<<
>>

Висновки по розділу 3

На основі проведеного у третьому розділі дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Відповідальність у сфері перевезень пасажирів та багажу підприємствами міського електротранспорту має комплексний характер.

До правопорушників можуть застосовуватися заходи господарсько-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової, кримінальної, фінансової, майнової, дисциплінарної відповідальності.

2. Заходи адміністративної відповідальності можуть застосовуватися як до громадян, так і до суб’єктів господарювання - підприємств міського електротранспорту (адміністративно-господарські санкції). Критерієм віднесення до адміністративної, господарської та іншої відповідальності є суб’єктний склад державних органів, які застосовують заходи цієї відповідальності.

3. За суб’єктним складом порушників виділено їх три групи – суб’єкти господарювання - підприємства міського електротранспорту; споживачі послуг підприємств міського електротранспорту (пасажири); працівники підприємств міського електротранспорту (водії, кондуктори, контролери, слюсарі, ІТР та службовці, а також керівники підприємств).

4. Відповідальність підприємств міського електротранспорту – суб’єктів господарювання настає в результаті порушень законодавства та умов договорів, укладених ними з пасажирами та іншими суб’єктами господарювання - контрагентами, а саме порушення принципів реального та належного виконання.

5. Найчастіше захист інтересів підприємств міського електротранспорту від порушень з боку інших підприємств реалізується через розгляд справ господарськими судами. Крім розгляду договірного спору між підприємством міського електротранспорту та іншим підприємством у господарському суді до учасників договірних відносин можуть застосовуватися й адміністративні санкції. При цьому складання актів про порушення вимог НПА у сфері підприємницької і господарської діяльності та розгляд справ про порушення здійснюють контрольно-наглядові органи виконавчої влади (в окремих випадках – суди) або органи місцевого самоврядування за правилами відповідних нормативних актів, але на принципах і умовах, аналогічних тим, які застосовуються при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

Реалізація заходів відповідальності за правилами досудового врегулювання спорів або адміністративного провадження дозволить спростити та удосконалити процесуальний порядок застосування заходів відповідальності у сфері здійснення перевезень міським електротранспортом.

6. На інтереси підприємств міського електротранспорту крім інших підприємств можуть зазіхати сторонні громадяни, які скоюють злочини або адміністративні правопорушення, а також самі працівники та керівники підприємств міського електротранспорту. На сьогодні важливим є запровадження на законодавчому рівні визначення, що при укладанні контракту з головою правління акціонерного товариства та іншими посадовими особами господарських товариств, які мають широкі права з управління діяльністю підприємства міського електротранспорту та укладанням від його імені угод, передбачать:

- повну відповідальність цих посадових осіб перед підприємством міського електротранспорту (принаймні у випадку вчинення навмисних дій);

- можливість застосування до них комплексної відповідальності.

7. Застосування до працівників міського електротранспорту й особливо, їх керівників різних заходів адміністративної, кримінальної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності у комплексі із запровадженням стимулюючих заходів за сумлінне ставлення до своїх обов’язків сприятиме зменшенню кількості правопорушень всередині підприємств міського електротранспорту.

Результати дослідження, одержані у цьому розділі, опубліковані у наукових роботах:

1. Родіна В. В. Процесуальний порядок застосування заходів юридичної відповідальності до учасників перевезень міським електротранспортом / В. В. Родіна // Наука і правоохорона. — 2011. — № 4. — С. 228—232 [231].

2. Родіна В.В. Особливості господарсько-правової та іншої юридичної відповідальності підприємств міського електротранспорту / В.В. Родіна // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України». Частина перша (м. Донецьк, 25 листопада 2011 р.) / Ред. кол. М.Л. Шелухін, Б.В. Деревянко, В.В. Родіна. — Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2011. — С. 187—191 [232].

<< | >>
Источник: РОДІНА Валерія Вікторівна. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Д И С Е Р Т А Ц І Я на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012. 2012

Еще по теме Висновки по розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -