<<
>>

Висновки до розділу 1

Проведений аналіз теоретико-правових засад адміністративно- правового забезпечення діяльності закладів освіти уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування дозволяє зробити наступні висновки.

1. Під закладом освіти слід розуміти юридичну особу публічного чи приватного права, яка на підставі ліцензії провадить освітню діяльність, за умови, що надходження на цей вид діяльності або від цього виду діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи. Діяльність закладів освіти реалізується за наступними напрямками: а) діяльність закладу освіти щодо організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу (освітня діяльність); б) діяльність закладу освіти щодо додаткового сприяння організації, забезпеченню та реалізації освітнього процесу; в) діяльність закладу освіти, не пов’язаних із організацією, забезпеченням і реалізацією освітнього процесу.

2. Освітня діяльність як основний вид діяльності закладів освіти характеризується багатоманітністю та складністю, потребуючи додаткової класифікації, у тому числі освітня діяльність за: 1) типами закладів освіти: освітня діяльність закладів дошкільної освіти; освітня діяльність закладів загальної середньої освіти; освітня діяльність закладів позашкільної освіти; освітня діяльність закладів професійно-технічної освіти; освітня діяльність закладів вищої освіти; 2) статусом закладів освіти: освітня діяльність бюджетних установ; освітня діяльність неприбуткових закладів освіти; освітня діяльність прибуткових закладів освіти; 3) формою власності закладів освіти: освітня діяльність державних закладів освіти; освітня діяльність комунальних закладів освіти; освітня діяльність приватних закладів освіти; освітня діяльність корпоративних закладів освіти; 4) спеціалізацією закладів освіти: освітня діяльність закладів освіти загального спрямування; освітня діяльність закладів освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування; 5) видами освіти: освітня діяльність у сфері формальної освіти; освітня діяльність у сфері неформальної освіти; 6) формами здобуття освіти: освітня діяльність у межах інституційної форми здобуття освіти; освітня діяльність у межах індивідуальної форми здобуття освіти; освітня діяльність у межах дуальної формами здобуття освіти.

3. Адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти - це врегульована нормами адміністративного законодавства система правових засобів і заходів, здійснюваних уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, щодо реалізації та захисту конституційного права особи на освіту, а також сукупність правових гарантій по створенню належних умов діяльності відповідних юридичних осіб публічного та приватного права у сфері надання освітніх послуг.

Правові гарантії під час здійснення адміністративно -правового забезпечення діяльності закладів освіти передбачають наступне: застосування уповноваженими органами публічної адміністрації лише тих адміністративно-правових засобів і проведення відповідних заходів, достатніх для ефективної організації діяльності закладів освіти; наявність у нормах адміністративного законодавства правового механізму, що обмежує надмірний владних вплив уповноважених органів публічної адміністрації на діяльність закладів освіти; реалізація публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації через надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності; пряме фінансування державних закладів освіти із Державного бюджету України за процедурою публічних закупівель, комунальних закладів освіти - із місцевих бюджетів; непряме фінансування закладів освіти всіх форм власності за рахунок державних замовлень кваліфікованих робітників і спеціалістів; громадський контроль за діяльністю органів публічної адміністрації у ході реалізації ними владних повноважень у сфері освіти; передбачення адміністративного та судового порядку оскарження управлінських рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень у сфері освіти.

4. Реалізація адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти здійснюється уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації, основними серед яких є наступні: Кабінет Міністрів України; МОН України; Державна інспекція навчальних закладів України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; Міністерство оборони України, Міністерство культури України та Міністерство молоді та спорту України; інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти; органи управління освітою обласних державних адміністрацій та органи управління освітою органів місцевого самоврядування.

5. Історичне становлення адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні включає наступні періоди: перший період (Х-ХІІІ ст.ст.); другий період (ХІУ-ХУІ ст.ст.); третій період (кінець XVI ст. - перша половина XVIII ст.); четвертий період (друга половина XVTTT ст. - початок XX ст.); п’ятий період (20-ті р. ХХ ст. - 1990 р.); шостий період (1991 р. - перша половина 2017 р.); сьомий період (друга половина 2017 р. - до сьогодні).

Освітня діяльність на теренах нашої держави завжди займала одне із провідних місць серед традиційних засобів формування національних і культурних цінностей. Здобуття державної незалежності наприкінці ХХ ст. дало можливість поступово вибудувати в Україні адміністративно- правове забезпечення діяльності закладів освіти на сучасних європейських стандартах, однак реформування освітньої сфери наразі розгорнулося з новою силою після прийняття Закону України «Про освіту», 2017 р.

<< | >>
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -