>>

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………. 4

РОЗДІЛ 1. Цілі регуляторної політики та співвідношення централізації

і децентралізації в управлінні економікою …………………... 23

1.1. Цілі регуляторної політики і вимоги до неї в умовах

змішаної економіки ………………………………………………… 23

1.2.

Співвідношення централізації і децентралізації

в управлінні економікою …………………………………………... 41

1.3. Законодавча діяльність як головний засіб здійснення

державного управління з єдиного центру ………………………… 72

Висновки до розділу 1 ………………………………………………… 135

РОЗДІЛ 2. Сутність та характеристика господарського

законодавства і державної регуляторної політики ………... 139

2.1. Господарське законодавство як об’єкт вдосконалення

(модернізації) ……………………………………………………… 139

2.2. Основні напрями вдосконалення правового

регулювання господарської діяльності ………………………….. 161

2.3. Сутність та характеристика державної регуляторної

політики ……………………………………………………………. 184

Висновки до розділу 2 ………………………………………………… 257

РОЗДІЛ 3. Аналіз існуючого методологічного забезпечення

регуляторної політики

3.1. Планування діяльності з підготовки регуляторних актів, аналіз

їх регуляторного впливу та оприлюднення проектів

регуляторних актів ………………………………………………... 262

3.2. Погодження проектів регуляторних актів та експертний

висновок щодо їх регуляторного впливу ……………………….. 284

3.3. Затвердження і державна реєстрація нормативно-правових актів.

Відстеження результативності, оцінка системності і

узгодженості регуляторних актів ………………………………… 305

Висновки до розділу 3 ………………………………………………… 335

РОЗДІЛ 4. Теоретико-філософські та методологічні засади

регуляторної політики ………………………………………… 340

4.1. Розроблення теоретико-філософських та методологічних

засад нормотворчої діяльності як одна з найважливіших умов

вдосконалення правового регулювання господарських

відносин ……………………………………………………………. 340

4.2. Зловживання правом як загроза моральності та справедливості,

порушення вимог чинного законодавства. Особливості

зловживань правом у сфері регуляторної політики …………….. 362

4.3. Завдання створення засад філософії розробки

господарсько-правових актів та критерії їх оцінки …………….. 405

Висновки до розділу 4 ………………………………………………… 447

РОЗДІЛ 5. Комп’ютеризація регуляторної політики як напрям

вдосконалення її методологічного забезпечення …………... 450

5.1. Сучасні технології здійснення регуляторної політики і

якість господарсько-правових актів ……………………………... 450

5.2. Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій

у здійсненні управління регуляторною діяльністю ………….…. 467

5.3. Досвід моніторингу регуляторних актів ………………………… 482

Висновки до розділу 5 ………………………………………………… 502 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 505

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 509

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 559

| >>
Источник: ЮЛДАШЕВ Олексій Хашимович. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -