<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984.

– Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

6. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

7. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

8. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, 36, 37. – Ст. 446.

9. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

10. Про громадянство: Закон України від 8 жовтня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 50.– Ст. 701.

11. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 53. – Ст. 793.

12. Про військовий обов’язок і військову службу: Закону України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

13. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

14. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 5. – Ст. 6.

15. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

16. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

17. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

19. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399.

20. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

21. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

22. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

23. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

24. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

25. Про Цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

26. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відо­мості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

27. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

28. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.

29. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

30. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

31. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

32. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

33. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 257.

34. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

35. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

36. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

37. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 236.

38. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

39. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22–23. – Ст. 197.

40. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

41. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22–23. – Ст. 194.

42. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000.

– № 4. – Ст. 25.

43. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

44. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

45. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

46. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

47. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

48. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

49. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

50. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 листопада 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

51. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27–28. - Ст. 180.

52. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

53. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.

54. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.

55. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

56. Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей: Закон України від 15 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 444.

57. Про правові засади цивільного захисту: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 39. – Ст. 488.

58. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 22 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 565.

59. Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 8. – Ст. 94.

60. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 12. - Ст.791.

61. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

62. Декларація про державний суверенітет України: Затверджена постановою Верховної Ради УРСР від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

63. Про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 25 березня 1992 року № 2231 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 384.

64. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Постанова Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 193.

65. Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38–39. – Ст. 248.

66. Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України: Постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2004 р. № 2215 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

67. Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні: Указ Президента України від 5 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 серпня.

68. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від 19 березня 1997 року // Голос України. – 1997. – № 51.

69. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 25 липня.

70. Питання імміграційного контролю: Указ Президента України від 9 січня 1999 року № 4. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

71. Про введення в дію дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента України від 20 травня 1999 року № 539/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20. – Ст. 878.

72. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16 червня 1999 року № 650/99 // Офіційний вісник України 1999. – № 24. – Ст. 1100.

73. Про затвердження Положення про порядок реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань розвідки, контррозвідки та оперативно-розшукової діяльності: Указ Президента України від 29 червня 1999 року № 767.

74. Про Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 3 квітня 1999 року № 357.

75. Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: Указ Президента України від 6 жовтня 2000 року № 1120.

76. Про Програму дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ та митних органів на період до 2005 року: Указ Президента України від 16 листопада 2000 року.

77. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затверджено Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1774.

78. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 року № 717.

79. Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: Указ Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053.

80. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8.

81. Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України: Указ Президента України від 4 серпня 2003 року № 797.

82. Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 27 січня 2003 року № 47.

83. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 278.

84. Концепція розвитку законодавства про державну службу: Схвалена Указом Президента України від 5 січня 2005 року № 1.

85. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України 19 липня 2005 року № 1119.

86. Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху: Розпорядження Президента України від 19 грудня 2005 року № 1289.

87. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Указ Президента України від 27 грудня 2005 року № 1842.

88. Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Указ Президента України від 10 жовтня 2005 року № 1430.

89. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення»: Указ Президента України від 27 грудня 2005 р. № 1863.

90. Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»: Указ Президента України від 31 жовтня 2006 р. № 909.

91. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх прав України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К., 1993. – 583 с.

92. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 27.

93. Положення про дозвільну систему: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 // Зібрання законодавства України. – 2000. – Т.5. – 5 (ПКМ) 6.

94. Про створення Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України: Постанова Кабінету Міністрів від 27 січня 1992 р. № 34.

95. Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів: Постанова Кабінету міністрів України від 26 лютого 1993 року // Урядовий кур’єр. – 2 березня 1993 р.

96. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // ЗПУ України. – 1994. – № 1. – Ст. 17.

97. Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995 – 2000 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 238.

98. Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону: Постанова Кабінету Міністрів від 14 серпня 1995 р. № 653.

99. Тимчасові правила контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації: Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 592.

100. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територію: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. // ЗПУ України. – 1996. – № 4. – Ст. 148.

101. Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. № 1943.

102. Положення про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1601.

103. Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів від 11 квітня 2002 р. № 500.

104. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870.

105. Про утворення Державного департаменту з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова Кабінету міністрів України від 14 червня 2002 р. // Урядовий кур’єр. – 18 червня 2002 р.

106. Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону: Постанова Кабінету Міністрів від 24 лютого 2003 р. № 202.

107. Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади і забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 29 липня.

108. Про затвердження Програми регулювання міграційних процесів на 2003–2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. № 1296.

109. Про Порядок акредитації центру сертифікації ключів: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903.

110. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці: Затверджені постановою Міністерства праці та соціальної політики № 41 від 1 вересня 1992 р.

111. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю: Наказ Генеральної прокуратури України від 4 квітня 1992 р. № 4.

112. Про затвердження Положення про курси підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ України: Наказ Голови Державного комітету – командуючого Прикордонними військами України від 29 серпня 1996 року № 388.

113. Про затвердження Положення про розслідування та облік аварій на об’єктах Служби безпеки України: Наказ Голови Служби безпеки України від 5 жовтня 1999 р. № 212.

114. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 29 грудня 2000 р. № 88/66.

115. Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації: Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 25 грудня 2000 р. № 62.

116. Про взаємодію Служби безпеки України та органів державної податкової служби України: Наказ СБУ та ДПА № 176/278 від 9 липня 2001 р.

117. Інструкція Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю: Затверджена наказами МВС, СБУ та ін. № 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10 липня 1994 року.

118. Інструкція про організацію та здійснення органами служби безпеки України діяльності щодо надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею: Затверджена наказом СБУ № 238 ДСК від 13 липня 2002 р.

119. Інструкція про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затверджена наказом Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2002 р. № 224/350.

120. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, ДКС, ОДКУ, ДМСУ, ДПАУ № 20/84/293/126/18/5 від 26 березня 2002 року.

121. Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України: Наказ Міністра оборони України від 30 вересня 2002 р. № 322.

122. Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України: Наказ Міністра оборони України від 16 липня 2002 р. № 237.

123. Про затвердження Інструкції про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, ДКСОДКУ, ДМСУ, ДПАУ № 20/84/293/126/18/5 від 26 березня 2002 року.

124. Про затвердження форми облікової картки громадянина про надання допуску до державної таємниці, журналу реєстрації облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці, картки про результати перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці, картки з анкетними даними на громадянина, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці та Порядку заповнення форм документів для оформлення громадянам допуску до державної таємниці: Наказ СБУ № 26 від 4 лютого 2002 р.

125. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Голови Служби безпеки України № 52 від 1 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. - № 13. - С. 274.

126. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генеральної прокуратури України від 28 жовтня 2002 р. № 7.

127. Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу Державної прикордонної служби України: Затверджене Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19 вересня 2003 р. № 97.

128. Про взаємодію органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами: Наказ МВС та МНС від 26 липня 2003 р. № 943/302.

129. Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного лікування та відпочинку в Державній прикордонній службі України: Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 4 вересня 2003 р. № 64.

130. Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки: Наказ МНС від 23 вересня 2003 р. № 355.

131. Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки: Наказ МНС від 29 вересня 2003 р. № 369.

132. Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд у галузі зв’язку: Затверджене наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 28 квітня 2004 р. № 88.

133. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення заходів власної безпеки військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України та їх близьких родичів: Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 28 квітня 2004 р. № 354.

134. Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів: Наказ МНС від 21 жовтня 2004 р. № 130.

135. Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди): Наказ МНС від 11 лютого 2004 р. № 70.

136. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні: Наказ МНС від 19 жовтня 2004 р. № 126.

137. Інструкція про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян та реєстрації, обліку заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини: Затверджена наказом СБУ від 27 січня 2005 р. № 44.

138. Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України: Затверджене Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 лютого 2005 р. № 116.

139. Положення про порядок ведення обліку голографічних захисних елементів та надання звітності у сфері голографічного захисту: Затверджене наказом Служби безпеки України від 29 вересня 2005 р. № 522.

140. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Державній прикордонній службі України: Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 14 лютого 2005 р. № 111.

141. Про затвердження Інструкції про службові відрядження військовослужбовців Державної прикордонної служби України в межах України та за кордон: Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 9 листопада 2005 р. № 830.

142. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 вересня 2005 р. № 4гн.

143. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 вересня 2005 р. № 4/1гн.

144. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 вересня 2005 р. № 3гн.

145. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду: Наказ МНС від 6 лютого 2006 р. № 59.

146. Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків та аварій у Державній прикордонній службі України: Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 11 квітня 2006 р. № 282.

147. Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення правил пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 3 березня 2000 року про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. № 4.

148. Про органи внутрішніх справ України: Проект Закону України // Офіційний сайт МВС України. – www.mia.gov.ua.

149. Проект Закону України «Про працівників органів досудового слідства та їх соціальний захист» № 1230 від 17 червня 2002 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

150. Проект Закону України «Про систему органів досудового слідства» № 5372 від 4 жовтня 2004 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

151. Проект Закону України «Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України» № 136 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

152. Проект Закону України «Про національне бюро розслідувань» № 4387 від 18 листопада 2003 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

153. Проект Концепції реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. – К.: МВС України. – 2007. – 27с.

154. Абрамов В.М. Обеспечение безопасности личности. – М.: Арсин, 2000. – 112 с.

155. Авер’янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. – 2002. – № 3. – С. 20–27.

156. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. –№ 5. – С. 117–120.

157. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 8. – С. 8–13.

158. Авер’янов В. Б. Державне управління у змісті предмета адміністративного права // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – С. 139–149.

159. Авер’янов В. Б. До питання про поняття так званих «управлінських послуг» // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–128.

160. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7–11.

161. Авер’янов В. Б. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24–31.

162. Авер’янов В. Б., Бойко В. Ф., Берденюк В. І., Ворсіанов Г. Т., Гринчишин В. А. Коментар до Конституції України / Верховна Рада України; Інститут законодавства / В.Ф.Опришко (ред.). – К., 1996. – 368с.

163. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / НАН України: Ін т держави і права ім. Корецького. – К.: Ін. Юре, 1997. – 48 с.

164. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. – К.: Видавничий дім, 1990. – 198 с.

165. Агапов А. Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: «Статут», 2000. – 251 с.

166. Агеев А. Х. Частное и публичное право в России: история развития и проблемы соотношения // Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. – № 6. – С. 36–39.

167. Административное право ГДР: Пер. с нем. канд. юрид. наук Е. И. Колюшина / Под ред. и со вступит. статьей доктора юрид. наук Б. М. Лазарева. – М.: Прогресс, 1983. – 432 с.

168. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А. Н. Козырина, А. М. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

169. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. проф. А. Н. Козырина. – М.: Издательство «СПАРК», 1996. – 229 с.

170. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова. – М.: Академия МВД СССР, 1990. – 223 с.

171. Административное право России: Учебник. Часть 1. Государственное управление и административное право / Под ред. А. П. Коренева. – М.: Московская академия МВД России; Щит, 2002. – 306 с.

172. Административное право России: Учебник. Часть 2. Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления / Под ред. А. П. Коренева. – М.: Московская академия МВД России, Щит, 2002. – 348 с.

173. Административное право Украины: Учебник / Под общей ред. С. В. Кивалова. – X.: «Одиссей», 2004. – 880 с.

174. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова. – М.: Юристъ, 2002. – 697 с.

175. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 399 с.

176. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. І. П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2002. – 141 с.

177. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 3-е вид., доопр. – Харків: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 90 с.

178. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Під заг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 177 с.

179. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи // Упоряд. В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2002. – 100 с.

180. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

181. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

182. Адміністративне судочинство в Україні: Книга друга. Кодекс України про адміністративні проступки (проект). (Серія «Реформа судів України»). – Харків: Консул, 2003. – 332 с.

183. Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект). (Серія «Реформи судів України»). – Харків: Консул, 2002. – 176 с.

184. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

185. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юрид. лит., 1966. – 187 с.

186. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М.: «Статут», 2000. – 256 с.

187. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: «Статут», 1999. – 712 с.

188. Алексеев С. С. Теория права. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 224 с.

189. Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. А. П. Алехина. – М.: Зерцало-М, 2003. – 608 с.

190. Андреевский И. Е. Полицейское право. Соч. в 2-х т. – СПб.: Правда, 1876. – 264 с.

191. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с.

192. Андрієнко В. Проблеми створення і діяльності органів виконавчої влади України з регулювання зовнішньої міграції // Біженці та міграція: український часопис політики і права. – 1998. – № 3–4. – С. 91–100.

193. Андрійко О. Ф. Контроль в демократичній державі. Проблеми та тенденції. – К.: Наукова думка, 1994. – 109 с.

194. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – К., 1999. – 38с.

195. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1991. – 519 с.

196. Антикризисное управление: Учебник / Ред. Е. М. Коротков. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 431 с.

197. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) // Право України. – 1999. – № 2. – С. 92–95.

198. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; Відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600с.

199. Арбузкин А. М. К вопросу о классификации мер административного воздействия, применяемых органами внутренних дел (милицией) в сфере охраны общественного порядка // Совершенствование административно-правовой деятельности органов внутренних дел: Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. – С. 11–23.

200. Арбузкин А. М. Особенности обеспечения прав личности в сфере охраны общественного порядка // Совершенствование административно-правовой деятельности органов внутренних дел. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. – 124 с.

201. Арістотель. Політика: Переклад з давньогрецької О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.

202. Армстонг Майкл. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 509 с.

203. Архипов М. Г., Кузьмишко К. А., Крюченков А. С. Наука о безопасности: наше будущее // Российский следователь. – 2002. – № 3. – С. 34–39.

204. Атаманчук Г. В. Сущность советского государственного управления. – М.: Юрид. лит., 1980. – 256 с.

205. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд-е 2-е, дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

206. Атаманчук Т. В., Казанцев Н. М. Базовые аспекты концепции государственной службы в Российской Федерации // Ежегодник. Государственная служба России. – М.: Юрист, 1996. – С. 35–39.

207. Бабенко О. Г. Міграційна політика Української держави на сучасному етапі (політологічний аспект): Дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1997. – 195 с.

208. Багрій-Шахматов Л. В. Організована злочинність і тероризм: діалектика взаємозв’язку // Тероризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник. Том 19. – К., 2000. – С. 117–123.

209. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

210. Банних В. Нелегальні мігранти рвуться на Захід: Україна і загальноєвропейські проблеми боротьби з нелегальною міграцією // Політика і час. – 1994. – № 2. – С. 7–12.

211. Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник. Общая часть. – М.: Издательство БЕК, 1993. – 724 с.

212. Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации. – Екатеринбург, 1995. – 918 с.

213. Бахрах Д. Н. Государственная служба: основные понятия, ее составляющие, содержание, принципы // Государство и право. – 1996. – № 112. – С. 9–12.

214. Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д., Демин А. В. Административное право России: Учебник. – М.: Норма – Инфра-М, 2002. – 623 с.

215. Бахрах Д. Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - М., 1972. - 39 с.

216. Бахрах Д. Н. Вопросы законности в государственном управлении // Правоведение. – 1992. – № 3. – С. 9–12.

217. Бахрах Д. Н. Административно-процессуальное принуждение // Изв. вузов. Правоведение. – 1989. – № 4. – С. 59–64.

218. Бачило Л. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М.: Юрид. лит-ра, 1976. – 125 с.

219. Бевзюк О. П. Комплектування Державної прикордонної служби України: дійсність та перспективи / Науковий вісник Державної прикордонної служби: Науково-практичний альманах. – 2003. – № 4. – С. 18–20.

220. Безсмертний Є. О. Особистий огляд і огляд речей в системі адміністративного примусу та повноваження органів внутрішніх справ щодо його застосування // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Зб. наук. праць. Вип. 2. – Харків: УнВС, 1997. – С. 141–145.

221. Белов А. Ф. Национальная безопасность – безопасность личности, общества, государства // Служба безопасности. – № 9. – С. 6–7.

222. Бельков О. А. Понятийно-категориальный апарат концепции национальной безопасности // Безопасность. Информационный сборник. – 1994. – № 3 (19). – С. 91.

223. Бельский К. С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–29.

224. Бельский К. С. Право на личную безопасность // Право и политика. – 2001. – № 7. – С. 99–105.

225. Берг А. И. Кибернетика и общественные науки // Методологические проблемы науки. – М.: Наука, 1964. – 384 с.

226. Березовський І. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К.: МНДЦ, 2001. – № 3. – С. 144–153.

227. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – X.: Право, 2005. – 304 с.

228. Битяк Ю. П., Зуй В. В., Комзюк А. Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій. – Харків: Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.

229. Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект): Дис… доктора юрид. наук: 12.00.07. – Ірпінь‚ 2004. – 444 с.

230. Богданов М. В. Контроль в управленческой деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие. – Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1989. – 100 с.

231. Бойнов Ю. И. Ядерный терроризм: аспекты, типология, профилактика // Терроризм: современные аспекты. Сборник научных статей. – М.: Академия управления МВД России, 1999. – С. 77–84.

232. Бойчук М. Б. Правопорядок і безпека особистості у громадянському суспільстві // Трибуна. – 2002. – № 9–10. С. 36–37.

233. Бокарев В. А. Объем и содержание понятия «управление» // Вопросы философии. – 1966. – № 11. – С. 44–54.

234. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18–21.

235. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина. Монографія. – Херсон. : Вид-во “Олді - плюс”, 2003. - 218 с.

236. Боротьба із пожежами / Статистичні дані Державного департаменту пожежної безпеки МНС за 2006 р. – К.: Державний департамент пожежної безпеки МНС, 2006. – 34 с.

237. Борьба с преступностью в УССР: В 2-х т. – Т. 1. 1917–1925 гг. – К.: Министерство общественного порядка УССР, 1966. – 839 с.

238. Брэбан Г.Французское административное право: Пер. с фр. канд. юрид. наук Д. И. Васильева и В. Д. Карпачова / Под ред. и со вступительной статьей д-ра юрид. наук С. В. Боботова. – М.: Прогресс, 1988. – 488 с.

239. Брюховецький О. Ф. Деякі аспекти організаційної діяльності управлінських структур Державної прикордонної служби України щодо забезпечення охорони державного кордону // Науковий вісник Державної прикордонної служби: Науково-практичний альманах. – 2003. – № 3. – С. 3–15.

240. Варенко В. І. До питання підвищення якості охорони громадського порядку //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Х. – 1996 – С. 58–62.

241. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – М.: Логос, 1998. – 168 с.

242. Василенков П. Т. Правовые основы управления отраслями народного хозяйства: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 1986. – 276 с.

243. Васильев А. В. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно-правовые проблемы. – Одесса: АО БАХВА, 1997. – 160с.

244. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. – М., 1997.

245. Ващенко С. В., Поліщук В. Г. Діловодство в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. – 90 с.

246. Ващенко С. В. История развития науки управления. – Запорожье: ЗЮИ МВД Украины, 2000. – 56 с.

247. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

248. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1999. – 256 с.

249. Виконавча влада і адміністративне право / За заг ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 668 с.

250. Викторов И. Административная ответственность юридических лиц // Законность. – 2001. – № 6. – С. 46–47.

251. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2002. – 516 с

252. Вірич О. Подолання бідності: стратегія і тактика // Соціальний захист. – 2001. – № 10. – С. 12–13.

253. Воеводин Л. Д., Козлов Ю. М., Зайкин О. Д. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе / Под. ред. Л. Д. Воеводина. – М.: Политиздат. 1987. –167 с.

254. Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2000. – № 11. – С. 30-33.

255. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців //Право України. – 1997. – № 1. – С. 61-65.

256. Волошина В. В, Титов К. А. Государственная служба Российской Федерации: теоретико-правовые аспекты. – М.: Луч, 1995. – 179 с.

257. Воронкова В. Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 254 с.

258. Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Кузнецов С. М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 624с.

259. Галаган В. Стан нормативного забезпечення діяльності органів дізнання по встановленню обставин пожеж // Право України. – 2000. – №7 − С. 73−76.

260. Гамалій І. В. Діяльність міліції щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян // Держава та право: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 5: Юридичні і політичні науки. – С. 105–111.

261. Гапотій В. Д. Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – 18 с.

262. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

263. Гаращук В. М. Сутність, принципи та гарантії законності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. Тацій В. Я. – Х.: НЮАУ, 2000. – Вип. 42. – С. 106–112.

264. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: Дис....д-ра юрид. наук: 12.00.07 – Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. – 413 с.

265. Гегель Г. В. Ф. Философия права: Пер. с нем./ Ред. и сост. Д. А. Каримов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступт. ст и примеч. В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

266. Говоруха В. В., Бабков Ю. П., Попригін О. М. До питання визначення функцій воєнної організації держави // Наука і оборона. – 2001. – № 2. – С. 14–19.

267. Головченко В. В. Юридична термінологія: Довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 219 с.

268. Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Навчальний посібник. – Ірпінь, 1998. – 108 с.

269. Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. – К.: Вища школа, 1991. – 207 с.

270. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 127 с.

271. Гориславський К. О. Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров’я від протиправних посягань: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02). – К., 2003. – 17 с.

272. Греков І. П. Деякі аспекти виникнення службово-трудових правовідносин // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 17. – С. 218–224.

273. Гречко П. К. К вопросу о понятии «национальная безопасность» // Социально-политический журнал. – 1993. – № 3. – С. 94–106.

274. Грохольський В. Л. Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 312 с.

275. Грошовий Ю. М., Тацій В. Я. Актуальні проблеми законодавчого процесу в Україні / Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С. 33 – 35.

276. Гуславський В. С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Неза-лежних Держав: Монографія / За загальною редакцією О. М. Бандурки. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – 364 с.

277. Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації. Навчальний посібник. – Х.: ФОЛІО, 2002. – 286 с.

278. Демиденко В. О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02). – К., 2002. – 16 с.

279. Демократизация советского общества и государственно-правовые аспекты национальных отношений в СССР (Круглый стол) // Советское государство и право. – 1989. – № 2. – С. 18–33.

280. Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою в Україні: на шляху від форми до змісту (Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень) // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 1. – С. 29–30.

281. Денисенко В. В. Философско-правовой анализ административно-деликтных правоотношений // Философия права. – 2000. – № 2. – С. 46–52.

282. Дерець В. Управлінські відносини між органами виконавчої влади: питання типології // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 233–238.

283. Державне управління: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; За ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.

284. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

285. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень. – К.: Всеувито: Наук. думка, 2001. –242 с.

286. Джунь В. Принципи міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю // Право України. – 1999. – № 4. – С. 90–93.

287. Динаміка злочинності в Україні: аналітичні дані МВС України. – К.: МВС України, 2007. – 23 с.

288. Додин Е. В. Гарантии законности административной ответственности. – К.: Знання, 1976. – 48 c.

289. Додин Е. В., Олефир В. И. Рассмотрение участковым инспектором милиции жалоб, предложений и заявлений граждан. – К.: Изд-во Академии внутренних дел, 1992. – 56 с.

290. Додін Є. В. Терміни та поняття, які найчастіше використовуються в законодавстві. – Одеса: Юридична література, 2001. – 213 с.

291. Доманський В. А. До нової ідеології протидії пожежам // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2001. – № 5. – С. 154–164.

292. Доманський В. А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки): Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 – Х.: НАВСУ, 2004. – 201 с.

293. Доманський В. А. Захист від пожежної небезпеки – справа державного значення // Урядовий кур’єр. – К., 2001. – № 175. – С. 8–12.

294. Доманський В. А., Антонов А. В. Розвиток термінологічної бази в сфері пожежної безпеки // Науковий вісник УКРНДІПБ. – К., 2001. – № 3. – С. 91–95.

295. Драго Р. Административная наука: Пер. с фр. В. Л. Энтина / Под ред. и с предисл. Б. М. Лазарева. – М.: Прогресс, 1982. – 245 с.

296. Дурдинець В. Боротьба зі злочинністю має бути всеохоплюючою й ефективною // Право України. – 1998. – № 1. – С. 25–34.

297. Дурдинець В. В. З думою про щасливе, заможне життя мого народу / Упор. В. П. Прокопенко. К.: Молодь, 2007. – 672 с.

298. Дурдинець В. В. У протидії криміналітету: Виступи, статті, інтерв’ю / Передмова член.-кор. Академії правових наук Я. Ю. Кондратьєва. – К.: ВАТ „Видавництво „Київська правда”, 2004. – 392 с.

299. Дюрягин И. Я. Стадии и функции управления // Правоведение. – 1977. – № 1. – С. 22–28.

300. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступительная статья д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. – СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 2004. – 752 с.

301. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка. - М.: Юриздат, 1965. – 216 с.

302. Ефимов М. А. Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения. – Минск: Вышэйш. школа, 1971. – 234 с.

303. Євінтов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини // Укр. часопис прав людини. – 1998. – № 1. – С. 12–19.

304. Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав–членів ЄС // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 13. – К., 2002. – С. 131–135

305. Забарний Г. Г. Калюжний Р. А., Терещук О. В., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: Вид. Паливода А. В., 2001. – 194 с.

306. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02). – К., 2002. – 19 с.

307. Звернення до освітян, науковців і студентів України: Лист Міністерства освіти і науки України від 29 листопада 2004 р. № 1/9-605 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

308. Зелінський А. Ф. Кримінологія. Навчальний посібник. – Х.: Рубікон, 2000. – 240 с.

309. Злочинність в Україні / Статистичні дані МВС за 2006 р. – К.: МВС, 20 с.

310. Ілларіонова Н. В. Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров’я: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02). – К., 2001. – 17 с.

311. Ільчук Л. І. Соціальна безпека – безпека людини, суспільства і держави // Актуальні проблеми економіки. – К., 2003. – № 5. – С. 65–67.

312. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні. Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337 с.

313. Іншин М. І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Дис. ... д-ра юрид. наук. – 12.00.05. – Харків: ХНУВС, 2005. – 418 с.

314. Історія органів внутрішніх справ: Навчальні матеріали до спецкурсу. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2003. – 236 с.

315. Іщенко Д. В. Шляхи удосконалення кадрової роботи органів управління Державної прикордонної служби // Науковий вісник Державної прикордонної служби. – Хмельницький:Видавництво Національної академії ДПСУ, 2003. – № 4. – С. 8–11.

316. Кабанець А. Г. Державна служба. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 176 с.

317. Казаков Н. Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления) // Безопасность. Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. – 1994. – № 4. – С. 61–64.

318. Калюжний Р., Гавловський В., Цимбалюк В., Гуцалюк М. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України/ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2000. – С. 17-21.

319. Калюжный Р. А. Научно-технический прогресс в деятельности правоохранительных органов. - К.: Наукова думка,1990. - 157с.

320. Кампо В. Дві системи місцевої влади: взаємодія, а не протистояння // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 1–2. – С. 33–35.

321. Касымов Б. Е. Организационные и правовые основы пожарной безопасности. – Ташкент: Мехнат, 1990. – 230 с.

322. Касымов Б. Е. Организация управления пожарной охраной. (Административ-но-правовые вопросы). – М.: Стройиздат, 1982. – 183 с.

323. Кириченко О. А., Кириченко Ю. О. Система права чи юридичних наук: продовження дискусії // Проблеми кодифікації законодавства України. – Матеріали науково-практичної конференції. За заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко. – К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 9–12.

324. Кисіль С. П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 1999. – 78 с.

325. Кистяковский О. А. Государство и личность // Русская философия собственности. XVIII – XX век. – Спб., 1993. – С. 250–256.

326. Ківалов С. В., Біла Л. P. Організація державної служби в Україні: Навч.-метод. посіб. – Одеса: Юридична література, 2002. – 328 с.

327. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посіб. – Одеса: Юридична література, 2001. – 304 с.

328. Ківалов С., Орзіх М. Парламентський контроль в умовах державно-правової реформи в Україні // Юридический вестник. – 1999. – № 4. – С. 66–71.

329. Кізіма Н. В. Адміністративний примус та адміністративно-правова санкція як одна з форм його реалізації // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 14. – С. 217–222.

330. Кінаш Ю. Я. Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 17 с.

331. Клименко В. М. Проблеми встановлення доказів в оперативно-розшуковій інформації // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.  Донецьк, 1999. – № 1. – С. 9–12.

332. Коваленко В. Л. Щодо понять державної служби і державних службовців: деякі дискусійні питання // В кн.: Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

333. Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: Монографія. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 420 с.

334. Коваль Л. В. Охорона громадського порядку. – К.: Політвидав України, 1988. – 94 с.

335. Коваль Л. В. Адміністративне право України. Курс лекцій (Загальна частина). – К.: Основи, 1994. – 154 с.

336. Коваль Л. В. Юридичний статус громадян та громадська безпека // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1995. – С. 136–137.

337. Кожин Б. Необхідно ввести обов’язкове публічне звітування посадових осіб та здійснювати постійний цивільний контроль за усіма силовими структурами // Слово і Честь. – 2002. – № 1 (7). – С. 4.

338. Козлов Ю. М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 320 с.

339. Кокотюха А. Юрій Луценко. Польовий командир. – К.: „Фолио”, 2007. – 225 с.

340. Колесніков В. В. Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами // Право і безпека. − 2004. − Т. 3. – №4. – С. 78−80.

341. Колесніков В. В. Розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 – Х.: НУВС, 2004. – 185 с.

342. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія. – К.: Факт, 2002. – 260 с.

343. Колодій А. М. Принципи права України: Монографія – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

344. Коломоєць Т. О. Теорія адміністративного примусу у публічному праві України – складова новітньої вітчизняної адміністративно-правової доктрини // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до Європейської інтеграції: Матеріали наукової конф. курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 229–230.

345. Коломоєць Т. О. Щодо питання визначення мети адміністративного примусу в публічному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1. – С. 12–15.

346. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія /За заг.ред. В.К.Шкарупи, Запоріжжя: „Поліграф”, 2004. - 404 с.

347. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

348. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

349. Колпаков В. К. Адміністративно-правові відносини // Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т. 1: Загальна ча-стина.— К.: Юрид. думка, 2004. — С. 175-186.

350. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції України: Дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.07. – Х., 2002. – 408 с.

351. Комзюк А. Т. Адміністративно-юрисдикційні повноваження міліції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В. Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 242–246.

352. Комзюк А. Т. Законність застосування міліцією доставлення і адміністративного затримання правопорушників // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Науковий збірник. – Х.: Українська академія управління при Президентові України (Харківський філіал), 2000. – С. 151–156.

353. Комзюк А. Т. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення: система та компетенція міліції щодо їх застосування // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 13. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – С. 107–113.

354. Комзюк А. Т., Гуменюк В. А. Організація контролю органів внутрішніх справ за об’єктами дозвільної системи // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції. 9–11 листопада 1995 р. – Харків: НЮА України, 1995. – С. 143–144.

355. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-метод. посіб. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 424 с.

356. Коновалова В. О. Основи методики розслідування підпалів і злочинних порушень протипожежних правил // Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. В. Ю. Шепітька. − Х.: Право, 1998. − С. 330−342.

357. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття: Монографія. – Сімферополь: Вид-во Крим. юрид. ін-ту ХНУВС, 2006. – 356 с.

358. Конституція України – основа реформування суспільства / В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошовий, М. В. Цвік. – Х.: Право, 1996. – 96 с.

359. Контролирующие органы и организации России: компетенция и полномочия / Под. ред. А. П. Гурьева. – М.: МАЭП, 2000 – 208 с.

360. Копан О. В. Безпека як потреба в теоретико-управлінському аспекті // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності: Матеріали науково-практичної конференції (24–25 вересня 1999 року). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999. – С. 191–195.

361. Копан О. В. Безпека як силовий фактор державного управління // Право України. – 2001. – № 7. – С. 26–27.

362. Корж І. Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 22 с.

363. Корж І. Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 222 с.

364. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади інформаційної безпеки України: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2003. – 472 с.

365. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навчальний посібник. Рекомендовано МОН України для вищих юридичних навчальних закладів. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

366. Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки. – Дніпропетровськ: «Україна», 2001. – 430 с.

367. Косевцов В. О., Бінько І. Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів: Монографія. Серія «Національна безпека». Випуск 1. – К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 1996. – 53 с.

368. Костенко О. М. Щодо законодавчого формування складу злочину «тероризм» // Зб. наукових праць. Вип.8. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2000. – С. 72–75.

369. Костюков А. Н. Правовой статус должностного лица (административно-правовой аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 05. 05. 04 / Моск. гос. пед. ин-т. – Л., 1998. – 19 с.

370. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Харків: Право, 1997.– 368 с.

371. Кримінологія / Під заг. ред. І. М. Даньшина. – Х.: БЕК, 2003. – 352 с.

372. Кримінологія: Учебник для юридических вузов / Под ред. А. И. Долговой. – М.: Юристь, 1997. – 678 с.

373. Круглов В. А. О понятии «взаимодействие» и «организация взаимодействия» /Актуальные вопросы охраны правопорядка. – Минск, 1998. – С. 4–5.

374. Кручинин А. В. Акт назначения как основание возникновения трудового правоотношения // Сборник аспирантских трудов. – Ижевск, 1998. – С. 32–34.

375. Кудрявцев В. Н. Законность: содержание и современное состояние. – М.: Юрист, 1988. – 320 с.

376. Кузьменко О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції: Навчальний посібник. – Д.: Наука і освіта, 2001. – 252 с.

377. Кузьменко О. В. Колпаков В. К. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії: Монографія. – Д.: Наука і освіта, 2002. – 372 с.

378. Кузьменко О. В. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті: Підручник: У 2-х книгах / Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко та ін.; – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, НАВСУ. – К., 2001. – 232 с.

379. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Київ: Атіка, 2005. – 358 с.

380. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 414 с.

381. Курашвили Б. П. Очерк теории государственного управления. – М.: Наука, 1987. – 293 с.

382. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 36 с.

383. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: Монографія. – Д.: Юрид. акад. МВС України, 2004. – 340 с.

384. Куц І. Г. Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти): Дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 – К.: НАВСУ, 2003. – 209 с.

385. Куценко В., Удовиченко В., Опалєва І. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12–21.

386. Кучеров А. Нелегальна міграція в Україні: стан та шляхи боротьби з цим явищем на кордоні // Проблеми міграції. – 2000. – № 3. – С. 3.

387. Кушніренко О., Барабаш Ю. Інститут євроомбудсмена: питання теорії і позитивної практики // Право України. – 2001. – № 6. – С. 44–47.

388. Лавриненко О. В. Служебно-трудовое правоотношение. Харьков: Знание ЛТД, 1998. – 56 с.

389. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид. лит-ра, 1972. – 331 с.

390. Лазарев В. В. Законность: форма или метод. – М.: Знание, 1992. – 154 с.

391. Лапка О. Я. Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно-правовий аспект): Дис.... канд. юрид. наук. – 12.00.07. – К.: Київський інститут внутрішніх справ МВС України, 2003. – 210 с.

392. Лебедев П. Н. Социальное управление. – Л.: ЛГУ, 1982. – 255 с.

393. Левин И. Д. Суверенитет. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 372с.

394. Левицька М. Б. Проблеми нормативно-правового забезпечення безпеки особи як головного об’єкта системи національної безпеки України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, К., 2001. – Вип. 10. – С. 212–215.

395. Левицька М. Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01. – К.‚ 2002. – 207 с.

396. Левченко К. Б. Ґендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. – Харків: Вид-во НУВС, 2003. – 384 с.

397. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. Кримінологічно-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 231 с.

398. Литвин М. М. Сутність і перспективи реформування Прикордонних військ України // Науковий вісник Державної прикордонної служби,– Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2003. – № 4. – С. 3–5.

399. Лихова С. Про визначення поняття «правоохоронні органи» // Радянське право. – 1984. – № 11. – С. 74–76.

400. Лосиця І. О. Деякі загальнотеоретичні аспекти функціонування інституту омбудсмена // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 48. – С. 11–17.

401. Лошицький М. В. Громадський порядок у вузькому (поліцейському) розумінні // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2001. – № 9. – С. 14–21.

402. Лукашева Е. А. Социалистическая законность в современный период // Советское государство и право. – 1986. – № 3. – С. 10–14.

403. Луценко Ю. „Наказую ветеранам: бути здоровими, бути дужими і бути з нами” // Іменем Закону. – 2006. - № 9. – С.4.

404. Луценко Ю. Під час виборів маніпуляцій не було // Іменем Закону. – 2006. - № 13. – С.4.

405. Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте (Социально-правовые очерки). – М., Юрид. изд-во Наркомюста, 1923. – 302 с.

406. Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Атіка, 2000. – 416 с.

407. Малиновський В. Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред. вид. відд. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

408. Мальцев Г. В., Экимов А. И., Ефимов В. И. Новый российский парламент: надежды на будущее // Российская Федерация. – 1993. – № 1/13. – С. 33–36.

409. Манелис Б. Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях. – Ташкент: «Наука», 1964. – 305 с.

410. Марченко Є. Вчинення злочинів у АПК // Вісник прокуратури. – К., 2003. – № 2. – С. 74–80.

411. Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1996. – 432 с.

412. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. – Х., 2002. – 446с.

413. Матюхіна Н. П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: – Харків: Консум, 2001. – 131 с.

414. Мельник К. Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики): Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Харків, 2003. – 202 с.

415. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

416. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник / Автори і упорядники: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

417. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю: Дис.… канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харків‚ 1999. – 211 с.

418. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

419. Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Военное право: Учебник. – М.: Бизнес Консалтинг Центр, 1998. – 304 с.

420. Микеев А. К. Технологический терроризм – современная реальность // Терроризм: современные аспекты. Сборник научных статей. – М.: Академия управления МВД России, 1999. – С. 16–27.

421. Михайловская И. Б. Системное описание уголовной юстиции // Проблемы повышения эффективности функционирования правоохранительных органов. – М., 1978. – С. 40–41.

422. Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – № 4. – С. 50–51.

423. Мишин А. В. Расследование поджогов личного имущества граждан. Казань.: Изд-во Казан. ун-та, 1991. − 128 с.

424. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.

425. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с.

426. Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві // Право України. – 2002. – № 10. – С. 35–40.

427. Могилевский В. Д. Методология систем: вербальний подход. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1999. – 251 с.

428. Настюк В. Я. Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв'язок // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2001. – №16. – С. 45-49.

429. Настюк В. Я. Норми митного права: теорія і практика застосування: Монографія. - Х.: Факт, 2003. – 215 с.

430. Настюк В. Я. Проходження державної служби в митних органах // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Вип. 56 / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 105-110.

431. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / Під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – К.: ФОРУМ, 2001. Загальна частина. – 386 с.

432. Національна безпека України: історія і сучасність / Під ред. Гончаренка О. М. – К., 1993. – 82 с.

433. Негодченко В. Г. Державно-правове забезпечення профілактики злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. -2001. - № 1 (4). – С.213-217.

434. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 416 с.

435. Негодченко О. В. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів юридичного забезпечення прав і свобод людини // Права людини в Україні: стан справ, проблеми, перспективи / Редкол.: Ю.І. Сватко (голова) та ін. – К., 2003. – С. 38-42.

436. Негодченко О. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 448 с.

437. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті: У 2 кн. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Національна академія внутрішніх справ / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), Ю.І. Римаренко (упоряд.). – Київ, 2001. – 748 с.

438. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 155–162.

439. Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник / За заг.ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.

440. Нова модель МВС набуває чітких обрисів, або якою буде міліція в недалекому майбутньому // Іменем Закону. – 2006. – № 32. – С.6–8.

441. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / Укладачі В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: «Аконіт», 1998. – Т. 1. – 912 с.

442. Ноздрачев А. Ф. Государственная служба. Учебник. – М.: Статут, 1999. – 591 с.

443. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.

444. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с.

445. Овсянко Д. М. Административное право: Учебное пособие. // Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с.

446. Окнян В. К. Кримінально-правова відповідальність за порушення правил пожежної безпеки: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997 – 21 с.

447. Олефір В. І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми: Монографія. – К.: Друкарня МВС України. 2004. – 308 с.

448. Ольховський. Є. Громадська безпека як умова реалізації та захисту прав і свобод людини в Україні // Правничий часопис Донецького університету. – 2002. – № 2 (8). – С. 10–14.

449. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – Житомир: ЖГП, 2000. – 304 с.

450. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. – Львів: Українські технології, 1997. – 167 с.

451. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: Автореф: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Нац. академія внутр. справ України. – К., 1997. – 43 с.

452. Откидач Г. До питання про пожежно-технічну експертизу // Право України. – 2002. – № 4. – С. 96–99.

453. Павленко С. З. Новая политика безопасности государства и проблемы нейтрализации преступности // Преступность: стратегия борьбы / Под ред. Долговой А. И. – М.: Криминологическая ассоциация, 1997. – 256 с.

454. Паламарчук В. М. Соціальна трансформація суспільства і національні інтереси України // Наукові доповіді. – Вип. 41. – К.: Нац. ін-т. стратег. досліджень, 1995. – 35 с.

455. Панов М., Тихий В. Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми) // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3 (22). – С. 12–18.

456. Петришин А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. Монография. – Х.: Факт, 1998 – 168 с.

457. Пєтков В. П., Поліщук В. Г. Масові заходи: аспекти реформування законодавства та діяльність щодо охорони громадського порядку // ІІ науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Федорова К. Г. (12–13 травня 1997 р.). – Запоріжжя, 1997. – С. 146–150.

458. Пєтков С. В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. – Сімферополь: Таврія, 2004. – 564 с.

459. Пирожков С., Селіванов В. Національна безпека України: сучасне розуміння // Вісник Академії Наук України. – 1992. – № 9. – С. 3–10.

460. Пискотин М. И. Функции и задачи аппарата государственного управления // Аппарат управления социалистического государства. – М.: Прогресс, 1976. – 418 с.

461. Платонов С. В. Искусство управленческой деятельности. – К.: Либра, 1996. – 413 с.

462. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.

463. Погребной И. М., Шульга А. М. Теория права: Учеб. пособие. – Харьков, Ун-т внутр. дел, 1998. – 149 с.

464. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України: Навч.-метод, посібник. – Одеса, 1998 – 112 с.

465. Пожежна безпека / Нормативні акти та інші нормативні документи. – Т. 1. – К., 1997. – 560 с.

466. Пономаренко Г. О. Адміністративно-правові відносини, які виникають в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України // Форум права. – 2007. – № 3. – С. 195-201 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07pgosbu.pdf

467. Пономаренко Г. О. Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип. 3. – С. 150-157.

468. Пономаренко Г. О. Державно-управлінські відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий журнал „Південноукраїнський правничий часопис”. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту ХНУВС, 2006. – № 2. – С. 17-20.

469. Пономаренко Г. О. Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 66-72.

470. Пономаренко Г. О. Компетенція суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 34. – С. 188-194.

471. Пономаренко Г. О. Напрямки управління внутрішніми справами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 8-14.

472. Пономаренко Г. О. Особливості підготовки працівників слідчих підрозділів у сучасних умовах // Позитивний імідж міліції: проблеми формування: Зб. матер. конф. – Херсон: ХЮІ НУВС, 2004. – С. 5-7.

473. Пономаренко Г. О. Принципи управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: Таврія, 2006. – № 9. – С. 110-115.

474. Пономаренко Г. О. Реформування органів внутрішніх справ у контексті корпоративних інтересів та іміджу міліції // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. – С. 25-28.

475. Пономаренко Г. О. Роль громадськості у забезпеченні внутрішньої безпеки держави // Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах: Матеріали наук-практ. семінару (м. Харків, 29 березня 2007 р.). – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – С. 3-5.

476. Пономаренко Г. О. Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 35. – С. 259-264.

477. Пономаренко Г. О. Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 37. – С. 177-182.

478. Пономаренко Г. О. Суб’єкти загальної компетенції та їх функції щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2007. – № 1. – С. 18-23.

479. Пономаренко Г. О. Сутність та значення забезпечення законності управління у сфері внутрішньої безпеки держави // Науковий журнал „Південноукраїнський правничий часопис”. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту ХНУВС, 2007. – № 1. – С. 119-122.

480. Пономаренко Г. О. Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Зб. наукових праць. – 2006. – № 4. – С. 96-103.

481. Пономаренко Г. О. Сутність та особливості управління внутрішніми справами як складової забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий журнал „Південноукраїнський правничий часопис”. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту ХНУВС, 2007. – № 2. – С. 121-124.

482. Пономаренко Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 448 с.

483. Пономаренко Г. О. Функції суб’єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 38. – С. 12-16.

484. Пономаренко Г. О. Шляхи підготовки працівників ОВС до взаємодії з громадськістю // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Зб. наукових праць. – 2006. – №1. – С. 33-37.

485. Пономаренко Г. О., Задорожний В.В. Етико-моральні детермінанти формування професійної культури майбутніх працівників ОВС // Теорія і практика виховної роботи в ОВС України: Мат-ли наук.-практ. конф. – Харків: Вид-во Нац. універ. внутр. справ, 2004. – С. 7-14.

486. Пономаренко Г. О., Зайцева Т.Г. Технологічні аспекти формування позитивного іміджу міліції: Науково-методичн. посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 80 с.

487. Пономаренко Г. О., Миронов В.В. Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки // Право і безпека. – 2005. – Т. 4. – № 1. – С. 150-153.

488. Пономаренко Г. О., Стратонов В.М. До питань підготовки працівників слідчих підрозділів // Нормативно-правове забезпечення проходження служби в ОВС України. – Харків: Вид-во Націон. універ. внутр. справ, 2004. – С. 23-26.

489. Понятие безопасности и направления деятельности по её обеспечению в условиях г. Москвы // Вестник Московского универиситета. – 2001. – № 2. – С. 136–150.

490. Попередження і розкриття злочинів підрозділами карного розшуку: Підручник / Під ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: РВВ МВС України, 2000. – 423 с.

491. Попов И. А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Организация и методика: Учебное пособие. − М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1998. − 310 с.

492. Права людини захистять, МВС – реформують // Іменем Закону. – 2006. – № 11. – С. 4–5.

493. Проект доповіді «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році», що підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 6 травня 2006 року № 66/2006-рп «Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України».

494. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. – М.: Новый Юрист, 1999. – 240 с.

495. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Юрінком Інтер, 1994. – 236 с.

496. Развадовський В. Й. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у транспортній сфері України: Монографія. - Х.:НУВС, 2004. - 284с.

497. Ратушний М. Державне будівництво та національна безпека України // Воля і Батьківщина. – 1996. – № 1. – С. 3–9.

498. Ремнев В. Социалистическая законность в государственном управлении. – М.: Наука, 1979. – 301 с.

499. Рік оновлення. Рік надій // Іменем Закону. – 2006. – № 5. – С. 4–5.

500. Рожков А. П. Пожежна безпека. Навч. посібник. – К.: Пожінформатика, 1999. – 256 с.

501. Розин Л. М. Общественная безопасность как объект админстративно-правового регулирования // Актуальные проблемы совершенствования охраны общественного порядка и общественной безопасности в условиях перестройки: Сб. науч. трудов акад. МВД СССР. – М.: Акад. МВД СССР, 1989.— С. 22–28.

502. Романов В., Рудік О., Брус Т. Переміщення населення. – К.: Либідь. – 1983.– С. 31–32.

503. Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права / Под общ. ред. Н. И. Панова. – Харьков: Рубикон, 1993. – 164 с.

504. Рябченко О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За заг. ред. О. М. Бандурки. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 1999. – 304 с.

505. Серватюк В. М. Деякі аспекти світового досвіду охорони державного кордону // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ, 1999. – № 8 Частина ІІ. – 296 с.

506. Сетров М. И. Основы функциональной теории организации. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. – 392 с.

507. Системный анализ и проблемы пожарной безопасности народного хозяйства / Под ред. Н. Г. Брушлинского. – М.: Стройиздат, 1988. – 416с.

508. Сіцінський А. С. Державна прикордонна служба як правоохоронний орган спеціального призначення // Статистика України. – 2003. – № 4 (23) – С. 48–52.

509. Сіцінський А. С. Державне управління у сфері охорони державного кордону: організаційно-психологічні засади: Монографія. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2004. – 308 с.

510. Сіцінський А. С. Технологія управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у Державній прикордонній службі // Вісник державної служби України. – 2003. – № 4. – С. 76–81.

511. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

512. Словарь иностранных слов / Сост. И. М. Суслова. – М.: Книга, 1987. – 711 с.

513. Сміт А. Добробут націй: дослідження про природу та причини добробуту націй: Пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2001. – 594 с.

514. Советская военная энциклопедия. – М.: Воениздат, МО СССР, 1976. – Т. 2. – 689 с.

515. Советское административное право: Управление в области административно-политической деятельности. – М.: Юрид. лит., 1979. – 344 с.

516. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / Под ред О. А. Жидкова. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 349 с.

517. Спиридонов Л. И. Теория государства и права: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 1996. – 304 с.

518. Стан корупції в Україні: результати загальнонаціонального дослідження 2007 р. (скорочена версія). – К.: Київський міжнародний інститут соціології. – 2007. – 30 с.

519. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА М), 2002. – 728 с.

520. Старилов Ю. Н. Служебное право. Учебник. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 698с.

521. Стародубцев А. А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: Дис.… канд. юрид.наук: 12.00.07. – Х., 1999. – 176 с.

522. Сташис В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісник Академії правових наук. – 2001. – № 2. – С. 163–168.

523. Сташис В. В., Бажанов М. І. Особа - під охороною кримінального закону. - Харків: Право, 1996. - 225 с.

524. Степанюк А. Виконання покарання як (субстанція діяльності органів та установ виконання покарань // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 4. – С.131–139.

525. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. – 1999. – № 5. – С. 18–22.

526. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади // Право України. – 1998. – № 3. – С. 2–8.

527. Суверенитет в государственном и международном праве. «Круглый стол» журнала «Советское государство и право» // Советское государство и право. – 1991. – № 5. – С. 3–38.

528. Сущенко В. Д., Присяжний С. В., Коваленко О. І. Сучасний процес управління в органах внутрішніх справ. – К.: НАВС України, 1999. – 352с.

529. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини - головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави //Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 3-18.

530. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 2. – С.20-29.

531. Тацій В., Шемшученко Ю. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні //Право України. - 1994. - № 1-2. – С. 13-16.

532. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Крок. – 2001. – № 23. – С. 4–5.

533. Тацій В. Я., Грошевий Ю. М. Проблеми зближення Європейських правових систем як умова гармонізації законодавства України // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Жовтень 1998 року. Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 1998. - С. 53-57.

534. Тацій В. Я., Грошевий Ю .М. Проблеми імплементації норм міжнародного права в національні процесуальні процедури (до 50-річчя Конвенції про захист прав людини і основних свобод) // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2000р. - № 4 (19). – С. 4-10.

535. Теория права и государства: Учебник / Под ред. Г. Н. Манова. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 336 с.

536. Тиунова Л. Б. Проблемы общесоциальной безопасности и правовая государственность // Правоведение.- 1991.- №5.- С. 23-33.

537. Тихий В. П. Ответственность за преступления против общественной безопасности. – Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1984. – 68 с.

538. Тихий В., Панов М. Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти) // Вісник Конституційного суду України. – К., 2000. – № 6. – С. 57–61.

539. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс. – М.: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2001. – 652 с.

540. Тихомиров Ю. А. Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе. – М.: Юрид. лит., 1978. – 328 с.

541. Тищенко Н. М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Харьков: Право, 1998. – 268 с.

542. Тищенко Н. М. Гражданин в административном процессе. – Х.: Право, 1998. – 218с.

543. Тлумачний словник української мови / Укладачі Ковальова Т. В., Коврига Л.П. – Харків: Синтекс, 2005. – 672 с.

544. Тодика Ю. Конституционно-правовой статус беженцев в Украине. – Харьков, 1999. – 117 с.

545. Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. – М.: Наука, 1972. – 177 с.

546. Туманов Г. А., Фризко В. И. Общественная безопасность и ее обеспечение в екстремальных условиях // Советское государство и право. – 1989. – № 8. – С. 21–27.

547. Туркевич І. К. Кримінально-правова охорона прав неповнолітніх // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 р. – К.: Інститут законодавства, 1996. – С. 442–443.

548. Удод М. В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 – Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2004. – 180с.

549. Ульянов О. І. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харків, 2002. – 180 с.

550. Ушаков Н. А. Государство в системе международно-правового регулирования. – М.: Дело, 1997. – 62 с.

551. Ушаков Л. А., Палюх В. Г. Дознание по делам о пожарах. − Х.: ХИПБ МВД Украины, 1995. – 145 с.

552. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 352 с.

553. Фролова О. Г. Новітня методологія в управлінні в органах внутрішніх справ: Монографія. – Донецьк: Донецьк. ін-т внутрішніх справ, 2001. – 396с.

554. Харитонов Є., Харитонова О. До питання про значення дихотомії «приватне право – публічне право» // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2000. – № 2. – С. 82–88.

555. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. – Одеса: Юридична література, 2004. – 328 с.

556. Хижняк Б. Б. Пожежна охорона в незалежній Україні // Пожежна безпека. – К., 1996. – № 1. – С. 2–7.

557. Хомколов В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 191 с.

558. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / Под ред. В. Г. Стрекозова. – М.: Интерстиль, 2000. – 377 с.

559. Цабрия Д. Д. Статус органов управления // Советское государство и право. – 1978. – № 2. – С. 126–127.

560. Цвєтков А. М. Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. – Хмельницький, 2002. – № 4. – С. 89–96.

561. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Харків: Право, 1997. – 164 с.

562. Цимбал М. Застосування спеціальних знань при розслідуванні справ про злочинні порушення правил протипожежної безпеки і підпали // Право України. − 1999. – №1. − С. 108–111.

563. Четвериков B. C. Административное право. Серия «Высшее образование». Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с.

564. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1995. – 288 с.

565. Шевчук О. М. Державний примус у системі засобів соціального впливу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 17. – С. 105–110.

566. Шишолін П. Прикордонні війська впевнено просуваються шляхом реформ // Прикордонник України. – 2001. – № 28. – С. 3–9.

567. Шкарупа В. К. Діяльність працівників ОВС по припиненню правопорушень: Дис.... д-ра юрид.наук. – Одеса, 1996. – 327с.

568. Шкарупа В. К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Одеса: Держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, 1996. – 56 с.

569. Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 1. – 572 c.

570. Юриста О. Співвідношення термінів «об’єкт правоохоронного відношення» та «склад правопорушення» // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 17. – С. 57–60.

571. Юсупов В. А. Теория административного права. – М.: Юрид. лит., 1985. – 548 с.

572. Ярмакі Х. П. Управління адміністративно-політичною діяльністю в Україні. – Одеса, 2004. – 208 с.

573. Ярмакі Х. П., Остюченко С. М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.

574. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Монографія. – Х.: Консул, 2001. – 288 с.

575. A New Concept of Security for Europe: A Policy Recommendation Paper.- Florence, 1992. – Р. 3.

576. Allan E. Farhsworth An introduction to the Legal System of the United States. – New-York, 1983. – 225 p.

577. Autopoietic law: A new approach to law and society / Ed. by G. Teubner. – Berlin, New York: De Gruyter, 1988. – 380 p.

578. Basic principles of the security policy of the republic of Hungary // Fact sheets on Hungary. – 1993. – № 3. – P. 1–4.

579. Berkley G., Rouse J. The craft of public administration. – Madison (WI); etc.: Brown аnd Benchmark, 1997. – XIV, 444 р.

580. Bittner E. Police Charge // Police Behavior: A sociological perspective / Ed. R.J.Lundmann. – N.Y.; Oxford, 1980. – P. 31–42.

581. Boc J. Prawo Administracyjne. – Wroclaw: Kolowia Limited, 1993. – 314 s.

582. Brenner R.N., Kravitz M. Police discretion: A selected bibliogr. – Washington: Nat. inst. of law enforcement a. criminal justice. Law enforcement assistance adm. US Dep. of justice, 1978. – P. 30–60.

583. Brushlinsky N. Formulatics for a Sater Planet // Fire Internetional. – October/ November 1997. – № 159. – Р. 26–28.

584. Brushlinsky N., etc. Russia’s 1993 Fire Statistics // Fire Technology. – 1994. – Vol. 30. – № 4. – P. 458–467.

585. Brushlinsky N., Naumenko A., Sokolov S. More on Fire Deaths in Russia // Fire Technology. – 1995. – Vol. 31. – № 3. – P. 279–284.

586. Burns T. R., Flam H. The shaping of social organization: Social rule system theory with application. – London: Sage, 1987. – XIII, 432 p.

587. Cane Р. An introduction to administrative law. – Oxford: Clarendon press, 1986. – 325 р.

588. Day P. R. Social work and social control. – London, New York: Tavistock, 1981. – 243 p.

589. Fan Weicheng, Li Shufen. Fire Research in China // Fire Safety Science: Proceeclings of the Fourth Interntational Simposium. – 1994. – Р. 27–45.

590. Galligan D.J., Smilow D.M. Administrative Law in Central and Eastern Europe. 1996-1998. – Budapest: Central European University Press, 2000. – 427 p.

591. Golini A. Migrants and international migrations: new issues and strategies of the United Nations // Международная миграция населения: Россия и современный мир: Междунар. семинар. – М., 9-10 апреля 1997. – 48 с.

592. Handbuch deutsches Recht. Begr. von Hubert Reinfried. Verf.: Gьnther Bartsch; Rudolf H. Langels; Hubert Reinfried. – 3., vцllig neubearb. Aufl. – Berlin; Bonn; Regensburg: Wolhalla Fachverl., 1992. – 726 s.

593. Hartley T. C. The foundations of European community law: An introduction to the constitutional and administrative law of the European community. – Oxford: Clarendon, 1989. – LI, 496 p.

594. Hood Phillips O., Jackson P., Leopold P. Constitutional and Administrative Law. – London: Sweet & Maxwell, 2001. – 855 p.

595. Jowell J., Lester A. Beyond Wednesbury: Substantive principles of administrative law // Publ. law. – L., 1987. – Autumn. – P. 368–382.

596. Klockars C.B. The Idea of Police (Law and criminal justice series; v. 3). – Sage Publications Beverly Hills, London, New Delhi, 1985. – P. 9-12.

597. Lagerspetz E. A conventionalist theory of institutions. – Helsinki: Soc. Philos. Fennica, 1989. – 166 p.

598. Lee P.Arbetman, Edward L. O’Brien. Street Law. A Courae in Practical Law. – Lincolnwood, Illinois, USA, 1999. – 680 p.

599. Luciani G. Migration Policies in Europe and the USA.–Kluwer academic publisher, 1993.– P. 123

600. Lyall F. An Introduction to British Law. Administrative jurisdiction. – Baden-Baden, 1994. – S. 32-33.

601. Overview of International Migration. Migration Management Training Programme. April 1977. – Geneva: International Organization for Migration. 1997. – 170 р.

602. Polskie Prawo Administracyjne [J. Lang, J. Stuzewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska] / Pod redakcja J. Stuzewskigo. – Warszawa: Widawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 547 s.

603. Poppe, S. Grundrechte, Verwaltung, Verwaltungsrecht // Staat u. Recht. – B., 1988. – Jg. 37, H. 11. – S. 897–904.

604. Schwarts B., Wade H.W.P. Legal Control of Government. Administrative Law in Britain and the United States. – Oxford, 1972. – 322 p.

605. Spencer S.A. Illegal migration labourers in Japan // International Migration Review .– 1992.– №26(3).– Р.754–786

606. Steward R. В. La justicia administrativa en Estados Unidos// La justicia administrativa en el derecho comparado. – Madrid, 1993. – S. 565–588.

607. Sun Lun. Getting with China’s Fine Problems // Fine Internetional. – January, 2000. – № 172. – Р. 15.

608. The patrol operation. Washington. D.C., 1970, P. 40–45.

609. Wade H.W.R. Administrative Law. – Oxford., 1988. – 380 p.

610. Yalligan D. Administrative Law.- Legal studies department, 1997. – 447 p.

<< |
Источник: ПОНОМАРЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -