<<
>>

Висновок до Розділу 1

Державний контроль, на відміну від нагляду, є повсякденним, безперервним, здійснюється як органами законодавчої, виконавчої влади, судами, так і численними спеціально утвореними для цього контролюючими органами.

Він є поняттям родовим по відношенню до нагляду, який виступає різновидом контролю, похідною складовою із властивими специфічними ознаками, до яких можна віднести перевірку дотримання норм права, спеціальних правил, встановлених на об’єктах, що перебувають під наглядом, організаційну непідпорядкованість об’єкта органу, що здійснює нагляд, при виявленні порушень законодавства в процесі нагляду органи, що його здійснюють, застосовують міри відповідальності.

Податковий контроль як одна з функцій державного управління являє собою систему спостереження за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою її оптимізації для якісного виконання податкового законодавства.

З метою підсумкового визначення місця податкового контролю в системі функцій державного управління необхідно систематизувати в логічній послідовності доведені вище та сформульовані твердження, а саме:

1. Контроль є однією з найважливіших функцій державного управління.

2. Доходи держави є предметом державного управління, і, відповідно, державного контролю.

3. Податковий контроль є елементом загальнодержавного контролю.

4. Податковий контроль є важливим напрямом, а в системі права – інститутом державного фінансового контролю, і, відповідно, функцією державного управління.

Отже, податковий контроль посідає в системі функцій державного управління самостійне відокремлене місце: по-перше, як найвагоміша складова контрольної функції управління державними фінансами, по-друге, як важливий напрям державного фінансового контролю.

Метою податкового контролю є дієвість системи оподатковування і досягнення такого рівня ретельності (податкової дисципліни) серед платників податків, податкових агентів та інших осіб, за якої виключається порушення податкового законодавства або їх число є зовсім незначним.

Аналіз зарубіжного досвіду дозволив виділити позитив, який має бути врахований при становленні ефективного податкового контролю в нашій державі.

Зокрема, це:

1. Добре розвинена і достатньо фінансована автоматизація системи збору податків, а також поширення системи безготівкових розрахунків.

2. Велике значення ділової і фінансової репутації бізнесмена. Інформація про ухиляння від сплати податків чи про наявність проблем з податковими органами може згубно позначитися на подальшому розвитку бізнесу, відлякувати ділових партнерів.

3. Систематизація досвіду роботи податкових служб і правоохоронних органів, їх технічна оснащеність, високий авторитет у громадян і суб’єктів фінансово-господарської діяльності.

4. Горизонтальні і вертикальні механізми співробітництва податкових служб, відпрацьовані в США.

5. Податкове законодавство більш деталізоване, відсутні підстави для різних тлумачень і інтерпретацій.

6. Обгрунтована диференціація санкцій за податкові правопорушення і злочини. Практика обмеження винних у деяких цивільних правах. Наприклад, позбавлення права брати участь у виборах, позбавлення прав водія є дійовими заходами запобігання податковим злочинам.

7. Податкові злочини розглядаються в тісному зв’язку з легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом, проявами тіньової економіки. Вони розглядаються як тяжкі злочини проти суспільства чи держави.

8. Налагоджена система відшкодування заподіяної державі фінансової шкоди. Покладання стягнення на особисте майно боржника, можливість конфіскації майна.

9. Досвід, зокрема США, притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб за податкові злочини може бути дуже корисний для українського податкового і кримінального законодавства, адже ухилення від сплати податків здійснюється найчастіше не тільки в особистих інтересах керівника фірми, але й в інтересах підприємства, де присутні інтереси всіх засновників.

<< | >>
Источник: ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Висновок до Розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -