<<
>>

Висновки до Розділу 3

Проведене дослідження питань запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності дозволяє сформулювати наступні висновки.

Запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності слід розглядати на трьох взаємопов’язаних рівнях - загальносоціальне, спеціально- кримінологічне та індивідуальне запобігання.

Загальносоціальне запобігання злочинності в сфері нотаріальної діяльності має здійснюватись в руслі запобігання злочинності як такій. В цілому загальносоціальне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності має здійснюватися через політику держави в економічній, соціальній, правовій та інших сферах.

Кокретний перелік заходів загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності, як й іншим злочинам, не може претендувати на вичерпність та досконалість, оскільки набір цих заходів, їх комбінація та пріоритетність мають залежати від конкретно-історичних умов.

Заходи спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності мають реалізовуватись в межах запобігання корупційної злочинності, при цьому пріоритет мають заходи нормативноправового характеру. Головну роль на груповому рівні запобігання має відігравати самий нотаріат як спеціалізований суб’єкт запобігання злочинності.

На індивідуальному рівні заходи, спрямовані на запобіжний вплив на конкретних представників нотаріальної професії, можливі лише на ранніх етапах запобігання.

<< | >>
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до Розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -