на підставі Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які

здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменистані,

справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України

"Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в

Туркменистані". ( Статтю 22 доповнено пунктом 22.29 згідно із

Законом N 43-IV ( 43-15 ) від 04.07.2002 )

( Пункт 22.30 статті 22 виключено на підставі Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

22.31. Встановити, що на період дії процедури погашення

заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані

на забезпечення сталого функціонування підприємств

паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) для платників

податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок

оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей,

встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на

забезпечення сталого функціонування підприємств

паливно-енергетичного комплексу".

Норми статті 12 цього Закону не поширюються на

заборгованість, до якої застосовується механізм списання на

умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на

забезпечення сталого функціонування підприємств

паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).

Для технологічних парків, їх учасників та спільних

підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому Законом

України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності

технологічних парків" ( 991-14 ) порядку проектів технологічних

парків оподаткування їх прибутку здійснюється з урахуванням

положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим

інноваційної діяльності технологічних парків". ( Пункт 22.31

статті 22 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3333-IV

( 3333-15 ) від 12.01.2006 )

( Статтю 22 доповнено пунктом згідно із Законом N 2711-IV

( 2711-15 ) від 23.06.2005 )

22.32. Кабінету Міністрів України:

розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування

інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній

Раді України відповідні пропозиції з цього питання;

протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення

реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його

компетенції;

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення

законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим

Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 28 грудня 1994 року

N 334/94-ВР

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Стаття 22. Прикінцеві положення:

 1. ВИСНОВОК щодо ПРОЕКТУ Закону Про парламентську опозицію в україні
 2. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об\'єктів
 3. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об\'єднань
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку
 6. Стаття 22. Прикінцеві положення
 7. Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру
 8. Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради (ВИР), 2003, N 39, сг. 350)
 11. § 3.9. Звернення стягнення на майно боржника при порушенні справи про банкрутство.
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
 13. Напрями розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері діяльності державних підприємств
 14. Діяльність закладів освіти як об’єкт адміністративно - правового забезпечення
 15. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -