<<
>>

Додатки

Додаток

Анкета

вивчення думки працівників податкової міліції ДПА України

щодо визначення місця та ролі контролюу сфері оподаткування

(%, 95 осіб, 2007 р.)

№ п/п Питання

Результати (%)

1. Вік:

а) до 20 років

б) 20–24 роки

в) 25–29 років

г) 30–34 роки

д) 35–39 років

е) 40 років і більше

5,4

29,1

25,3

19,9

11,7

7,6

2. Досвід роботи:

а) до 1 року

б) від 1 року до 3-х років

в) від 3-х років до 5-ти років

г) від 5 до 10 років

д) понад 10 років

16,4

18,6

14,5

18,2

32.3

3. Чи досконале, на Ваш погляд, чинне законодавство, що регламентує відносини у сфері оподаткування недосконалим та чи відповідає воно міжнародним стандартам:

а) так

б) ні

67,4

32,6

4. Чи виникали у Вас конфліктні ситуації із особами, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах з приводу неоднозначності тлумачення законів:

а) так

б) ні

в) постійно

53,8

41,4

4,8

5. Що, на Вашу думку, найбільш негативно впливає на стан контролю у сфері оподаткування:

а)низький професійний рівень працівників у сфері податкового контролю

б) неналежне ставлення держави до цього питання

в) низька правова культура та непідготовленість осіб, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах

г) недостатнє фінансування служби

д) інші чинники

39,3

29,0

12,1

8,6

11,0

6. Як Ви вважаєте, на належному рівні знаходиться взаємодія Вашої служби з іншими службами та громадськістю:

а) так

б) ні

42,3

57,7

7. Що вказує на неналежне виконання працівником ПМ своїх функцій:

а) низька правова обізнаність

б) низький рівень культури

в) невміле поводження з громадянами

г) низька самовимогливість

д) пасивне ставлення до виконання своїх обов’язків

е) інші

35,5

6,0

5,4

19,6

25,3

8,2

8. Якими професійними якостями має володіти працівник податкової міліції:

а) великий практичний досвід роботи

б) успішність виконання службових завдань

в) дисциплінованість та сумлінність

г)ініціативність, самостійність, активність

д) авторитет і повага серед колег

е) добрі стосунки з керівництвом

є) інші

31,0

36,2

35,8

21,7

11,0

4,4

6,3

9. Що необхідно для підвищення ефективності контролю у сфері оподаткування:

а) внесення змін до чинного законодавства

б) удосконалення організації діяльності служби, чітке визначення функціональних обов’язків працівників

в) налагодження тісної взаємодії з іншими службами та громадськістю (18,4%).

57,7

42,1

18,4

<< | >>
Источник: ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -