>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................................................... 4

ВСТУП...........................................................................................................

5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ........................................................................................................ 14

1.1. Методологічні засади дослідження кримінологічної характеристики грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях.. ..14

1.2. Загальна характеристика грабежів і розбоїв, що вчиняються

неповнолітніми у громадських місцях, та їх місце в системі корисливо- насильницької злочинності 25

1.3. Основні тенденції рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що

вчиняються неповнолітніми у громадських місцях..................................... 46

1.4. Особистість неповнолітнього грабіжника і розбійника: характерні риси

та особливості її формування....................................................................... 55

Висновки до розділу 1.................................................................................. 86

РОЗДІЛ 2 ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ........................................................................................................ 90

2.1. Криміналізація молодіжного середовища як причина становлення

неповнолітніх на шлях грабежів і розбоїв у громадських місцях.............. 90

2.2. Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення

охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв, вчинених неповнолітніми у громадських місцях.................................................................................... 101

2.3.

Вплив конкретної життєвої ситуації та віктимної поведінки потерпілих на виникнення й реалізацію умислу неповнолітнього на відкрите та

насильницьке заволодіння чужим майном................................................ 116

Висновки до розділу 2............................................................................... 124

РОЗДІЛ 3 ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ГРАБЕЖАМ І РОЗБОЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯ.. ..130

3.1. Реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей як

стратегічний напрям загальносоціального запобігання корисливо- насильницькій злочинності неповнолітніх..................................................................................................................... 130

3.2. Охорона громадського порядку в системі заходів спеціально- кримінологічного запобігання грабежам і розбоям, що вчиняються

неповнолітніми у громадських місцях....................................................... 146

3.3. Відвернення та припинення вчинення неповнолітніми грабежів і

розбоїв у громадських місцях на індивідуальному рівні......................... 172

Висновки до розділу 3................................................................................ 188

ВИСНОВКИ................................................................................................ 194

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................... 199

ДОДАТКИ.................................................................................................. 222

| >>
Источник: ПЕТРОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ. КРИМIНOЛOГIЧНA ХAРAКТEРИCТИКA ТА ЗАПОБІГАННЯ ГРАБЕЖАМ І РОЗБОЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. Диceртaцiя на здoбуття нaукoвoгo ступня кaндидaтa юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -