<<

Додаток

ДОДАТКИ Додаток А

А\\ТВ£РДЖУЮ

\' Науково-дослідного публічного права > і Bi В.

Галунько

АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в ^ V країні» І итарчука Василя Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у науково- дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного "права

Комісією Інституту було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми: «Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні» Титарчука Василя Васильовича. Під час обговорення наданих матеріалів щодо використання їх у практичній діяльності комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження буде використано в науково-дослідній діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме для подальшо, теоретичної розробки питань адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств в Україні.

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми- «Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в V країн,» І итарчука Василя Васильовича мають вагому цінність для науково- дослідної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права. "

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми:

« дмініс-фативно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні» Титарчука Василя Васильовича вважати впровадженими в науково- дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.

Члени комісії:

К. М. Куркова О. В. Тронько

Старший науковий співробітник, к.ю.н.

Науковий співробітник

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC LAW

2 a, Kirpy str., Kyiv, 03035 Tel.

+38 044 228-1031 E-mail: sipl@email.ua sipl@i.ua www.sipl.com.ua

Додаток Б

ІНСТИТУТ

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

вуя. Г.Кірпи, 2 А, м.Київ, 03035 Тел. 044 228-1031 E-mail: sipl@email.ua sipl@i.ua www.sipl.com.ua

Довідка

щодо використання результатів дисертації «Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні» Титарчука Василя Васильовича

Повідомляємо Спеціалізованій Вченій раді, що результати дисертації Титарчука Василя Васильовича на тему: «Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні» стосуються проблем здійснення адміністративних процедур щодо діяльності державних підприємств та державних органів влади, в тому числі органів місцевого самоврядування, щодо управлінсько-владного характеру та організаційно-розпорядчого впливу на учасників суспільних відносин шляхом надання їм певних повноважень. Результати дисертаційного дослідження використовуються Інститутом під час досліджень, в межах НДР «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації №0115U005495).

<< |
Источник: ТИТАРЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додаток:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -