<<
>>

Висновки до розділу 2

У результаті проведеного аналізу низки наукових, навчальних і публіцистичних джерел, а також положень вітчизняного законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, доцільно зробити наступні висновки щодо окресленого питання.

1. Адміністративно-правове забезпечення впровадження державних стандартів загальної середньої освіти у діяльності закладів освіти полягає у систематичній розробці, оновлені та втіленні у життя МОН України за участі інших уповноважених органів публічної адміністрації, з погодженням із Кабінетом Міністрів України, зведення норм і положень, відповідно до Національної рамки кваліфікацій, що визначають державні вимоги до закладів загальної середньої освіти щодо рівня освітньої підготовки учнів і випускників шкіл на відповідному рівні загальної середньої освіти, а також система державних гарантії у досягненні встановленого рівня освітньої підготовки.

2. Адміністративно-правове забезпечення професійної діяльності

педагогічних працівників основним суб’єктом владного впливу визначає педагога, але кінцевий результат такого впливу передбачає ефективну організацію навчального процесу, за якого здобувачі освіти отримають знання та інші компетентності згідно Державного стандарту загальної середньої освіти. Державні гарантії та адміністративно -правове

забезпечення професійної діяльності педагога є взаємопов’язаними, утворюючи важливу окрему ланку реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти.

3. Не залежно від типів і форм власності всі заклади загальної середньої освіти переслідують основну мету, що полягає в належній організації та здійсненні освітнього процесу та забезпечення високої якості освіти своїх учнів чи вихованців. У зв’язку із чим, на сьогодні затверджено значна кількість нормативних актів щодо адміністративно -правового врегулювання цієї діяльності уповноваженими органами публічної адміністрації.

Отже, слід систематизувати адміністративне законодавство у сфері забезпечення освітнього процесу закладів загальної середньої освіти з боку МОН України за наступними групами, у тому числі щодо: структури навчального року та змісту навчальних планів; розробки, оновлення та змісту навчальних програм; змісту, конкурсного відбору та порядку видання навчальної літератури; реалізації окремих форм навчання; організації загального освітнього процесу; організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами; контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

4. Адміністративно-правове забезпечення діяльності всіх типів закладів професійно-технічної освіти з боку уповноважених органів публічної адміністрації у загальному підході подібне до відповідного владного впливу щодо закладів загальної середньої освіти. Таким чином, ключовим компонентом у даному випадку виступає державне забезпечення здобуття особою професії. З урахуванням цього, специфіка державних стандартів у сфері провадження професійно-технічної освіти полягає у тому, що крім Державного стандарту професійно-технічної освіти впроваджено десятки інших державних стандартів з різних професій.

У сфері закладів професійно-технічної освіти основний акцент уповноважених органів публічної адміністрації щодо належної організації їхньої діяльності робиться на наступних напрямках адміністративно - правове забезпечення: загальнопрофесійна та професійно -теоретична підготовка здобувачів освіти; виробниче навчання та виробнича практика; охорона праці при здійсненні освітнього процесу; працевлаштування випускників-робітничих кадрів.

5. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти переслідує мету не стільки врегулювання суспільних відносин засобами адміністративного права, скільки створення оптимальних умов ефективної реалізації публічних інтересів, а також гарантування та охорони права на вищу освіту відповідної категорії осіб. У зв’язку із чим, адміністративно-правовий інструментарій створення оптимальних умов провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти у певній мірі різниця від сфери загальної середньої та професійно-технічної освіти, зумовленого насамперед реалізації повноважень НАЗЯВО.

6. Зовнішнє незалежне оцінювання є однією із основних складових системи адміністративно-правового забезпечення якості освіти, за допомогою якого уповноважені органи публічної адміністрації гарантують належний відбір на навчання здобувачів вищої освіти, а заклади вищої освіти - отримують студентів з базовими знаннями, необхідними для подальшого навчання та отримання професійного фаху з певної галузі знань. Нещодавнім важливим нововведенням у законодавстві стало запровадження такого оцінювання не лише для визначення рівня знань випускників закладів загальної середньої освіти, але й для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право».

7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є

обов’язковою складовою діяльності закладів вищої освіти, що реалізується на кількома спрямуваннями, у тому числі: наукові та науково-педагогічні працівники забезпечують освітній процес; значна кількість закладів вищої освіти та наукових закладів готують докторів філософії та докторів наук за третім рівнем вищої освіти; низка закладів вищої освіти та наукові заклади займають розробкою наукових і науково-технічних проектів із подальшим запровадженням у практичну площину. Отже, держава зацікавлена в ефективному розвитку аналізованого напряму діяльності закладів вищої освіти та наукових установ.

<< | >>
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -