<<

ДОДАТКИ

Додаток 1

Додаток 2

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

,IiiJjii .

ІІІІІІІІ.

Illlllllhh

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Роки

■ Кількість розбоів, що вчинені у громадських місцях ■ Кількість розбоів, вчинених неповнолітніми

Співвідношення зареєстрованих розбоїв, вчинених у громадських місцях та розбоїв, вчинених

неповнолітніми

(за данними ДІАЗ МВС України)

5,5%

■ Висококонтрольовані громадські місця

■ Середньоконтрольовані громадські місця

■ Низькоконтрольовані громадські місця

71,1%

Розподіл громадських місць за рівнем контрольованості

Додаток 3.1.

Відкритий простір з обмеженою видимістю (тротуари, алеї та ін.

Структурний розподіл низькоконтрольованих громадських місць

4,40%

Прилегла до розважальних закладів територія

6,6%

Внутрішні двори, ровулки, завулки і тупики

Структурний розподіл висококонтрольованих громадських місць
0,6%
Місця громадського харчування
0,8%
Спортивні споруди та прилегла
до них територія
Вокзали та привокзальна 1,5%
територія
Проїжджа частина 2,6%
автомобільних доріг

Додаток 4

Розподіл грабежів і розбоїв вчинених неповнолітніми у громадських місцях за порами року

8,5%

22,1%

41,3%

28,1%

Зима ■ Весна

Літо ■ Осінь

Предмети злочинних посягань

9,1%

Носильні речі

U 3,3%

.

. . .

15,3%

Грошові кошти

72,3%

А Н К Е Т А

по вивченню кримінальних справ щодо грабежів і розбоїв, вчинених неповнолітніми у громадських місцях (ст.ст. 186, 187 КК України)

Розділ 1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗЛОЧИН

1. Кримінальна справа №_______________ , розглянута_______________________________________

районним місцевим судом_________________________________ області 20__________ р. по

обвинуваченню__________________________________________________________________________

за ст.ст.____________________________ КК України.

2. Обставини справи

3. На якій стадії злочин був розкритий:

- готування

- замах

- закінчений злочин

4. Місце вчинення злочину:

• низькоконтрольовані громадські місця

- вулиці

- внутрішні двори, провулки, завулки, тупики

- вхід до під’їздів із сторони вулиць

- прилегла до розважальних закладів територія

- тротуари, алеї, доріжки

- інші__________________________________________

• середньоконтрольовані громадські місця

- зупинки громадського транспорту

- ринки та інші торговельні точки

- ігрові та спортивні майданчики

- парки, сквери, площі

- інші__________________________________________

• висококонтрольовані громадські місця

- проїжджа частина доріг

- вокзали і привокзальна територія

- місця громадського харчування

- спортивні споруди і прилегла до них територія

- інші

5. Пора року: зима; весна; літо; осінь б.Час доби у годинах:

- ранок 6-12

- день 12-18

- вечір 18-24

- ніч 24-06

7. Спосіб вчинення злочину :

- заволодіння майном шляхом «ривка»

- нанесення ударів руками і ногами

- нанесення ударів підручними предметами

- застосування зброї

- застосування предметів спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень

- погроза життю та здоров’ю

8. Знаряддя злочину________________________________________

9. Момент виникнення наміру: завчасно; безпосередньо на місці події; раптово

10. Співучасть: так; ні

проста: співвиконавство; вчинення злочину групою осіб без попередньої змови; складна: за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей; організована група

11.

Злочинна діяльність: так; ні

- тривалість злочинної діяльності злочинної групи (організованої групи) до затримання

- кількість доведених епізодів по справі___________________

ступень згуртованості (організованості групи): наявність зв’язків, правила поведінки, пропорційний поділ майна, здобутого злочинним шляхом наявність зброї

12. Предмети злочинного посягання:

- гроші

- валюта

- золото

- транспортні засоби

- мобільні телефони

- одяг і взуття

- спиртні напої

- продукти харчування

інше___________________________________________

13. Розпорядження предметами злочинної діяльності:

- поділили порівну і витратили на власні потреби

- віддали в сім’ю

- використовували за прямим призначенням

- продаж;

інше___________________________________________________

14. Розмір заподіяної шкоди:

- матеріальна шкода _____________ грн.

- моральна шкода________________ грн.

Розділ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ВИННОГО

15. П.І.Б._________________________________________________

16. Стать: чол.; жін

17. Вік у повних роках:

• 14

• 15

• 16 • 17

18. Освіта:

- початкова (до 4 класів)

- неповна середня

- базова середня

- середньо-спеціальна

- неповна вища

- немає освіти

19. Місце проживання:

- з батьками

- з особами, що їх замінюють

- гуртожиток

- спеціальні заклади закритого типу

- без постійного місця проживання

20. Громадянство________________ і національність___________

21. Трудова зайнятість:

- працює

- навчається

- тимчасово працює по найму

- не навчається і не працює

22. Місце роботи/навчання до вчинення злочину_______________

23. Психічний стан у момент злочинного посягання:

- задовільний

- стан алкогольного сп’яніння

- наркотичне сп’яніння

- психотропне збудження

24. Характеристика винного у матеріалах кримінальної справи:

•за місцем проживання______________________________________ •за місцем навчання

25. Проведення психіатричної (психологічної) експертизи та її наслідки:

• призначалася

• не призначалася результати експертизи:

- осудний

- неосудний

- обмежено осудний

26.

Виявлені розлади психіки і поведінки:

27. Характер взаємин з потерпілим:

- родичі

- знайомі

- не знайомі

28. Судимість: •так • ні

- за які злочини____________________________

- відбуте покарання________________________

час, що минув до вчинення нового злочину 29.Обтяжуючі вину обставини

30. Пом’якшуючі вину обставини

останнім

31. Вид і розмір призначеного покарання за вироком_______________

РОЗДІЛ 3. ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО

32. П.І.Б.____________________

33. Стать: •чол.; •жін

34. Вік у повних роках:

• до 14 •14-17 •18-24

• 25-29 •30-39 •40-49 •50-59 •60.-70 •старші

35. Освіта:

- до 4 класів;

- неповна середня;

- базова середня;

- середньо-спеціальна;

- неповна вища;

- вища

- без освіти

36. Сімейний стан:

- одружений;

- не одружений;

- фактичний шлюб;

- вдова; вдовець;

- розведений-на

37. Трудова зайнятість: - працює

- не працює Пенсіонер

38. Місце роботи

39. ВІКТИМНА ПОВЕДІНКА: •так • ні

- нетверезий стан

- одиноке перебування в пізній час у безлюдних місцях

- надмірна довірливість до незнайомців

- виставляння напоказ дорогих речей

- демонстрація платоспроможності

інше__________________________________________________

40. Ступінь та характер заподіяної фізичної шкоди

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

ПО ВИВЧЕННЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ (КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ) ЩОДО ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ (СТ.СТ. 186, 187 КК УКРАЇНИ) у 2009-2011 рр.

Розділ 1. Відомості про злочин

На якій стадії злочин було розкрито: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Готування - -
Замах 2 0,7
Закінчений злочин 269 99,3
Всього: 271 100 %

Продовження таблиці

Місце вчинення злочину: Абсолютний Відносний
показник показник
Низькоконтрольовані громадські місця :
Вулиці (внутрішні двори, провулки, завулки, тупики, вхід до під’їздів із сторони вулиць) 163 60,1%
Прилегла до розважальних закладів територія 18 6,6%
Тротуари, алеї, доріжки у житлових масивах 12 4,4%
Середньоконтрольовані громадські місця:
Зупинки громадського транспорту 20 7,4%
Ринки та інші торговельні точки 16 5,8%
Ігрові та спортивні майданчики 13 4,8%
Парки, сквери, площі 14 5,4%
Висококонтрольовані громадські місця:
Проїжджа частина доріг 7 2,6%
Вокзали і привокзальна територія 4 1,5%
Місця громадського харчування 2 0,7%
Спортивні споруди і прилегла до них територія 2 0,7%

Продовження таблиці

Пора року: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Зима 112 41,3%
Весна 76 28,1%
Літо 60 22,1%
Осінь 23 8,5%
Час доби: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Ранок 6-12 годин 22 8,1%
День 12-18 годин 79 23,2%
Вечір 18-24 години 134 49,4%
Ніч 24-06 годин 36 13,3%

Продовження таблиці

Спосіб і знаряддя вчинення злочину: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Заволодіння майном шляхом «ривка» 58 21,4%
Нанесення ударів руками і ногами 127 46,9%
Нанесення ударів підручними предметами 4 1,6%
Застосування зброї 1 0,4%
Застосування предметів спеціально пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень 27 9,9%
Погроза життю та здоров’ю 54 19,8%

Продовження таблиці

Момент виникнення наміру: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Завчасно 175 64,5%
Раптово 96 35,5%

Продовження таблиці

Співучасть: Абсолютний Відносний
показник показник
так 168 62%
ні 103 38%
Проста:
Співвиконавство 175 64,5%
Складна:
За попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей 91 33,6%
Організована група 5 1,8%
Чисельність групи:
2 особи 116 42,9%
3 особи 7 2,4%
4 особи 103 38,0%
5 осіб 45 16,7%

Злочинна діяльність: Абсолютний Відносний
показник показник
так 42 15,5 %
ні 229 84,5%
Тривалість злочинної діяльності до затримання:
До 10 днів 19 45,2%
10-30 днів 15 35,7%
Понад 30 днів 8 19,0%
Кількість доведених по справі епізодів:
2 епізоди 24 57,1%
3 епізоди 13 31,0%
4 епізоди 1 2,4%
5 епізодів 3 7,1%
більше 1 2,4%
ступень згуртованості (організованості групи):
наявність зв’язків 6 14,3%
правила поведінки 7 16,7%
наявність зброї: 1 2,4%
поділ майна, здобутого злочинним шляхом 28 66,6%

Продовження таблиці

Предмети злочинного посягання: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Гроші 47 15,3%
Валюта - -
Золото 10 3,3%
Транспортні засоби - -
Мобільні телефони 222 72,3%
Одяг і взуття 3 1,1
Сумки та інші носильні речі 25 8,0%

Провження таблиці

Розпорядження предметами злочинних Абсолютний Відносний
посягань: показник показник
Поділили порівну і витратили на власні потреби 193 62,9%
Віддали в сім’ю - -
Накопичували з метою збагачення - -
Використовували за прямим призначенням 42 13,7%
Продаж 72 23,4%

Матеріальна шкода від злочину згідно з Абсолютний Відносний
вироком: показник показник
До 50 32 11,8%
50-100 2 0,7%
100-200 20 7,4%
200-300 17 6,3%
300-500 32 11,8%
500-700 42 15,5%
700-800 14 5,2%
800-1000 31 11,4%
1000-1500 56 20,6%
1500-2000 11 4,1%
2000-2500 6 2,2%
3000-3500 8 3,0%
Моральна шкода:
100-500 2 0,8%
501-1000 1 0,4%
1000-1500 12 4,4%
Не заявляли 256 94,4%

Розділ 2.

Відомості про особу винного

Продовження таблиці

Стать: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

чоловіча 244 96,0% 47 98,0%
жіноча 10 4,0% 1 2,0%
Всього: 254 100% 48 100%

Провження таблиці

Вік: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

14 років 4 1,6% 4 8,2%
15 років 28 11,0% 3 6,3%
16 років 59 23,2% 8 16,7%
17 років 163 64,2% 33 68,8%

Продовження таблиці

Освіта: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Початкова (до 4 класів) - - - -
Неповна середня 148 58,3% 25 52,1%
Базова середня освіта 94 37,0% 20 41,6%
Середньо-спеціальна 6 2,4% 3 6,3%
Неповна вища 2 0,8% -
Немає освіти 4 1,5% -

Місце проживання: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

З батьками 236 92,9% 47 97,9%
З особами, що їх замінюють 3 1,2% - -
У гуртожитку 1 0,4% - -
У спеціальних закладах закритого типу (інтернат) 13 5,1% 1 2,1%
Без постійного місця проживання 1 0,4% - -

Продовження таблиці

Громадянство: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

України 254 100% 48 100%
Національність:
Українець 242 95,3% 44 91,6%
Росіянин 10 3,9% 3 6,3%
Білорус 1 0,4% 1 2,1%

Продовження таблиці

Трудова

зайнятість:

Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Працює 5 2,0% 2 4,2%
Навчається 100 39,4% 19 39,6%
Тимчасово працює по найму 1 0,4% - -
Не навчається і не працює 148 58,3% 27 56,3%

Продовження таблиці

Місце роботи навчання, професія до вчинення злочину: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

ВУЗ 2 1,8% - -
ЗОШ 27 25,5% 6 28,6%
Технікум, ліцей 20 19,0% 3 14,3%
ПТУ 51 48,1% 10 47,6%
Підприємства,

організації

6 5,6% 2 9,5%

Психічний стан у момент злочинного посягання: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Задовільний 155 61,0% 37 77,1%
Алкогольного

сп’яніння

98 38,6% 10 20,8%
Наркотичне сп’яніння 1 0,4% 1 2,1%
Психотропне

збудження

- - - -

Продовження таблиці

Характеристика винного у матеріалах кримінальної справи: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

За місцем проживання:
Позитивна 39 15,3% 7 14,7%
Задовільна 16 6,3% 3 6,2%
Негативна 4 1,6% 10 20,8%
Немає даних 195 76,8% 28 58,3%
Всього 254 100% 48 100
За місцем навчання:
Позитивна 65 65,0% 11 52,5%
Задовільна 9 9,0% 2 9,5%
Негативна 13 13,0% 4 19,0%
Немає даних 13 13,0% 4 19,0%
Всього 100 100% 21 100%

Продовження таблиці

Проведення психіатричної експертизи та її наслідки: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Призначалася 16 6,3% 3 6,3%
Не призначалася 238 93,7% 45 93,7%
Осудний 16 100% 48 100%
Неосудний - - - -
Обмежено

осудний

- - - -
Виявлені розлади психіки і поведінки
Синдром

залежності від

психоактивних

речовин

5 38,5% 1 50,0%
Органічний розлад особистості 4 30,8% 1 50,0%
Легка розумова відсталість 3 23,1% 1 -
Несоціалізований розлад поведінки 1 7,6% - -

Характер взаємин з потерпілим: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Родичі - -
Знайомі 39 15,4% 4 8,3%
Незнайомі 215 84,6% 44 91,7%

Продовження таблиці

Судимість: Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Так 24 9,4% 9 18,9%
Ні 230 90,6% 39 81,2%
За які злочини:
Ст.185 14 58,3% 5 55,6%
Ст.
186
5 20,8% 2 22,2%
Ст. 187 1 4,2% 1 11,1%
Інші (ст.ст. 296, 152, 317) 4 16,7% 1 11,1%
Призначене покарання:
Позбавлення волі 3 12,5% 2 22,2%
Позбавлення волі з випробуванням 16 66,7% 6 66,7%
Покарання не пов’язані із позбавленням волі 5 20,8% 1 11,1%
Час що минув до вчинення нового злочину:
3 місяці 1 4,2% - -
6 місяців 13 54,1% - -
1 рік 9 37,5% 6 66,7%
2 роки - - 2 22,2%
3 роки 1 4,2% 1 11,1%

Обтяжуючі вину обставини (за останнім вироком) Грабіжники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Розбійники

(абсолютний

показник)

Відносний

показник

Не встановлено 149 58,7% 39 81,3%
Алкогольне

сп’яніння

95 37,4% 8 16,7%
Вчинення злочину щодо

неповнолітнього

9 3,5%
Психотропне

збудження

1 0,4% 1 11,1%
Пом’якшуючі вину обставини[1]
Неповнолітній вік 223 87,8% 38 79,2%
Щире каяття 31 12,2% 10 20,8%
Інші 17 6,7% 4 8,3%

Продовження таблиці

Вид і розмір покарання, призначеного неповнолітнім за ст. 186 КК України (за останнім вироком суду): Абсолютний

показник

Відносний

показник

Позбавлення волі: 244 97,2%
Строком на 1 рік 43 17,6%
Від 1 до 2 років 52 21,3%
Від 2 до 3 років 16 6,6%
Від 3 до 4 років 119 48,8%
Від 4 до 5 років 14 5,7%
Із них: із застосуванням ст. 75 КК України 192 78,7%
із застосуванням ст. 69 КК України 30 12,3%
Арешт 3 1,1%
Виправні роботи 1 0,4%
Громадські роботи 3 1,2%
Штраф 2 0,8%
Звільнити на підставі ЗУ «Про амністію» 1 0,4%
Вид і розмір покарання, призначеного Абсолютний Відносний
неповнолітнім за ст. 187 КК України (за останнім вироком суду): показник показник
Позбавлення волі: 48 100%
Строком на 1 рік 2 4,2%
Від 1 до 2 років 2 4,2%
Від 2 до 3 років 12 25,0%
Від 4 до 5 років 29 60,4%
Від 7 до 8 років 3 6,2%
Із них: із застосуванням ст. 75 КК України 29 60,4%
із застосуванням ст. 69 КК України 19 39,6%

Розділ 2. Відомості про особу потерпілого

Продовження таблиці

Стать: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Чоловіча 170 60,4%
Жіноча 111 39,6%
Всього: 281 100%

Продовження таблиці

Вік: Абсолютний Відносний
показник показник
малолітні 10 3,5%
14-17 років 81 28,9%
18-24 років 68 24,1%
25-29років 5 1,8%
30-39років 29 10,3%
40-49 років 43 15,3%
50-59 років 36 12,9%
60-70 років 8 2,8%
Старше 70-80 1 0,4%

Продовження таблиці

Освіта: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Початкова (до 4 класів) 15 5,3%
Неповна середня 73 26,0%
Базова середня освіта 80 28,4%
Середньо-спеціальна 26 9,2%
Неповна вища 20 7,1%
Вища 67 23,8%

Продовження таблиці

Сімейний стан: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Одружений 97 34,5%
Не одружений 169 60,1%
Вдова (-вець) 5 1,8%
Розведений (-на) 10 3,6%

Продовження таблиці

Трудова зайнятість: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Працює 60 21,3
Не працює 131 46,6%
Навчається 65 23,1%
Пенсіонер 18 6,4%

Місце роботи:
Продавець 27 45,0%
СТО 9 15,0%
Адміністратор кафе 7 11,7%
Прибиральниця 4 6,6%
Вільнонайманий персонал 13 21,7%

Продовження таблиці

Віктимна поведінка: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Ні: 200 71,2%
Так: 81 28,8%
Із них1: нетверезий стан 16 19,7%
Одиноке перебування в пізній час у безлюдних місцях 58 71,6%
Надмірна довірливість до незнайомців 3 3,7%
Виставлення на показ дороги речей 6 7,4%
Демонстрація платоспроможності 4 4,9%

Продовження таблиці

Ступінь та характер заподіяної шкоди: Абсолютний

показник

Відносний

показник

Не заподіяно шкоду здоров’ю 169 60,1%
Спричинення фізичного болю 13 4,6%
Легкі тілесні ушкодження 59 21,1%
Середньої тяжкості тілесні ушкодження 35 12,4%
Тяжкі тілесні ушкодження 5 1,8%

1HaBeAeHi показники перевищують одночасно.

100%, оскільки

фіксувалося декілька проявів

віктимності

Додаток 8

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВОПРОСНИК

для анонимного интервьюирования несовершеннолетних, осужденных по статьям

186, 187 УК Украины

1. Ваш возраст_____ статья_______ срок наказания__________ на сегодня отбыто________

2. Место жительства до совершения преступления:

• в деревне; • в поселке городского типа;

• в районном центре; • в областном центре

(необходимое подчеркнуть)

3. До совершения проживал:

• в родительской семье;

• с бабушкой (дедушкой);

• с иными родственниками;

• в интернате (детдоме);

• беспризорничал, жил где придется

4. Родительская семья:

• полная (есть оба родители)

• неполная

• усыновленный

5. Если семья неполная, укажите причину этого:

• развод родителей;

• лишение родительских прав;

• смерть одного из родителей;

• один из родителей отбывает наказание в колонии

(необходимое подчеркнуть)

6. Место работы родителей или лиц их заменяющих_____________________________

7. Состав семьи, в которой проживал:

• общее количество членов семьи____________

• количество детей (братьев и сестер)_________

• количество работающих взрослых__________

8. Кто-то из членов вашей семьи имел судимость?

• да • нет

- если да, то кто:

• папа • дядя • сестра • мама

•брат • дедушка • бабушка • тетя

9. Материальное положение семьи в которой Вы воспитывались:

• жили в достатке, ни в чем не нуждались;

• жили средне (денег хватало только на еду и самое необходимое)

• жили бедно, постоянно испытывали нужду во всем

10. Какие были у Вас взаимоотношения с родителями или лицами их заменяющими:

• конфликтные;

• безразличные;

• взаимопонимание [2]

— если не интересовались, то укажите по какой причине:

• родители постоянно выясняли отношения между собой, им было не до моего воспитания;

• родители пытались устроить свою личную жизнь;

• родители постоянно работали, чтобы прокормить семью;

• родители злоупотребляли алкоголем (наркотиками)

12. Ваш образ жизни до совершения преступления:

а) отношение к учебе:

• учиться нравилось, постоянно посещал школу (ТПУ);

• учиться не нравилось, но ходил туда по принуждению (имел немного пропусков);

• учится никогда не нравилось, школу (ПТУ) почти не посещал;

• вообще не учился

б) средства проживания:

• получал карманные деньги от родителей и родственников;

• подрабатывал, где придется;

• воровал и за счет этого жил;

• тайно брал деньги у родителей и родственников;

• получал стипендию

в) круг общения:

• выбирал друзей из тех, кто вел себя также, как и я;

• выбирал друзей из числа «авторитетных» в нашем окружении ребят, чтобы чувствовать их защиту;

• выбирал друзей среди тех, у кого были деньги;

• выбирал друзей среди соседей;

• среди моих друзей, были ранее судимые ребята;

• друзей не имел, мало с кем общался

г) чем занимался в свободное время (указать три наиболее распространенные занятия):

1. ___

2. ___

3. ___

д) до совершения преступления была ли у Вас своя «дурная компания», за которою ругали родители и близкие?

• да

• нет

- если была, то чем эта компания занималась:

• употреблением спиртных напитков;

• употреблением наркотиков;

• воровством;

• выяснением отношений, драками с «чужаками»;

• запугиванием и вымогательством денег у сверстников;

• отбиранием вещей и денег у прохожих

е) приводы в милицию до осуждения:

• были;

• не было;

- если были, то за что_________________________________________________

ж) отношение к спиртным напиткам:

• не употреблял;

• периодически употреблял;

• постоянно употреблял

- отношение к наркотикам:

• не употреблял;

• пробовал;

• периодически употреблял;

• постоянно употреблял

13. Кто вас втянул в совершение преступления?

• никто не втягивал, сам так решил;

• друзья подбили

• родители

• родственники

• взрослые, которые имели судимость

14. Как возникла идея совершить преступление?

• был откровенный разговор в узком кругу, поэтому договорились заранее

• предложил организатор (зачинщик)

• во время распития спиртных напитков один из членов компании предложил, все согласились и сразу пошли грабить

• не раз задумывались всей компанией над тем, как раздобыть денег на личные расходы

• всегда хотелось иметь свои деньги (модные вещи), подвернулся подходящий случай и я понял, что этой мой шанс

• все получилось спонтанно, никто не планировал грабить, увидел случайного прохожего и решил отобрать имущество

15. Преступление совершил, потому что:

• срочно нужны были деньги на личные нужды, а именно [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

19. Кто стал потерпевшим от преступления:

• мужчина • женщина

их возраст: • несовершеннолетний • молодой • зрелый • пожилой

20. Выбор потерпевшего осуществлялся исходя из:

• слабого телосложения и плохих физических данных (в основном ровесники)

• первый попавшийся одинокий прохожий

• искали пьяных

• предпочтение отдавали девушкам (женщинам)

• предпочтение отдавали пожилым людям

• ориентировались на людей, которые хорошо одеты

• ориентировались на людей, которые «засветили» мобильные телефоны, деньги, золотые украшения

21. Поведение потерпевшего в момент нападения:

• истерика, крики о помощи;

• не хотел отдавать имущество, угрожал;

• активное сопротивление, вступил в драку;

• попытался обмануть и убежать;

• оцепенение, реакция молчаливого ужаса;

• для него все было очень неожиданно, он ничего так и не понял;

• сразу молча все отдал

22. Какое применяли насилие при завладении имуществом потерпевшего:

• психическое (словесно угрожали расправой, но не били);

• психическое (запугивали ножом, оружием иными предметами)

• физическое (били, но только руками и ногами)

• физическое применяли различные предметы для нанесения телесных повреждений

23. Похищенными деньгами, ценностями распорядился:

• «пропил» с подельниками;

• проиграл на автоматах;

• потратил на отдых и развлечения;

• потратил на еду и одежду;

• отдал в семью;

• не успел распорядиться [12]

Додаток 9

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

результатів анонімного анкетування неповнолітніх злочинців, які вчинили грабежі і розбої у громадських місцях

Стать чоловіча
Вік (у повних роках)
14 15 16 17 18 19 старші
1 1 7 25 8 2 1
2,2% 2,2% 15,6% 55,6% 17,8% 4,4% 2,2%
Стаття КК, за якою засуджені
186 187
32 13
71,1% 28,9%
Строк покарання за вироком суду
До 2 років До 3 років До 4

років

До 5

років

До 6 років До 8років Понад 8 років
5 3 12 18 1 5 1
11,1% 6,7% 26,7% 40,0% 2,2% 11,1% 2,2%
Строк покарання, який фактично відбутий
До 1 року До 2 років До 3

років

До 4 років
15 18 11 1
33,4% 40,0% 24,4% 2,2%

Продовження таблиці

Місце проживання до вчинення злочину
Село 7 15,6%
Селище міського типу 15 33,3%
Районний центр 12 26,7%
Обласний центр 11 24,4%

Продовження таблиці

До вчинення злочину проживав
у батьківській сім’ї 34 75,6%
з бабусею (дідусем) 7 15,6%
з іншими родичами (опікунами) 1 2,2%
в інтернаті (дитбудинку) 2 4,4%
був бездомним 1 2,2%

Продовження таблиці

Характеристика батьківської сім’ї
Повна 15 33,3%
Неповна 26 57,8%
Сім’я відсутня 4 8,9%

Причини неповної сім’ї
Розірвання шлюбу 14 53,8%
Позбавлення батьківських прав 2 7,7%
Смерть одного з батьків 7 26,9%
Позбавлення волі одного із батьків 3 11,6%

Продовження таблиці

Місце роботи батьків або осіб, які їх замінюють
підприємство 12 26,7%
Приватний підприємець 1 2,2%
медсестра 1 2,2%
водій 2 4,4%
шахтар 2 4,4%
бухгалтер 1 2,2%
торгівля 6 13,4%
швачка 1 2,2%
повар 2 4,4%
двірник 1 2,2%
Не працюють 16 35,7%

Продовження таблиці

Склад сім’ї в якій проживав
Загальна кількість членів сім’ї 2-3 особи 4-5 осіб 6-7 осіб 8-9

осіб

більше -
17

(37,7%)

16

(35,6%)

8

(17,8%)

3

(6,7%)

1 (2,2%) -
Кількість братів і сестер 1 2 3 4 більше відсутні
12

(26,8%)

9

(20%)

6

(13,3%)

2

(4,4%)

6

(13,3%)

10

(22,2%)

Продовження таблиці

Дані про судимість членів сім’ї
Немає судимих Є судимі - 22 (48,9%)
23 (51,1%) із них:
мати 3 13,6%
батько 10 45,5%
брат 4 18,2%
сестра - -
дід 3 13,6%
баба - -
дядько 2 9,1%
тітка - -
Матеріальне становище сім’ї, в якій виховувався:
Жили заможно 9 20,0%
Мали середній достаток 20 44,5%
Жили бідно 16 35,5%

Продовження таблиці

Стосунки з батьками або особами, які їх замінюють:
Конфліктні 17 37,7%
Байдужі 3 6,7%
Взаєморозуміння 25 55,6%

Продовження таблиці

Чи цікавилися вашим життям батьки або особи, які їх замінювали
Так, постійно цікавилися і контролювали кожний крок 15 33,3%
Скоріше формально цікавилися, інколи контролювали 17 37,8%
Майже не цікавилися, лише висловлювали намір зайнятися вихованням 7 15,6%
Не цікавилися, був представлений сам собі 6 13,3%
-якщо не цікавилися, то по якій причині
Батьки постійно з’ясовували стосунки між собою, їм було не до мого виховання 21 46,7%
Батьки намагалися влаштувати особисте життя 3 6,7%
Батьки постійно працювали, щоб прогодувати сім’ю 10 22,2%
Батьки зловживали алкоголем (наркотиками) 11 24,4%

Продовження таблиці

Спосіб життя до вчинення злочину:
а) ставлення до навчання
Навчатися подобалося, постійно відвідував школу (ПТУ) 13 28, 9%
Навчатися не подобалось, але ходив туди примусово (мав небагато пропусків) 21 46,7%
Навчатися ніколи не подобалось, школу (ПТУ) майже не відвідував 9 20,0%
Взагалі не навчався 2 4,4%
б) засоби до існування
Отримував кишенькові гроші від батьків і родичів 18 30,5%
Підробляв, де доведеться 19 32,2%
Жив за рахунок крадіжок 12 20,3%
Таємно брав гроші у батьків і родичів 4 6,8%
Отримував стипендію 6 10,2%
в) коло спілкування
Вибирав друзів з числа тих, хто вів себе так само як і я 20 44,4%
Вибирав друзів серед «авторитетних» в нашому оточенні хлопців, щоб відчувати їх захист 7 15,6%
Вибирав друзів серед тих у кого були гроші - -
Вибирав друзів серед сусідів - -
Серед моїх друзів були раніше судимі хлопці 15 33,3%
Друзів не мав, мало з ким спілкувався 3 6,7%
г) рід занять у вільний час
Комп’ютерні ігри 10 12,7%
Безцільно марнував час 20 25,3%
крадіжки 7 8,8%
підробляв 9 11,4%
Спорт (футбол) 15 19%
Шкідливі звички 13 16,5%
інше 5 6,3%
д) чи була у вас до вчинення злочину погана компанія, за яку сварилися батьки і

близькі особи?

Ні

15 (33,3%)

Так

30 (66,7%)

- якщо була компанія, то чим вона займалася:
Вживанням спиртних напоїв 24 32,4%
Вживанням наркотиків 9 12,2%
Крадіжками 22 29,7%
Бійками з чужаками 7 9,5%
Залякуванням і вимаганням грошей в ровесників 5 6,7%
Відбиранням майна і грошей у перехожих 7 9,5%
є) чи були у вас приводи до міліції?
так ні
31 (68,9%) 14 (3 1,1%)
із них:
Дрібне хуліганство 6 (19,4%)
Крадіжки 15 (48,4%)
Бійки
Вживання алкоголю Наркотиків 2 (6,5%)
Бродяжництво 1 (3,1%)
Відбирав особисті речі 7 (22,6%)
ж) ставлення до спиртних напоїв
Не вживав 11 24,4%
Періодично вживав 25 55,6%
Постійно вживав 9 20,0%
з) ставлення до наркотиків
Не вживав 25 55,6%
Пробував 13 28,8%
Періодично вживав 3 6,7%
Постійно вживав 4 8,9%

Продовження таблиці

Хто Вас втягнув у вчинення злочину?
Ніхто не втягував, сам прийняв таке рішення 13 28,9%
Друзі 27 60,0%
Батьки 1 2,2%
родичі 1 2,2%
Дорослі, які мали судимість 3 6,7%
Як виникла ідея вчинити злочин?
Була відверта розмова у вузькому колі, тому домовилися завчасно 13 29,0%
Запропонував організатор 6 13,3%
Вході розпиття спиртних напоїв один із членів компанії запропонував, всі погодилися і відразу пішли грабувати 10 22,2%
Неодноразово замислювалися всією компанією над тим як роздобути кошти на особисті витрати 2 4,4%
Завжди хотілося мати власні гроші (модні речі), трапився випадок і зрозумів, що це мій шанс 5 11,1%
Все вийшло спонтанно, ніхто не планував грабувати, побачив випадкового перехожого і вирішив відібрати майно 9 20,0%
Мотиви вчинення злочину:
Терміново потрібні були гроші на особисті нужди (борги, мопед, пиво, гральні автомати, наркотики 13 28,9%
Хотів матеріально допомогти родині 9 20,0%
Хотів їсти, голодував 2 4,4%
Дуже захотілося річ, яка сподобалась 4 8,9%
Піддався спокусі легких грошей 8 17,8%
Не хотів втратити авторитет в очах співучасників 2 4,4%
Потрапив під поганий вплив, діяв як всі 7 15,6%

Продовження таблиці

Злочин вчиняв
Одноособово 17 37,8%
В групі 28 62,2%
Причина вчинення злочину в групі
Тому, що всі домовились завчасно 20 44,4%
В групі не так страшно, потрібна моральна підтримка 13 28,9%
Щоб бути впевненим у подоланні опору жертви 9 20,0%
Потрібно було розподілити ролі 3 6,7%
Причина вчинення злочину одноособово
Не потрібно ділитися грошима, майном 3 17,6%
Був впевнений у власних силах 3 17,6%
Щоб утаємничити факт вчинення злочину 11 64,8%

Продовження таблиці

Вибрав насильницький спосіб заволодіння грошима (майном), оскільки:
Звичний спосіб досягнення бажаного результату 11 24,4%
Самий швидкий і надійний спосіб 21 46,7%
Такий вибір продиктований поведінкою потерпілого, на якого не вплинули погрози 6 13,3%
Потрібно було утримати майно і втекти з місця події 7 15,6%

Продовження таблиці

Ситуація нападу
Складалася сприятливо 25 55,6%
Перешкоджала реалізації наміру 3 6,7%

Спочатку складалася сприятливо, а потім виникли складнощі 10 22,2%
Від початку все пішло не так, як планувалося - -
Не мала особливого значення і не впливала на кінцевий результат 7 15,6%

Продовження таблиці

Хто став потерпілим від злочину?
Чоловік 27 60%
Жінка 18 40%
їх вік:
Неповнолітній 15 33,3%
Молодий 16 35,7%
Зрілий 12 26,6%
Похилий 2 4,4%

Продовження таблиці

За якими ознакам обиралася жертва?
За слабкою статурою і поганими фізичними даними 12 26,7%
Перший ліпший одинокий перехожий 9 20%
Шукали осіб у нетверезому стані 7 15,6%
Перевагу надавали дівчатам - -
Перевагу надавали людям похилого віку 3 6,7%
Орієнтувалися на престижно одягнених людей 1 2,2%
Орієнтувалися на людей, які виставляли напоказ мобільні телефони, гроші, золоті прикраси 13 28,8%

Продовження таблиці

Поведінка потерпілого в момент нападу
Істерика, крики про допомогу 12 26,7%
Не хотів віддавати майно, погрожував 8 17,8%
Активний опір, вступив в бійку 6 13,3%
Спробував обманути і втекти 2 4,4%
Був у ступорі від страху 5 11,1%
Сильно розгубився, не міг збагнути, що відбувається 9 20%
Відразу мовчки все віддав 3 6,7%

Продовження таблиці

Яке застосовувалося насильство при заволодінні майном потерпілого:
Психічне (словесно погрожували розправою, але не били) 19 42,2%
Психічне залякували ножом, зброєю чи іншими предметами 8 17,8%
Фізичне (били, але тільки руками і ногами) 16 35,6%
Фізичне застосовували різні предмети для нанесення тілесних ушкоджень 2 4,4%

Продовження таблиці

Викраденим майном розпорядився
Пропив з співучасниками 15 33,3%
Програв на автоматах 7 15,6%
Витратив на відпочинок і розваги 14 31,1%
Витратив на їжу та одяг 2 4,4%
Віддав в сім’ю 4 8,9%
Не встиг розпорядитися 3 6,7%

ТВЕРДЖУ to

проректор

ЬЧОІ ЯквдемП

V KiPJMi її

O-Mt Тилочко

2015 р.

АКТ ьлроIOJ I^cniEiI Dt JVJILmtiI5 ZlHCtpTaqMiiiUIV дослід *?ішн

ЗДОЦувзча кафедри кримінального права, кримінології та Кримікально виконавчого прана Національної академії прокуратури України Псорйш* на тему; Крігмшсмоггчид xj ра ктеріісї lihj та долибїглиіін і р&бежнм і ргибоЯЧ, то ячннкпоікен нскониодіїтми У і р о чи лев к и х містім х на здобуття наукового ступеня кандидата юридичним наук за спеціальністю 12.00.OS - кримінальне TJfrattO та ГфЫШНО/югм; кримінально-виконавче Ofratta

Комісія у складі:

Сердюка П.П.

професора кафедри* доктора юридичних наук

професора кафедри, кандидата юридичних наук Триньової Я-0.

Арманова MT

доцента кафедри, кандидата наук

.MV

актом

засвідчує

що результати дисертаційного дослідженим

використані н процесі методи чеіого забезпечення викладання спецкурсів

«J Іроблеми

К[и: '-ILl LLlLiMUL

Відгюи ІД U-LLl LOClri

('OSMLl

«ОииилннОСТІ

кримінальної відповідальності неповнолітніх») та «Проблеми кримінології» (тема 1(1 * Проблем и запобігання злочинності неповнолітніх та молоді і>) у формі рекомендації наукових публікацій Петрова Д.В. для підготовки до семінарських та практичних занять, рефератів та магістерських дипломних робіт за відповідною тематикою.

і

Члени кошеїї;

Сердюк П,П.

ТриньоваЛ.0

Арманов М.Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

p J внукової роботи

.ILIKII JKiI.Li'ЧИ

ри України

нір n..RLiri H All pH Y краї.........................................................................

J', CiwaBMVK

гЗ

UCT

Wllflimn;|^lrIJHH результатів ДЯ«рТНЦ)ЙД0ГО ДОС.IIjWHKM у ммукону діяльність

Kjm і і: і л у складі: начальника відділу досліджень проблем ювенальної юстиції

Науково-дослідної 0 інституту Національної видеми прокуратури України, каадшшта юридичних наук Міжової Bi хлор и Анатоліївни, головного наукового спіБроблинка відділу досліджень проблем ю&снальної юстиції Науково- дослідного інотитлту Національно']' акаломїї прокуратури України, кандидата юридичних наук, доцента Щербакової І шт Володимирівн к t провідного наукового СНІВ робітника відділу досліджень проблем ювенальної юстиції

Науково-дослідного інституту !Jатональної академії прокуратури України.

кандидата юридичних наук Году свої Ксенії Ігорівни склала цеії аю, OpO тс, то результати дисертаїїіїїною дослідження ПеірОва Дмитри Васильовича Eja тему

розбоям, що

«КримHtoJKKrЧЩ характеристика ta запобігання грабежам

вчиняються Неповнолгпнмй у громадських місцях» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних науи за спеціальністю 12.00,08 - кримінальне право;

кримінолог і я ті крн м і пально- виконавче право, використовуються у науковій діяльності відділу досліджень Проблем Ювенальної юстиції Науково-дослідного

mcriTTVTV Национально! академії прокуратури України.

Зокрема, у науково-практичних матеріалах з питань протидії злочинності HeiIUBHUJJiTHix знайшли CBOF відображення результати дисертаційного дослідження Петрова Д,В. опубліковані у наступних правда

Ij Метров Д. Крим і нал і-sat іія молодіжнсио середо&нща ЯК Причина становлення неповнолітніх на шлях грабежів і розбоїв у громадських місцях It Часопис КИЇВСЬКОГО університету права. - 2012. -JS'? З - С, 355-358

2. Петров Д. Громадські мІОІЯ Як підстава територіальної Класифікації грабежів і розбоїв, шо вчикхються неповно,! іти і ми U Вісник Національної академії прокуратури.-2012,-JM (28).-C 120-125;

3. Петров Д. Роль ситуації та поведінки потерпілого в прийнятті неповнолітнім рішення вчинити грабіж vfj роч&Ей у громадському місці,^ Вісник Запорізький} юридичного інституту MBC України - 2012, - JSs 3, - С, 27! -278;

4. Петров Д.В. Кримінологічний аналіз рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що вчиняються неї і оя попітній и у громадських МІСЦЯХ ft Вісник Харківського національнопо університету внутрішніх справ. - 2012. - №2 (57) - С.147-154;

5. Петров Д.В. Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку ги захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях U Форум права, - 2013. - № 1.-С, 763-770;

6. Петров Д, Громадські місця вчинення злочину та їх кримінологічне значення // Протидія злочинності; теорія і гіракіика: матеріали Ili міжвузівської науково-практичної конференції {21 ЖОВТНЯ 2011 року, Київ - Луганськ). Луган, лерж, ун-т внутр. справ їм. Є. О, Дід open ка. - Луганськ; РЇШ ЯДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012-- t,’- №-103;

7- ІІСіров Д.0. Вплив ситуації на механізм вчинення насильницького злочину неповнолітнім і Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку; матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (I¢-19 тргшня 2013 року, Суми), Харк. наш ун-т внутр. Справ Сумська філія. - Суми, 2013. - С, КИПО;

S. Петров Д.Ь, Щодо індивідуального запобігання грабежам і розбоям, які вчиняються неповнолітніми у громадських місцях ft Держава L право в умовах

глобалізації: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної юутводрштшнсп конфсрснші, м, Дншршіетат-ьк, 7“Е березня 2014 року. - С. 94-06.

Іі. Мни UISLi

Члени комісії:

І . і і Ui P ft-I KUU-Lrl

К. Годусва

<< |
Источник: ПЕТРОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ. КРИМIНOЛOГIЧНA ХAРAКТEРИCТИКA ТА ЗАПОБІГАННЯ ГРАБЕЖАМ І РОЗБОЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. Диceртaцiя на здoбуття нaукoвoгo ступня кaндидaтa юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -