<<
>>

Висновки до розділу 5

Якість регуляторних актів перебуває в прямій залежності від технології їх підготовки, прийняття і спостереження за результативністю цих актів, пропозиції щодо реалізації за допомогою новітніх інформаційних технологій, таких попередньо упорядкованих двох функцій як: 1) участь в процесі підготовки, обговорення цих актів громадськості, наукових кіл; 2) моніторинг – постійне спостереження та зворотний зв’язок між дією цих документів та особами, відповідальними за їх дію, – суб’єктами регуляторної діяльності.

Якщо перша функція здійснюється за допомогою оприлюднення проектів регуляторних актів на відповідних сайтах органів влади і економічного управління, електронного обговорювання цих проектів, то друга – шляхом постійного моніторингу виконання цих актів, відстеження їх результативності.

Досвід функціонування автоматизованої інформаційно-пошукової системи нормативно-правових актів – АІПС-Право, розробленої і реалізованої на практиці під керівництвом і безпосередній участі дисертанта, довів її більшу ефективність, ніж сучасні комп’ютерні бази. АІПС-Право дозволяє здійснювати пошук не тільки потрібних нормативно-правових документів, але й окремих їх норм. Підхід, який пропонується, може бути використаний і для автоматизованої підготовки текстів проектів правових норм, а також проектів змін і доповнень до діючого законодавства, необхідних для прийняття в зв’язку з внесенням того чи іншого законопроекту. Зрозуміло, що цей підхід найбільш ефективно може бути реалізований в рамках електронного урядування, комп’ютерної технології підготовки проектів регуляторних актів, їх моніторингу.

Важливою є розробка прозорої процедури підготовки регуляторних актів, яка передбачала б не тільки оприлюднення на сайті відповідного суб’єкта регуляторної діяльності проектів планів підготовки цих актів (у межах функції “планування діяльності з підготовки регуляторних актів”), а також результатів аналізу регуляторного впливу.

Крім того, слід комп’ютеризувати контроль виконання регуляторних рішень, здійснювати систематичне спостереження за цим виконанням – моніторинг регуляторних актів, регуляторної політики в цілому.

Особливі можливості запровадити прозору процедуру підготовки регуляторних актів відкриваються у зв’язку з комп’ютеризацією контролю виконання. Це дасть змогу автоматизувати систему контролю зміни (коригування) регуляторних актів, значно підвищити ефективність регуляторної діяльності. Застосування нових інформаційних технологій, реалізація за їх допомогою функції відстеження ефективності регуляторної діяльності, дозволить здійснити своєчасний перегляд регуляторних актів. Як наслідок, це призведе до вдосконалення державної регуляторної політики, дозволить реалізувати її на якісно на вищому рівні, покращаться результати економічної діяльності.

В умовах комп’ютеризації державних і економічних органів управління (електронне урядування) відкриваються можливості комп’ютеризувати окремі етапи технології розробки проектів регуляторних актів. При цьому мається на увазі не тільки оприлюднення на сайтах суб’єктів регуляторної діяльності проектів актів, планів підготовки цих проектів, але й здійснення за допомогою ЕОМ саме планування підготовки проектів регуляторних актів, вибір тих проектів, які є найприоритетнішими. Принципово можливо автоматизувати етапи кількісної оцінки проблеми, задля “покриття” якої розробляється проект акта, ранжувати (“зважити”) кожний з них і відібрати для першочергової підготовки найважливіші. Таким чином, з’являються можливості для складання об’єктивного плану розроблення проектів актів, тобто вирішити завдання, яке лише ставиться в юридичній літературі, як правило, без визначення підходу до його розв’язання. Можливо формалізувати (комп’ютеризувати) процес аналізу регуляторного впливу. Можливо також комп’ютерним шляхом визначати наявність або відсутність суперечності між нормами (рішеннями) регуляторних актів, наявність або відсутність їх дублювання тощо.

Принципово можливо і вкрай доцільно створити автоматизований банк даних термінів, з яких складаються правові акти, автоматизовано здійснювати його ведення. Це стане революційним переворотом у теорії регуляторної діяльності, теорії економічного права. Це практично дає змогу вирішити проблеми, пов’язані не тільки з багатозначущостю термінології, що використовується у текстах правових документів, але й дозволить виявляти суперечності в актах, їх дублювання і т.д.

Інжиніринг державного і економічного управління, створення електронного уряду – це не часткове технологічне виконання за допомогою ЄОМ окремих функцій, а нова концепція здійснення управління, зокрема, державного управління, на рівні, який є необхідним елементом масштабного інформаційного перетворення суспільства.

<< | >>
Источник: ЮЛДАШЕВ Олексій Хашимович. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Висновки до розділу 5:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -