<<
>>

Висновки до розділу 3

1. Під системою загальносоціальних заходів запобігання злочинам розуміють передбачену правовими та неправовими нормами цілісну сукупність видів діяльності суб’єктів запобігання злочинності, що перебувають у зв’язках один з одним, безпосередньо не спрямовані на запобігання злочинам, але відіграють провідну профілактичну роль на стадії предкримінальної поведінки, оскільки впливають на чинники, що породжують злочинність, тим самим мінімізуючи рівень останньої.

2. На загальносоціальному рівні запобігання злочинності в межах соціальної, молодіжної, сімейної політики держави втілені релігійні, національні та культурні традиції й звичаї суспільства. Зазначені норми посідають базове, фундаментальне місце в системі загальносоціальних заходів, адже на їх основі формуються ціннісні орієнтації громадян, ставлення до норм моралі та права.

3. У системі спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинності професійні та морально-етичні традиції й звичаї відіграють запобіжну роль у межах діяльності суб’єктів запобігання злочинності.

Традиції та звичаї, як неофіційні соціальні регулятори людської поведінки, відіграють профілактичну роль на індивідуальному рівні через спрямування на свідомість особи, яка демонструє ознаки девіантної поведінки. Запобіжний вплив традицій та звичаїв на злочинність здійснюється здебільшого шляхом неформального соціального контролю, під яким розуміють діяльність недержавних органів та організацій і окремих громадян. Вплив відбувається завдяки оцінювання діяльності особи через найближче оточення (родичів, друзів, сусідів, трудовий колектив тощо). Змістовна роль позитивних традицій та звичаїв виявляється в межах внутрішнього соціального контролю.

4. Суб’єкти запобігання злочинам найбільш ефективно можуть використовувати традиції та звичаї, впливаючи на повнолітніх засуджених у пенітенціарний період ресоціалізації та соціальної адаптації таких осіб.

5. Важливим для реалізації запобіжних заходів у пенітенціарний період, а також у період ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених осіб видається залучення релігійних, громадських, освітніх і культурних організацій або окремих осіб.

6. Підтримано пропозиції щодо найбільш широкого впровадження душпастирської опіки засуджених, з огляду на те, що традиційні канони здійснення такої діяльності (зокрема таємниця сповіді) значною мірою можуть сприяти здійсненню виправлення засуджених, знімати соціальну, психологічну напругу, зумовлену перебуванням в ізоляції та тимчасовою або навіть і постійною втратою позитивних соціальних зв’язків (сімейних, родинних, дружніх колективних стосунків тощо).

<< | >>
Источник: БОСАК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -