<<
>>

Висновки до розділу 1

Для узгодження інтересів держави та соціально-організованого суспільства необхідне переосмислення статусу ОВС. Сучасні уявлення про призначення та характер діяльності ОВС вимагають змін, реформування галузі внутрішніх справ України.

Чинне законодавство повинно встановлювати можливості для впливу органів місцевого самоврядування на процес забезпечення громадського порядку та безпеки на території громади.

Еволюція поглядів вимагає створення місцевої міліції як специфічного органу публічної влади, який покликаний виконувати спільну функцію держави та громадянського суспільства – охорону громадського порядку. Правова природа місцевої міліції визначається через сутність громадянського суспільства та процеси інституціоналізації апарату МВС України. Формування та діяльність ОММ обумовлюється положеннями державницької теорії місцевого самоврядування. У цілісній системі органів публічної влади орган місцевої міліції виконує делеговану державою та громадянським суспільством функцію забезпечення охорони громадського порядку. Такі делеговані повноваження мають бути збалансовані і гармонійно забезпечувати координацію діяльності державних органів та місцевого самоврядування. Слід зауважити, що втрата балансу в напрямі зростання ролі держави призводить до поліцейської держави, а зменшення ролі держави у забезпеченні реалізації функції охорони громадського порядку призводить до регіоналізації стандартів забезпечення ОГП. При цьому послаблюються зв’язки в системі правоохоронних органів аж до формування альтернативних центрів державної влади та зростання злочинності.

Сьогодні законодавець не забезпечив належного механізму реалізації існуючих правових норм, які регламентують діяльність ОММ. Тому виникає необхідність узагальнення правових вимог щодо діяльності місцевої міліції, яке б регламентувало функціонування відповідних суб'єктів.

Таке узагальнення доцільно звести у Закон України “Про поліцію” (Додаток Д). Це дозволило б заповнити прогалини у правовому регулюванні, зменшило б кількість підзаконних актів, надало логічну послідовність і цілеспрямованість процесу реформування галузі внутрішніх справ.

Для забезпечення відповідного балансу слід врахувати історично зумовлені передумови формування місцевої міліції в Україні. Вони вказують на необхідність створення відносно децентралізованих правоохоронних органів в єдиній і цілісній системі органів внутрішніх справ. Такий досвід існує в ряді держав світу. Застосування закордонного досвіду та міжнародних стандартів сприятиме процесу реформування міліції в Україні у цьому напрямі.

Діяльність поліції (міліції) в демократичних країнах світу щодо забезпечення прав і свобод людини здійснюється в межах моделі “служіння громадськості”, що передбачає таку позицію поліцейських структур, яка спрямована на попередження, профілактику порушень прав і свобод людини. Отже, включення до завдань місцевої міліції - надання послуг населенню змінить соціально-правову природу цього органу, його загальні принципи.

Основні результати цього розділу опубліковані у наступних працях дисертанта: „Місцева міліції в Україні: минуле, сьогодення” [155], “Імплементація міжнародних стандартів у процес формування органів місцевої міліції в Україні” [156].

<< | >>
Источник: КОГУТ Ярослав Михайлович. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -