<<
>>

Висновок до розділу 6

Дослідження змісту та особливостей провадження з перегляду судових рішень у відновленій адміністративній справі дозволило зробити такі висновки:

1. Сформулювати авторське визначення провадження з відновлення втраченої адміністративної справи як виключного і факультативного провадження у системі адміністративних проваджень, спрямованого на відновлення документів, що відображають зміст та результати адміністративної справи та з’ясувати, що провадження з відновлення втраченої адміністративної справи спрямоване на вирішення як загальних завдань адміністративного судочинства, так і на досягнення на цій підставі цілей у межах відповідного адміністративного провадження.

2. Процесуальна діяльність з відновлення втраченої адміністративної справи здійснюється у формах: 1) відновлення адміністративної справи, втраченої цілком; 2) відновлення частини адміністративної справи; 3) відновлення окремого процесуального документа.

3. Передумовами для порушення провадження з відновлення адміністративної справи є: 1) втрата адміністративної справи, закінченої ухваленням судового рішення, повністю або частково; 2) втрата адміністративної справи, в якій провадження закрите повністю або частково.

4. Виокремити загальні та спеціальні підстави для відкриття провадження з відновлення втраченої адміністративної справи. Загальною підставою для відкриття провадження з відновлення втраченої адміністративної справи є судове рішення, ухвалене по суті справи або ухвала про закриття провадження у справі. Спеціальною підставою є достатні дані, що вказують на те, що адміністративна справа дійсно втрачена і що для вирішення завдань адміністративного судочинства існує необхідність відновлення матеріалів адміністративної справи;

5. З метою оптимізації провадження з перегляду судового рішення у відновленій адміністративній справі та забезпечення реальних можливостей суду відповідної інстанції здійснювати покладені на нього функцій, в результаті дисертаційного дослідження запропонувати: 1) поширювати використання автоматизації процесу звукозапису під час судового засідання; 2) уніфікувати та розвивати процеси електронного документообігу, статистичної звітності; 3) вжити заходів щодо практичного впровадження системи «Електронний суд»; 4) розробити механізм переходу до системи електронного архіву.

6. Впровадження електронного архіву в усіх судах України: 1) сприятиме виключенню випадків втрати адміністративної справи; 2) забезпечить можливість повного відновлення адміністративної справи; 3) покращить можливості зберігання та пошуку необхідних документів; 4) зменшить матеріальні витрати на забезпечення функціонування архіву суду; 5) спростить діловодство в судах та взаємодію між судами.

<< | >>
Источник: КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016. 2016

Еще по теме Висновок до розділу 6:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -