<<
>>

Висновки до розділу 1

Підводячи підсумок викладеному вище, слід відзначити принципові положення, що містяться у цьому розділі й які виносяться на захист:

1. Правосуддя в адміністративному процесі України – це спосіб (форма) реалізації судової влади, що здійснює правозахисну функцію і реалізується під час розгляду адміністративних справ у порядку, визначеному КАСУ та КУпАП.

Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними судами та судами загальної юрисдикції під час розгляду і перегляду справ про адміністративне правопорушення.

2. Перегляд судових рішень є основною формою реалізації контрольної функції органів судової влади в адміністративному процесі. Специфіка судового контролю полягає у тому, що ініціатором звернення до суду є громадянин або орган державної влади, сам суд, навіть за очевидності порушень, не має права ініціювати порушення судової справи. Судовий контроль не обмежується лише перевіркою законності й обґрунтованості індивідуальних правових актів, дій посадових осіб органів управління та переглядом судових рішень, а й спрямовується на здійснення контролю за виконанням рішень суду.

3. Перегляд судових рішень є основною формою реалізації контрольної функції органів судової влади в адміністративному процесі. Специфіка судового контролю полягає у тому, що ініціатором звернення до суду є громадянин або орган державної влади, сам суд, навіть за очевидності порушень, не має права ініціювати порушення судової справи. Судовий контроль не обмежується лише перевіркою законності й обґрунтованості індивідуальних правових актів, дій посадових осіб органів управління та переглядом судових рішень, а й спрямовується на здійснення контролю за виконанням рішень суду.

5. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному процесі є багатогранним поняттям, яке втілює у собі міжнародні стандарти у сфері захисту прав людини, є невід’ємною складовою права особи на судовий захист, забезпечує дієвість засад судочинства та законність судових рішень в Україні.

6. Як процесуальна гарантія права особи на судовий захист перегляд судових рішень в адміністративному процесі виявляється через: 1) можливість звернення до адміністративного суду відповідної інстанції в оптимальні строки (ст.ст. 185, 186, 211, 212, 236, 238, 245, 247 КАСУ); 2) можливість звернення до суду апеляційної інстанції для перегляду судового рішення у справі про адміністративне правопорушення (ст. 294 КУпАП); 3) можливість звернення до Верховного суду України для перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення; 4) наявність спеціального процесуального порядку перегляду судових рішень відповідними інстанціями; 5) мотивоване судове рішення при завершенні відповідною інстанцією адміністративного провадження.

<< | >>
Источник: КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016. 2016

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -