<<
>>

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

скорочення значення
1. АРК Автономна Республіка Крим
2. АТ Акціонерне товариство
3. ВВП Валовий внутрішній продукт
4. ВНП Валовий національний продукт
5. ГАТС Генеральна угода про торгівлю послугами
6. ГК України Господарський кодекс України
7. ДАК Державна акредитаційна комісія
8. КЗПНО Кодекс законів про народну освіту УСРР від 22 листопада 1922 року
9. КМУ Кабінет Міністрів України
10. МВС Міністерство внутрішніх справ
11. МОН України Міністерство освіти і науки (з 9 грудня 2010 року по 28 лютого 2013 року – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
12. НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
13. НЕП Нова економічна політика
14. НПА Нормативно-правовий акт
15. НТП Науково-технічний прогрес
16. ОЕСР Організація економічного співробітництва й розвитку
17. ОКР Освітньо-кваліфікаційний рівень
18. ПНР Польська народна республіка
19. ПТО Професійно-технічна освіта
20. ПТУ Професійно-технічне училище або інший професійно-технічний навчальний заклад
21. СОТ Світова організація торгівлі
22. СПД Суб’єкт підприємницької діяльності
23. ТНК Транснаціональна корпорація
24. ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю
25. УНР Українська народна республіка
26. ЦК України Цивільний кодекс України
27. ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
28. ECTS European Credit Transfer System; Європейська система заліків академічної успішності

<< | >>
Источник: ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк –2014. 2014

Еще по теме ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -