<<
>>

Висновки до розділу 3

Основною складовою стабільності інформаційних ресурсів є забезпечення належного захисту конфіденційності, що у багатьох фінансово розвинутих державах включає у себе здійснення цілого комплексу заходів, які спрямовуються на виключення або, хоча б, мінімізацію витоку інформації, що перебуває під захистом.

До такого комплексу належить, у першу чергу, відповідне законодавче забезпечення інформаційної сфери, що стосується як державних секретів, так і секретів окремих осіб.

У сучасній правовій науці актуальні питання правового регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах досліджені не повною мірою. Зокрема, це можна аргументувати тим, що сама система захисту інформації з обмеженим доступом в Україні перебуває на довготривалій та доволі затяжній стадії становлення. Вчені, котрі досліджують інститут конфіденційності у цілому, знаходяться у стані постійного активного наукового пошуку. Проте, дане явище не характеризується високою результативністю, так як, серед дослідників не вироблено єдиновизначеної позиції стосовно вирішення назрілих питань даної сфери. Варто погодитись, що особливе значення в умовах сьогодення складають питання захисту та належного правового регулювання данного, вкрай важливого напряму досліджень. На жаль, законодавець не приділив значної уваги інституту конфіденційності. Існуючі норми, які покликані регулювати інститут конфіденційності у фінансово-правових відносинах, розпорошені між різними галузями права, одночасно доповнюючи або заперечюючи зміст та сутність одна одної. Для ефективного подолання наявних правових прогалин у даному розділі розглянуто та проаналізовано правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах провідних держав світу.

Розробка та прийняття базових нормативно-правових актів у сфері регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах у розвинених державах світу визначаються як важлива та, у той же час, відповідальна діяльність.

Дослідження зарубіжного законодавства та правових систем сучасності дозволяє зробити висновок про різне розуміння основних проявів конфіденційності у фінансово-правових відносинах, зокрема, таких категорій, як: бюджетна, податкова, банківська, комерційна (фінансово-комерційна) та валютна конфіденційність.

Реалізуючи комплексний та системний підхід до удосконалення чинного законодавства України у сфері забезпечення конфіденційності, необхідно прийняти відповідний базовий закон, який утворить підґрунтя для формування даного сегмента. Правовою підставою вищевказаного стає позитивний зарубіжний досвід розвинених держав, зокрема, таких, як: США, Великої Британії, Люксембургу, ФРН, Франції, Австрії, Швейцарії, Фінляндії та інші.

Аналіз позитивного зарубіжного досвіду фінансово розвинених держав для посилення фундаментальних підвалин даної сфери у вітчизняному законодавстві є, безумовно, актуальним як з наукового, так і з практичного погляду. Відзначимо, що режим конфіденційності у фінансово-правових відносинах можемо визначити як предмет правового регулювання, який являє собою особливий правовий порядок, встановлений державою за допомогою правових норм і забезпечений нею шляхом роботи з інформацією конфіденційного характеру, який складається з таких елементів, як: збір, накопичення, зберігання, уточнення, систематизація, використання, поширення, знищення. Фінансово розвинені держави при захисті власної інформаційної системи застосовують відповідні механізми, ефективність використання яких вимагає врахування провідного зарубіжного досвіду у вітчизняній інформаційній сфері для належного захисту конфіденційності у фінансово- правових відносинах.

Низька ефективність застосування законодавства у сфері конфіденційності призводить до неналежного забезпечення та регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах, що не дозволяє у повній мірі забезпечувати відповідні загальнодержавні інтереси у фінансовій сфері. Ефективність майбутнього закону є важливим показником його суспільної необхідності, яка залежить від змісту закону та його відповідності реальній правовій ситуації у державі. У ньому мають бути закладені не абстрактні загальнотеоретичні поняття, а чітко визначені засоби та способи правової діяльності стосовно побудови системи забезпечення конфіденційності, а також механізм її подальшого існування та функціонування, окреслений правовий статус суб’єктів, які володіють чи використовують важливі відомості.

<< | >>
Источник: БРИГІНЕЦЬ АНДРІАНА ВАСИЛІВНА. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ. Київ - 2018. 2018

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. ВСТУП
 3. Висновки до третього розділу
 4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. Висновки до розділу 3
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВИСНОВКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -