<<
>>

Висновок до Розділу 2

Механізм контролю і нагляду за дотриманням законодавства у сфері оподаткування - це спосіб організації і функціонування контролю, що виявляється в створенні і розвитку системи суб’єктів контролю і нагляду, які за допомогою встановлених законодавством повноважень і методів контрольної діяльності покликані досягти обгрунтованих цілей контролю у сфері оподаткування.

До елементів контролю за дотриманням законодавства у сфері оподаткування на підставі твердження про те, що саме елементи в сукупності визначають динаміку контролю, належать:

- суб’єкт податкового контролю (уповноважений контролюючий орган);

- об’єкт і предмет контролю;

- правові норми, які встановлюють повноваження суб’єктів податкового контролю, тобто забезпечують змістовність впливу і взаємозв’язки у контрольній діяльності;

- форми і методи контролю;

- порядок здійснення податкового контролю;

- заходи податкового контролю;

- види і напрями податкового контролю;

- техніка і технологія податкового контролю;

- категорії посадових осіб (кадри) податкового контролю;

- періодичність і глибина податкового контролю.

До органів, що забезпечують надходження до бюджету України, а отже таких, що здійснюють контроль у сфері оподаткування, як складових частин системи органів державного управління належить значна кількість державних органів усіх гілок влади, але масштаби їх діяльності не однакові. Головну роль у здійсненні контролю у сфері оподаткування відіграють органи у державної податкової служби України, Державної митної служби та органи ГоловКРУ, Державного казначейства та Пенсійний фонд України.

Податковий контроль здійснюється шляхом застосування різних прийомів і способів, а також використання спеціальних процедур, що в своїй сукупності утворює методи податкового контролю - перевірку, обстеження, інспекцію, спостереження та ін.

Реформування названого контролю неможливе без комплексного реформування всієї системи управління податковою системою. У ході цього процесу слід вжити відповідних заходів для посилення дієвості всього державного управління сферою оподаткування та, відповідно, його контрольної функції. Методи податкового контролю як основний елемент механізму його здійснення повинні бути законодавчо закріплені з прийняттям проекту Закону України “Про податковий контроль”.

З метою забезпечення прозорості відносин органів Державної податкової служби України та інших суб’єктів податкових правовідносин бажано було б закріпити в єдиному нормативному акті кодифікованого характеру всі доцільні різновиди перевірок, інших видів методів контролю вищезазначених державних органів, їх визначення, засади, процедури тощо. При цьому всі підзаконні акти, які, безперечно, будуть в арсеналі податкових органів, бажано було б узгодити із положеннями цього кодифікованого акту.

<< | >>
Источник: ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Висновок до Розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -