>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні основи формування законодавства про господарську діяльність навчальних закладів 18
1.1.
Теоретична основа господарської діяльності навчальних закладів
18
1.2. Поняття господарської діяльності навчальних закладів 36
1.3. Еволюція правового статусу навчальних закладів 59
1.4. Загальноправова основа господарської діяльності навчальних закладів

Висновки до розділу 1

95

109

РОЗДІЛ 2. Правовий статус навчальних закладів 114
2.1. Класифікація навчальних закладів 114
2.2. Легітимація господарської діяльності навчальних закладів 133
2.3. Майнова та фінансова основи господарювання навчальних закладів 166
2.4. Господарська компетенція навчальних закладів 192
2.5. Управління господарською діяльністю навчальних закладів 207
Висновки до розділу 2

220
РОЗДІЛ 3. Правова регламентація видів господарської діяльності навчальних закладів 225
3.1. Загальноправові ознаки діяльності навчальних закладів та правова регламентація основної освітньої діяльності 225
3.2. Правова регламентація додаткової освітньої діяльності окремих підрозділів навчального закладу 239
3.2.1. Правова регламентація діяльності бібліотек як окремих підрозділів навчального закладу 244
3.2.2. Правова регламентація діяльності підрозділів навчальних закладів з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно 251
3.2.3.
Правова регламентація діяльності юридичних клінік та відокремлених підрозділів навчальних закладів з надання консультативних послуг
264
3.3. Правова регламентація неосвітньої господарської діяльності навчальних закладів

Висновки до розділу 3

270

294

РОЗДІЛ 4. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством інших країн 301
4.1. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн ЄС та інших країн центральної Європи 301
4.2. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн СНД 322
4.3. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством США 333
4.4. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн Азії 349

4.5. Напрями удосконалення українського законодавства про господарську діяльність навчальних закладів за рахунок використання прогресивного зарубіжного досвіду 369
Висновки до розділу 4

385
ВИСНОВКИ 391
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 400
ДОДАТКИ 486

| >>
Источник: ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк –2014. 2014

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Страховой механизм. Страховой механизм макроуровня
 2. Глава IV КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 3. Розділ 17 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Лекция 21. Англия XVII-XIX вв.: становление буржуазного (индустриального) государства.
 6. Проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України"
 7. Становление нормативно-правового регулирования «зеленого» строительства в целях экологизации строительной отрасли России
 8. 3.2. Класифікація адміністративного розсуду
 9. § 3.2. существенные условия договора страхования гражданской ответственности единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ
 10. Правове регулювання планування використання земель населених пунктів для розміщення зелених насаджень
 11. 1.2. Становлення сучасного інституту права держави на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою
 12. 3.3. Актуальні проблеми сучасного етапу систематизації законодавства про адміністративну відповідальність
 13. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 14. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 15. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
 16. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -