<<

ДОДАТКИ

АНКЕТА ДЛЯ ГРОМАДЯН

Шановний респонденте!

Проводиться соціологічне дослідження проблем ефективності механізму перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України.

У зв’язку з цим, просимо Вас відповісти на питання, поставлені в анкеті. Виявляючи ставлення до запитань, підкресліть відповідь, що збігається з Вашою думкою. Якщо жоден із наведених варіантів не відображає Вашої точки зору, Ви можете викласти власну позицію. Анкетування є анонімним і тому просимо вас у відповідях бути щирими. Дякуємо за співпрацю та допомогу!

1. Чи оскаржували Ви рішення адміністративного суду першої інстанції?

а) так

б) ні

в) інше (вкажіть) _______________

2. Якщо Ви не оскаржували рішення суду першої інстанції (судів попередніх інстанцій), то вкажіть з якої причини?

а) не знав (знала), що можу оскаржити судове рішення

б) не знав (знала) як правильно скласти скаргу (звернутися із заявою)

в) у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката)

г) я не довіряю суду

д) інше (вкажіть) _______________

3. Якщо Ви не згодні з прийнятим судовим рішенням адміністративного суду нижчої інстанції, чи будете Ви звертатися з його оскарженням до вищого суду?

а) так

б) ні

в) інше (вкажіть) _______________

4. Що становить найбільшу складність, якщо у Вас виникає потреба звернутися зі скаргою (заявою) про перегляд судового рішення?

а) складнощів не виникає

б) не знаю як подавати скаргу (заяву) до суду

в) у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката)

г) я не довіряю суду

д) інше (вкажіть) _______________

5. Якщо ви зверталися до адміністративного суду апеляційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін

г) інше (вкажіть)_________________

6. Якщо ви зверталися до адміністративного суду касаційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура касаційного оскарження?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін

г) інше (вкажіть)_________________

7.

Якщо ви зверталися до Верховного Суду України, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження судового рішення адміністративного суду у Верховному Суді України?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін

г) інше (вкажіть)_________________

8. Якщо ви зверталися до адміністративного суду у зв’язку з нововиявленими обставинами, то вкажіть, чи є простою процедура перегляду судових рішень у зв’язку з цим?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін

г) інше (вкажіть)_________________

9. З якими основними труднощами Ви зіткнулися при зверненні до суду у зв’язку з переглядом судового рішення?

а) складна процедура оскарження

б) складна і незрозуміла процедуру розгляду справи

в) тривала процедура перегляду справи

г) високий розмір судових витрат ___________________________

д) інше (вкажіть) ___________________________________________.

10. Чи оскаржували Ви постанову судді у справі про адміністративне правопорушення?

а) так

б) ні

в) інше (вкажіть) _______________

11. Якщо Ви не оскаржували постанову судді у справі про адміністративне правопорушення, то вкажіть з якої причини?

а) не знав (знала), що можу оскаржити постанову судді

б) не знав (знала) як правильно скласти скаргу

в) у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката)

г) я не довіряю суду

д) інше (вкажіть) _______________

12. Що становить найбільшу складність, якщо у Вас виникає потреба звернутися зі скаргою про перегляд постанови судді в апеляційному порядку?

а) складнощів не виникає

б) не знаю як подавати скаргу (заяву) до суду

в) у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката)

г) я не довіряю суду

д) інше (вкажіть) _______________

13. Якщо ви зверталися до адміністративного суду апеляційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін

г) інше (вкажіть)_________________

14. Чи є доцільним запровадження касаційного перегляду постанов у справі про адміністративне правопорушення?

а) так

б) ні

Вкажіть, будь-ласка, деякі відомості про себе:

1.

Область (напишіть) ______________________________________

2. Місце роботи /навчання/, посада (напишіть) ____________________

3. Ваш вік:

1) від 18 до 25 років 4) від 41 до 59 років
2) від 26 до 30 років 5) більше 60 років
3) від 31 до 40 років

4. Ваша стать:

1) чоловік 2) жінка

5. У суді Ви представляєте:

1) особисто себе 4) свідок, експерт, тощо
2) сторона у справі 5) інше
3) представник сторони

Дякуємо за співпрацю!

Результати опитування громадян: загальний розподіл даних

Дослідження проводилося протягом лютого-травня 2015 року. Його мета – виявити практичні труднощі, що виникають у громадян при реалізації на оскарження судового рішення в адміністративному судочинстві та при перегляді справи про адміністративне правопорушення. Автором було опитано 315 громадян різного віку, освітнього й матеріального стану міст Києва, Дніпропетровська, Львова і Сум. Із них 42% чоловіки, 58% жінки. Вік респондентів розподілився таким чином: 1% особи до 20 років, 8% – особи віком до 25 років; 33% – особи віком від 26 до 30 років; 39% – віком від 30 до 40 років, віком від 41 до 59 років – 13%, понад 60 років – 6% опитаних.

Розподіл відповідей на запитання викладений у таблицях.

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання: «Чи оскаржували Ви рішення адміністративного суду першої інстанції?»

Варіант відповіді % Кількість
так 57 179
ні 28 72
інше
Усього: 100% 315

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо Ви не оскаржували рішення суду першої інстанції (судів попередніх інстанцій), то вкажіть з якої причини?»

Варіант відповіді % Кількість
не знав (знала), що можу оскаржити судове рішення 1 3
не знав (знала) як правильно скласти скаргу (звернутися із заявою) 14 44
у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката) 28 89
я не довіряю суду 47 148
інше (вкажіть) 10 31
Усього: 100% 315

Таблиця 3.

Розподіл відповідей на запитання: «Якщо Ви не згодні з прийнятим судовим рішенням адміністративного суду нижчої інстанції, чи будете Ви звертатися з його оскарженням до вищого суду?»

Варіант відповіді % Кількість
так 63 199
ні 28 88
інше 9 28
Усього: 100% 315

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання: «Що становить найбільшу складність, якщо у Вас виникає потреба звернутися зі скаргою (заявою) про перегляд судового рішення?»

Варіант відповіді % Кількість
складнощів не виникає 19 59
не знаю як подавати скаргу (заяву) до суду 21 66
у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката) 37 118
я не довіряю суду 10 31
інше (вкажіть) 13 40
Усього: 100% 315

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви зверталися до адміністративного суду апеляційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження?»

Варіант відповіді % Кількість
так 28 88
ні 14 44
потребує внесення незначних змін 47 148
інше (вкажіть) 11 35
Усього: 100% 315

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви зверталися до адміністративного суду касаційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура касаційного оскарження?»

Варіант відповіді % Кількість
так 14 44
ні 18 56
потребує внесення незначних змін 57 180
інше (вкажіть) 11 35
Усього: 100% 315

Таблиця 7.

Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви зверталися до Верховного Суду України, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження судового рішення адміністративного суду у Верховному Суді України?»

Варіант відповіді % Кількість
так 1 3
ні 10 31
потребує внесення незначних змін 2 6
інше (вкажіть) 87 275
Усього: 100% 315

Таблиця 8. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви зверталися до адміністративного суду у зв’язку з нововиявленими обставинами, то вкажіть, чи є простою процедура перегляду судових рішень у зв’язку з цим?»

Варіант відповіді % Кількість
так 1 3
ні 14 44
потребує внесення незначних змін 3 9
інше (вкажіть) 82 259
Усього: 100% 315

Таблиця 9. Розподіл відповідей на запитання: «З якими основними труднощами Ви зіткнулися при зверненні до суду у зв’язку з переглядом судового рішення?»

Варіант відповіді % Кількість
складна процедура оскарження 19 59
складна і незрозуміла процедуру розгляду справи 25 78
тривала процедура перегляду справи 16 50
високий розмір судових витрат 27 86
інше (вкажіть) 13 41
Усього: 100% 315

Таблиця 10. Розподіл відповідей на запитання: «Чи оскаржували Ви постанову судді у справі про адміністративне правопорушення?»

Варіант відповіді % Кількість
так 56 177
ні 34 107
інше 10 31
Усього: 100% 315

Таблиця 11.

Розподіл відповідей на запитання: «Якщо Ви не оскаржували постанову судді у справі про адміністративне правопорушення, то вкажіть з якої причини?»

Варіант відповіді % Кількість
не знав (знала), що можу оскаржити постанову судді 3 3
не знав (знала) як правильно скласти скаргу 17 19
у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката) 26 28
я не довіряю суду 47 51
інше (вкажіть) 7 7
Усього: 100% 107

Таблиця 12. Розподіл відповідей на запитання: «Що становить найбільшу складність, якщо у Вас виникає потреба звернутися зі скаргою про перегляд постанови судді в апеляційному порядку?»

Варіант відповіді % Кількість
складнощів не виникає 9 28
не знаю як подавати скаргу (заяву) до суду 28 89
у мене немає фінансової можливості звернутися до юриста (адвоката) 31 97
я не довіряю суду 29 91
інше (вкажіть) 3 9
Усього: 100% 315

Таблиця 13. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви зверталися до адміністративного суду апеляційної інстанції, то вкажіть, чи є простою процедура оскарження?»

Варіант відповіді % Кількість
так 3 9
ні 46 145
потребує внесення незначних змін 41 130
інше 10 31
Усього: 100% 315

Таблиця 14. Розподіл відповідей на запитання: «Чи є доцільним запровадження касаційного перегляду постанов у справі про адміністративне правопорушення?»

Варіант відповіді % Кількість
так 51 16
ні 49 155
Усього: 100% 315

АНКЕТА ДЛЯ СУДДІВ

Шановний респонденте!

Проводиться соціологічне дослідження проблем ефективності механізму перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України. У зв’язку з цим, просимо Вас відповісти на питання, поставлені в анкеті. Виявляючи ставлення до запитань, підкресліть відповідь, що збігається з Вашою думкою. Якщо жоден із наведених варіантів не відображає Вашої точки зору, Ви можете викласти власну позицію. Анкетування є анонімним і тому просимо Вас у відповідях бути щирими. Дякуємо за співпрацю та допомогу!

1. Як Ви вважаєте, чи є ефективною існуюча система перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України?

а) так

б) ні

в) інше (вкажіть) _______________

2. Як Ви вважаєте, чи є ефективною існуюча система перегляду постанов судді у справах про адміністративні правопорушення?

а) так

б) ні

в) інше (вкажіть) _______________

3. Як Ви ставитеся до існуючої системи організації судових органів в Україні – три судові ланки та чотири судові інстанції?

а) така система є ефективною і має право на існування

б) така система не є ефективною і має бути змінена

в) така система має право на існування

г) інше (вкажіть) ___________________________________________

4. На Вашу думку, яка модель перегляду постанов у суді у справах про адміністративні правопорушення є найбільш оптимальною?

а) дволанкова (суд першої інстанції-апеляція)

б) трьохланкова (суд першої інстанції-апеляція-касація)

в) інше (вкажіть) _______________

5. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює апеляційне провадження в адміністративному судочинстві?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін стосовно:

– строків оскарження

– процесуального статусу сторін

– процесуального статусу інших учасників провадження

– стадії відкриття провадження

– стадії розгляду справи

– стадії прийняття рішення

г) інше (вкажіть)_________________.

6. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд постанови судді у справах про адміністративні правопорушення судом апеляційної інстанції?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін стосовно:

– строків оскарження

– процесуального статусу сторін

– процесуального статусу інших учасників провадження

– стадії відкриття провадження

– стадії розгляду справи

– стадії прийняття рішення

г) інше (вкажіть)_________________.

7. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює касаційне провадження в адміністративному судочинстві?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін стосовно:

– строків оскарження

– процесуального статусу сторін

– процесуального статусу інших учасників провадження

– стадії відкриття провадження

– стадії розгляду справи

– стадії прийняття рішення

г) інше (вкажіть)_________________.

8. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд судового рішення у Верховному Суді України?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін стосовно:

– строків оскарження

– процесуального статусу сторін

– процесуального статусу інших учасників провадження

– стадії відкриття провадження

– стадії розгляду справи

– стадії прийняття рішення

г) інше (вкажіть)_________________.

9. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами ?

а) так

б) ні

в) потребує внесення незначних змін стосовно:

– строків оскарження

– процесуального статусу сторін

– процесуального статусу інших учасників провадження

– стадії відкриття провадження

– стадії розгляду справи

– стадії прийняття рішення

г) інше (вкажіть)_________________.

10. Які чинники, на Вашу думку, ускладнюють перегляд судових рішень у відновленій адміністративній справі?

а) такі чинники відсутні

б) строки оскарження

в) недосконале процесуальне законодавство

г) строки перегляду справи

д) порядок ініціювання відновлення адміністративної справи

г) інше (вкажіть)________

Вкажіть, будь-ласка, деякі відомості про себе:

Ваша посада:

а) голова суду

б) заступник голови суду

в) суддя

г)інша (вкажіть) ___________________.

Суддею якого суду ви працюєте:

а) місцевого

б) апеляційного

в) окружного

г) Верховного Суду України

Ваш стаж роботи на посаді судді:

а) до 3 років

б) від 3 до 5 років

в) від 5 до 10 років

г) більше 10 років

Дякуємо за співпрацю!

Результати опитування суддів: загальний розподіл даних

Дослідження проводилося протягом березня-червня 2015 року. Метою дослідження було виявлення проблем, пов’язаних із здійсненням судочинства з перегляду судових рішень в адміністративному процесі України. Автором було опитано 98 суддів Київського, Дніпропетровського, Львівського та Сумського регіонів (місцевих та апеляційних судів, Вищого адміністративного суду та Верховного Суду України).

Серед опитаних 49% чоловіки, 51% жінки. Вік респондентів 30-35 років – 39% суддів, від 36-45 років, 41% суддів, від 46-55 років 13%, понад 55 років 7% суддів.

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, чи є ефективною існуюча система перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України?» розподілився таким чином:

Варіант відповіді % Кількість
так 49 48
ні 16 15
інше 35 35
Усього: 100% 98

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, чи є ефективною існуюча система перегляду постанов судді у справах про адміністративні правопорушення?»

Варіант відповіді % Кількість
так 27 26
ні 56 55
інше 17 17
Усього: 100% 98

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви ставитеся до існуючої системи організації судових органів в Україні – три судові ланки та чотири судові інстанції?»

Варіант відповіді % Кількість
така система є ефективною і має право на існування 24 23
така система не є ефективною і має бути змінена 27 26
така система має право на існування 39 38
інше (вкажіть) 10 9
Усього: 100% 98

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання: «На Вашу думку, яка модель перегляду постанов суду у справах про адміністративні правопорушення є найбільш оптимальною?»

Варіант відповіді % Кількість
дволанкова (суд першої інстанції-апеляція) 78 77
трьохланкова (суд першої інстанції-апеляція-касація) 18 17
інше (вкажіть) 4 4
Усього: 100% 98

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює апеляційне провадження в адміністративному судочинстві?»

Варіант відповіді % Кількість
так 11 10
ні 2 2
потребує внесення незначних змін стосовно:

- строків оскарження

- процесуального статусу сторін

- процесуального статусу інших учасників провадження

- стадії відкриття провадження

- стадії розгляду справи

- стадії прийняття рішення

76 76
інше (вкажіть) 11 10
Усього: 100% 98

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд постанови судді у справах про адміністративні правопорушення судом апеляційної інстанції?»

Варіант відповіді % Кількість
так 36 35
ні 1 1
потребує внесення незначних змін стосовно:

- строків оскарження

- процесуального статусу сторін

- процесуального статусу інших учасників провадження

- стадії відкриття провадження

- стадії розгляду справи

- стадії прийняття рішення

50 50
інше (вкажіть) 13 12
Усього: 100% 98

Таблиця 7. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює касаційне провадження в адміністративному судочинстві?»

Варіант відповіді % Кількість
так 34 33
ні 2 2
потребує внесення незначних змін стосовно:

- строків оскарження

- процесуального статусу сторін

- процесуального статусу інших учасників провадження

- стадії відкриття провадження

- стадії розгляду справи

- стадії прийняття рішення

57 56
інше (вкажіть) 7 7
Усього: 100% 98

Таблиця 8. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд судового рішення у Верховному Суду України ?»

Варіант відповіді % Кількість
так 29 28
ні 3 3
потребує внесення незначних змін стосовно:

- строків оскарження

- процесуального статусу сторін

- процесуального статусу інших учасників провадження

- стадії відкриття провадження

- стадії розгляду справи

- стадії прийняття рішення

46 46
інше (вкажіть) 22 21
Усього: 100% 98

Таблиця 9. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення законодавство, яке регулює перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами ?»

Варіант відповіді % Кількість
так 30 30
ні 5 5
потребує внесення незначних змін стосовно:

- строків оскарження

- процесуального статусу сторін

- процесуального статусу інших учасників провадження

- стадії відкриття провадження

- стадії розгляду справи

- стадії прийняття рішення

58 58
інше (вкажіть) 5 5
Усього: 100% 98

Таблиця 10. Розподіл відповідей на запитання: «Які чинники, на Вашу думку, ускладнюють перегляд судових рішень у відновленій адміністративній справі?»

Варіант відповіді % Кількість
такі чинники відсутні 0 0
строки оскарження 2 2
недосконале процесуальне законодавство 67 65
строки перегляду справи 3 3
порядок ініціювання відновлення адміністративної справи 46 45
інше (вкажіть) 38 37
Усього: 100% 98

Додаток А

Надходження справ і матеріалів

до апеляційних адміністративних судів

у першому півріччі 2008–2015 років

Відсоток розгляду справ апеляційними адміністративними судами

у першому півріччі 2014–2015 років

Загальні показники розгляду справ і матеріалів

апеляційними адміністративними судами

у першому півріччі 2014–2015 років

Динаміка кількості переглянутих судових рішень

окружних адміністративних судів та змінених чи скасованих

в апеляційному порядку у першому півріччі 2014–2015 років

Загальні показники розгляду справ і матеріалів

Вищим адміністративним судом України як судом касаційної інстанції у першому півріччі 2014–2015 років

Показники надходження справ і матеріалів

до Вищого адміністративного суду України

у першому півріччі 2006–2015 років

Результати перегляду Вищим адміністративним судом України

рішень місцевих та апеляційних судів за їх видамиу першому півріччі 2014–2015 років

Кількість переглянутих судових рішень

окружних адміністративних судів та скасованих чи змінених

у касаційному порядку в першому півріччі 2015 року

Кількість переглянутих судових рішень апеляційних адміністративних судів та скасованих чи змінених у касаційному порядку у першому півріччі 2015 року

Кількість справ, у яких рішення судів першої та апеляційної інстанцій змінено чи скасовано у касаційному порядку, за категоріями адміністративних справ у першому півріччі 2014–2015 років

<< |
Источник: КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016. 2016

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -