<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Узагальнення результатів анкетування пересічних громадян України

Розділ 1

Відомості про респондентів:

1. Вік: 18-49 років

2. Стать:

а) жіноча - 53 %

б) чоловіча - 47 %

3.

Освіта:

а) вища: 58 %

б) середня: 42 %

Розділ 2

Вплив традицій та звичаїв на поведінку особи та можливість їх використання для профілактики злочинності

1. На Вашу думку, які причини злочинності є головними:

а) Економічна криза - 28 %

б) Політична криза - 16 %

в) Безробіття - 19 %

г) Події на сході Україні - 4 %

д) Занепад духовності та моралі - 15 % ж) Низький рівень культури - 18 %

2. Я не вчиняю злочин, оскільки:

а) Боюсь покарання - 4 %

б) Це заборонено законом - 18 %

в) Це заборонено моральними нормами - 14 %

г) Це заборонено у релігійних канонах - 2 %

д) Інтуїтивно відчуваю, що так не можна робити - 9 %

ж) Мені соромно вчиняти протиправні дії - 8 %

з) Боюся, що мене осудять оточуючі - 3 %

і) Не можу підвести свою родину, близьким буде соромно за мене - 14 %

к) Це проти моєї совісті - 28 %

3. Якщо тяжкий чи особливо тяжкий злочин було вчинено проти близької Вам людини, на Вашу думку:

а) Справедливості можливо домогтися за допомогою правоохоронних органів - 31 %

б) Справедливості можливо домогтися шляхом самосуду - 19 %

в) Особу треба простити, бо так вчать релігійні норми (зокрема, Біблія) - 2 %

г) Справедливості не існує, тому її не слід домагатися - 3 %

д) Все сталося так як має бути - 1 %

ж) Справедливості треба добиватися всіма можливими засобами - 44 %

4. Якщо Ви стали свідком злочину:

а) Ви повідомите про цей факт в правоохоронні органи - 48 %

б) Нічого робити не буду, цими питаннями мають займатися компетентні органи - 5 %

в) Розкажу родині - 12 %

г) Розкажу другу - 9 %

д) Пораджусь з близькою людиною, як варто вчинити - 26 %

5.

З чим у Вас асоціюється слово «Звичай»:

а) Мораль - 3 %

б) Усталене правило поведінки - 32 %

в) Звичка - 7 %

г) Традиція - 45 %

д) Культура - 13 %

6. Які асоціації у Вас викликає слово «Традиція»:

а) Звичай - 36 %

б) Фольклор - 14 %

в) Міфологія - 6 %

г) Принципи - 12 %

д) Менталітет - 32

7. Чи згодні Ви з твердженням, що Українська держава має власні традиції, звичаї, що впливають на формування характеру як народу, так і окремих громадян?

а) Так, Україна має віковічну історію, на протязі якої виробилися власні традиції та звичаї - 62 %

б) Україна має власні традиції, але їх не багато - 24 %

в) Ні, я не згоден з цією думкою, адже Україна перебувала у складі різних держав і власної ідентичності не має - 8 %

г) Важко відповісти, адже я не знаю українських традицій та звичаїв - 6 %

8. Що Ви вважаєте витоками традицій та звичаїв?

а) Релігійні канони (Біблію, Коран тощо) - 16 %

б) Традиції та звичаї формувалися на протязі тисячоліть, тому важко виявити їх першоджерело - 31 %

в) Головним джерелом традицій та звичаїв є народ - 46 %

г) Традиції та звичаї сформувалися з норм права - 7 %

9. Які традиції та звичаї в більшій мірі впливають на профілактику злочинності

а) Духовно - сімейні - 59 %

б) Релігійні - 13 %

в) Професійні та морально-етичні - 23 %

г) Національні - 5 %

10. На Вашу думку, чи впливає моральна та культурна ситуація в країні на стан злочинності?

а) Беззаперечно впливає - 77 %

б) Впливає, але опосередковано - 22 %

в) Ні, не впливає, злочинність не залежить від стану культури та моральності суспільства - 1 %

11. У разі вчинення Вами дій, які на Вашу думку є неправильними (можливо протиправними):

а) Ви відчуваєте себе некомфортно, Вам докоряє совість - 45 %

б) Знаю, що вчинив неправильно, бо ці дії не узгоджуються з суспільними нормами моралі - 11%

в) Знаю, що вчинив неправильно, бо ці дії не узгоджуються з правовими нормами - 11 %

г) Я завжди поступаю, як вважаю за потрібне, тому мої вчинки завжди правильні - 7 %

д) Мені соромно - 16 %

е) Переживаю, що подумають про мій вчинок та про мене інші люди - 10 %

12.

Вас часто турбують докори сумління:

а) Так - 27 %

б) Скоріш так - 33 %

в) Скоріш ні - 24 %

г) Ні - 16 %

13. Чи довіряєте Ви службовим особам, які дають присягу:

а) Так, якщо особа дає присягу вона відповідає перед народом - 6 %

б) Так, адже для цієї особи це поняття честі і вона його має дотриматися - 12 %

в) Ні, присяга це лише формальна процедура - 56 %

г) Ні, нікому не можна довіряти, треба покладатися лише на себе - 26 %

14. Чи згодні Ви, що традиції та звичаї формують правомірну та толерантну поведінку:

а) Так - 30 %

б) Ні - 14 %

в) Так, якщо мова йде про позитивні традиції та звичаї - 56 %

15. Якій сфері варто найбільше приділяти увагу для виховання молодого покоління

а) Патріотизм - 14 %

б) Релігія - 12 %

в) Мистецтво - 9 %

г) Економіка - 10 %

д) Право - 17 %

е) Етика (наука про мораль), естетика - 20 %

ж) Філософія - 20 %

з) Спорт - 13 %

16. Чи вважаєте Ви, що профілактичні заходи державних органів мають бути координовані з релігійними організаціями або бути на контролі у громадськості для мінімізації рівня злочинності ?

а) Так, обов’язково правоохоронні органи мають співпрацювати з недержавними органами - 59%

б) Ні, мінімізація злочинності, це справа лише правоохоронних органів - 41

%

17. Чи готові Ви допомагати правоохоронним органам у запобіганні злочинам?

а) Так - 20 %

б) Ні - 9 %

в) Це робота виключно державних органів - 25 %

г) Всі громадяни мають турбуватися про суспільство, адже нам у ньому жити - 42 %

д) Я вже допомагаю правоохоронним органам у запобіганні вчиненню злочинам - 4 %

18. Які цінності мають переважати в суспільстві, щоб криміногенна ситуація в країні зменшилася?

а) Робота (кар’єра) - 14 %

б) Родина - 29 %

в) Матеріальний добробут - 19 %

г) Успіх - 7 %

д) Бажання реалізуватися - 21 %

ж) Моя країна - 10 %

19. Як Ви ставитеся до трансляції по телебаченні та ЗМІ фільмів, що мають кримінальне забарвлення, акти насильства та жорстокості:

а) Позитивно - 16 %

б) Нейтрально - 27 %

в) Негативно - 38 %

г) Мені все одно що показують я не дивлюсь телебачення - 19 %

20.

Чи згодні Ви, що наші вчинки залежать від існуючих в суспільстві норм моралі, традицій та звичаїв ?

а) Так - 28 %

б) Скоріш так - 42 %

в) Скоріш ні - 19 %

г) Ні - 11 %

21. На Вашу думку, чому особа дотримується права (норм, традицій, звичаїв тощо)?

а) Досвід його життя та освіти зробили це правило частиною його суті - 49 %

б) Оскільки особа остерігається санкцій за його невиконання - 29 %

в) Особа вважає це правило розумним - 22 %

22. Як Ви відноситеся до осіб, які мають судимість?

а) Негативно - 42 %

б) Нейтрально - 56 %

в) Позитивно 2 %

23. Оберіть найважливіші для Вас моральні якості:

а) Справедливість - 27 %

б) Щедрість - 5 %

в) Любов - 20 %

г) Всепрощення - 2 %

д) Милосердя - 7 %

ж) Доброта - 18 %

з) Взаємодопомога - 13 %

і) Скромність - 8 %

24. Які риси в першу чергу варто виховувати у дітей?

а) Відповідальність - 46 %

б) Чесність - 34 %

в) Ввічливість - 12 %

г) Терпіння - 12 %

д) Повагу - 27 %

ж) Незалежність - 7 %

з) Працелюбство - 18 %

і) Вміння виживати у житті - 18 %

к) Гарні манери - 10 %

л) Побратимство - 20 %

м) Підприємливість - 5 %

25. Чи згодні Ви з думкою, що злочинці це люди, які потребують милосердя та співчуття?

а) Так - 7 %

б) Скоріш так - 19 %

в) Скоріш ні - 51 %

г) Ні - 23 %

26. Чи варто громадянам співпрацювати з правоохоронними органами з метою запобігання злочинності:

а) Так - 47 %

б) Скоріш так - 38 %

в) Скоріш ні - 10 %

г) Ні - 5 %

27. Найцінніше у Вашому житті:

а) Робота (кар’єра) - 10 %

б) Родина - 47 %

в) Матеріальний добробут - 9 %

г) Успіх - 7 %

д) Бажання реалізуватися - 17 % ж) Моя країна - 10 %

28. Проблема профілактики злочинності лежить на:

а) Правоохоронних органах (в широкому значенні - суди, міліція, прокуратура тощо) - 15 %

б) На політиках - 11 %

в) На державних закладах освіти - 10 %

г) На батьках - 19 %

д) На всьому суспільстві - 45 %

Додаток Б

Результати вивчення думки суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів з питань пов’язаних місця та ролі традицій і звичаїв в системі заходів

запобігання злочинності

1.

На Вашу думку, чи має чинний КПК України містити норму, яка б передбачала обов’язок органів досудового розслідування та суду встановлювати причини вчинення злочину особою:

1) Так - 48 %

2) Ні - 52 %

2. Чи можна вважати запобіжний захід у виді особистої поруки (ст. 180 КПК України) дієвим попереджувальним заходом:

3) Так - 18 %

4) Ні - 82 %

3. Чи співпрацюють громадяни з правоохоронними органами з метою запобігання злочинності:

5) Так - 32 %

6) Ні - 68 %

4. Чи така співпраця необхідна:

7) Так, обов’язково необхідна - 76 %

8) Ні, не обов’язково необхідна - 24 %

5. Високий рівень злочинності пов’язаний переш за все з:

9) Економічною кризою в країні - 61 %

10) Політичною ситуацією в країні - 32 %

11) Низьким рівнем культури, занепадом моралі та духовності - 67 %

6. Чи вірити Ви в можливість перевиховання осіб, які вчинили злочин:

12) Так - 26 %

13) Скоріш так - 42 %

14) Скоріш ні - 24 %

15) Ні - 8 %

7. Чи згодні Ви, що основою профілактики злочинності є виховання молодого покоління в дусі позитивних традицій та звичаїв:

16) Так - 65 %

17) Скоріш так - 17 %

18) Скоріш ні - 18 %

19) Ні - 0 %

8. Серед запропонованих видів злочинів відмітьте ті, причинами вчинення яких на Вашу думку є низький рівень культури, занепад моральності та духовності:

20) проти життя - 64 %

21) проти здоров’я - 55 %

22) статевої недоторканості - 58 %

23) втягнення в заняття проституцією - 50 %

24) хуліганства - 32 %

25) сімейного насильства - 94 %

26) корупційні злочини - 17 %

27) проти власності - 32 %

. Із запропонованих видів традицій та звичаїв відмітьте ті, які на Вашу думку відіграють профілактичну роль у запобіганні конкретних видів злочинів (наприклад, у злочинах проти життя запобіжну роль відіграють релігійні та духовно-сімейні традиції та

..ч1

Релігійні Духовно-

сімейні

Професійні та морально- етичні Національні
Злочини проти життя 189 206 48 24
Злочини проти здоров’я 119 221 63 16
Злочини

статевої

недоторканості

142 190 87 24
Втягнення з

зайняття

проституцією

79 182 103 8
Злочини проти держави 31 63 39 230
Втягнення неповнолітніх у вчинення злочинів 55 223 79 39

Дані надаються у кількісному (числовому) значенні

1

звичаї) :_____________________________________________________

Злочини проти власності 39 166 150 24
Службові

злочини

10 24 222 79
Злочини проти людства 135 119 63 214
Військові

злочини

16 48 174 190
Злочини проти волі, честі та гідності особи 112 225 87 55
Екологічні

злочини

31 57 112 150
Корупційні

злочини

24 55 206 135
Насильство в сім’ї 112 223 55 39

10.

До якого рівня запобігання злочинності Ви віднесли би можливість використання позитивних традицій та звичаїв:

28) Загальносоціального - 67 %

29) Спеціально-кримінологічного - 11 %

30) Індивідуального - 22 %

11. Чи існує у Вашій роботі розпорядження «зверху» звітувати про

^ • *2 високий рівень розкриття злочинів :

31) Так - 54 %

32) Ні - 46 %

12. Якщо так, то чи можна це вважати негативною традицією в системі правоохоронних органів ?

33) Так - 90 %

34) Скоріш так - 5 %

35) Скоріш ні - 5%

36) Ні - 0 % [1] [2]

Додаток В

Результати перевірки гіпотези про залежність / незалежність досліджуваних дихотомічних даних, з метою оцінки статистичної значущості між відсотковими даними двох вибірок4 (Точний критерій

Фішера)

ПИТАННЯ Група

1

Група

2

p- level
так ні так ні one

tailed

1 Ви виховувалися у повній родині? 44 9 25 19 0,004
2 Матеріальне становище родини в якій Ви виховувались Вас задовольняло, Ви могли собі дозволити, що бажаєте? 35 20 26 18 0,399
3 У Вашій родині були доброзичливі стосунки, панувало взаєморозуміння? 48 5 34 10 0,064
4 Чи підтримувалися у Вашій родині сімейні свята (разом святкували, збиралися всією родиною)? 52 2 38 6 0,079
5 У Вашій родині хтось з рідних мав алкогольну чи наркотичну залежність? 8 46 17 27 0,007
6 В дитинстві Ви відчували себе самотнім? 10 44 14 30 0,099
7 Зараз Ви відчуваєте себе самотнім? 4 50 16 28 0,0004
8 Чи були засуджені члени Вашої родини? 1 53 12 32 0,0002
9 Чи були Ви на обліку в психдиспансері, наркодиспансері? 1 53 11 33 0,0005
10 Ви пишаєтеся тим, що живете в Україні? 47 6 29 14 0,043
11 Чи становить для Вас родина найбільшу цінність у житті? 52 2 43 1 0,557
12 Чи згодні Ви, що діти це квіти життя? 52 2 42 2 0,669
13 Чи вважаєте Ви, що до засудження Ви були релігійною людиною? 27 26 16 29 0,092
14 Зараз Ви вважаєте себе релігійною людиною?
15 Чи згодні Ви, що в дні релігійних свят 22 30 27 16 0,037

4 Вибірку склади дві групи опитаних: перша група - особи, які не вчинювали злочин; друга група - особи, які вчинили злочин і перебувають у слідчому ізоляторі чи відбувають покарання. Зміст питання складають соціально прийнятні традиції та звичаї суспільства (крім питання № 16 для другої групи). Мета перевірки полягала у з’ясуванні які саме традиції та звичаї та їх втілення впливають на вчинення особою злочину чи утримання від такого діяння. Жирним виділено питання, що мають суттєве значення. Рівень статистичної значущості (p-level) становить 0,05.

бажано не працювати або взагалі не можна працювати?
16 Чи дотримуєтеся Ви традицій та звичаїв кримінального середовища? 43 9 19 21 0,0004
17 Ви вірете у світле майбутнє? 48 5 38 7 0,269
18 Інколи Вас мучать докори сумління? 45 7 38 5 0,519
19 Я згоден, що відносини між людьми мають базуватися на нормах моралі 50 1 36 7 0,016
20 Чи можна матеріальні потреби задовольнити законослухняним шляхом? 41 11 35 10 0,546
21 Чи обізнані Ви з нормами Кримінального кодексу України? 28 23 20 22 0,312
22 Вас турбує, якщо Вас осудять Ваші близькі, друзі чи колеги? 39 13 34 12 0,542
23 Чи вірите Ви у справедливість в нашому суспільстві? 28 23 10 33 0,002
24 Чи хотілося б Вам святкувати українські національні свята? 46 5 40 5 0,547
25 Ви з повагою відноситеся до інших людей? 51 1 41 2 0,428
26 Ви віддаєте перевагу шансону, ніж класичній музиці. 9 44 15 27 0,032
27 Чи являється матеріальний добробут важливішою цінністю у житті ніж духовність? 7 44 16 29 0,012
28 Ви позитивно ставитеся до трансляції в засобах масової інформації фільмів, що мають кримінальне забарвлення, акти насильства та жорстокості? 11 41 17 28 0,057
29 Ви згодні, що Кримінальний закон можна порушувати? 1 50 20 25 0,00001
30 Ви співчуваєте іншим людям? 51 1 45 1 0,721

Види традицій та звичаїв, що складають зміст питань:

- Духовно-сімейні традиції та звичаї: питання № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12

- Релігійні традиції та звичаї: питання № 13, 14, 15, 17, 27

- Морально-етичні традиції та звичаї: питання № 8, 9,18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30

- Національні та культурні традиції та звичаї: питання № 10, 17, 24, 26, 28

- Професійні традиції та звичаї[3]: питання № 16

ДПтС У країн т

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Матросова 26, м. Запоріжжя, 69057, (80612) 34-88-74, телЛфакс 349358

ДОВІДКА

Про впровадження результатів дисертаційної роботи аспіранта кафедри кримінального права Класичного приватного університету Босак Катерини Сергіївни

в правозастосовну діяльність Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області

Видана Босак Катерині Сергіївні про те, що вона дійсно у період з 2011 по 2015 роки проводила науково-дослідну роботу в підрозділах кримінально- виконавчої інспекції на тему: «Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні» з впровадженням відповідних результатів в практичну діяльність пенітенціарних установ.

Робота містить низку пропозицій щодо запобіжного впливу релігійних традицій і звичаїв на осіб, які відбувають покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, а також необхідності використання національних та культурних традицій і звичаїв у перевихованні неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

впровадження у практичну діяльність ГУ MBC України в Запорізькій області результатів дослідження Босак Катерини Сергіївни за темою: «Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

Комісія у складі:

заступника начальника слідчого управління Шляніна LB., в.о. заступника начальника слідчого управління Коробова О.М., заступника начальника організаційно-методичного відділу слідчого управління Луценко О.М. склали цей акт про те, що матеріали дисертаційного дослідження Босак К.С. за темою: «Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, впроваджені у практичну діяльність підрозділів ГУ MBC України в Запорізькій області і використовуються для підвищення рівня профілактичної діяльності, а також підвищення кваліфікації працівників вищезазначених підрозділів.

Комісія вважає, що результати дисертаційного дослідження, представлені Босак К.С., дозволять підвищити ефективність діяльності по запобіганню злочинності у регіонах України.

Заступник начальника слідчого управління ГУ MBC України в Запорізькій області

В.о. заступника начальника слідчого управління ГУ MBC України в Запорізькій області

Заступник начальника організаційно-методичного відділуН слідчого управління ГУ MBC України

в Запорізькій області у О.М. Луценко

№»___...... ___________________________________________ СІС__ 20 /C p.

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційної роботи аспіранта кафедри кримінального права Класичного приватного університету Босак Катерини Сергіївни на тему

«Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні»

Основні положення та висновки дисертаційної роботи Босак К.С. знайшли відображення в межах наукової теми Класичного приватного університету: «Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина» (номер державної реєстрації 0110U003958). Роль автора полягає в дослідженні та оцінці профілактичного значення позитивних традицій та звичаїв у запобіганні злочинності в Україні.

В дисертації автором проаналізовано природу традицій та звичаїв, запропоновано визначення традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності в Україні, досліджено їх роль на загальносоціальному, спеціально- кримінологічному та індивідуальному рівнях.

Розроблені дисертантом пропозиції та висновки, обговорені на засіданнях кафедри кримінального права та запроваджені у навчальний процес, зокрема, знайшли відображення при викладанні таких дисциплін: «Кримінологія», «Кримінологічне прогнозування та профілактика злочинності».

А.О. Монаєнко

70 "В", Zhukovskogo st„ tel. (061) 764-57-15 69002 Zaporizhja, (0612) 63-99-73

UKRAINE fax (061) 764-57-15

(061) 220-10-02

C і:,ASSic PRiwris 'UMiVEmsiTY

Україна, 69002 тел. (061) 764-57-15

м. Запоріжжя, (0612) 63-99-73

Жуковського, 70 "Б” факс (061) 764-57-15

(061) 220-10-02

ЖЛАСШЧНИЙ

Приватний

Ушвжрситет

Проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор

<< |
Источник: БОСАК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -