<<
>>

8. Зміст і завдання фінансової політики держави.

Фінансова політика - це діяльність держави у сфері організації фінансових відносин в суспільстві.

В процесі формування і реалізації фінансової політики охоплюються наступні

етапи:

визначення мети і постановка завдань,

вибір типу фінансової політики.

вибір напрямів організації (монетарні і фіскальні).

вибір інструментів реалізації.

координація дій окремих інструментів.

здійснення конкретних заходів.

контроль за ходом реалізації.

При виконанні і розвитку фінансової політики формується фінансовий механізм, а для цього необхідно виконати наступні завдання:

Визначення загальних цілей і найближчих завдань, які необхідно вирішити суспільству в конкретний період часу.

Розробка методів і конкретних форм організацій відносин для досягнення поставлених цілей.

Підбір кадрів здатних вирішувати поставлені завдання.

Таким чином фінансова політика повинна бути направлена на формування максимально можливого об\'єму фінансових ресурсів оскільки вони є матеріальною базою для будь-яких перетворень.

Основні напрями розвитку фінансової політики України.

- акумуляція фінансових ресурсів, їх розподіл усередині держави, між регіонами і галузями народного господарства.

-оптимізація структури доходів і витрат суб\'єктів і муніципальних утворень, що знаходяться на самоврядуванні.

-вдосконалення федерального і регіонального фінансового законодавства. Найважливіші ланки фінансової політики:

-вироблення науково обгрунтованих концепцій розвитку фінансів, що формуються на основі вимог економічних законів, всестороннього аналізу стану розвитку господарства, перспектив розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, потреб населення.

-визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період з урахуванням шляхів досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховуються також міжнародні чинники, можливості зростання фінансових ресурсів.

-здійснення практичних дій, направлених на досягнення поставлених цілей.

9.Поняття, склад і формування фінансових механізмів в умовах ринкової економіки.

Фінансовий механізм - частина фінансової політики, яка є сукупністю державних заходів для виконання державою своїх функцій. Він є інструментом фінансової політики. Елементи фінансового механізму, що становлять:

Система органів управління фінансами.

Фінансове планування.

Фінансові показники і стимулятори.

норми і нормативи, ліміти і резерви.

Фінансове законодавство.

Фінансовий контроль.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Суть і призначення фінансів. Фінансова система України. 2013. 2013

Еще по теме 8. Зміст і завдання фінансової політики держави.:

 1. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 2. 1.5. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
 3. 1.6. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
 4. Розділ 2 2 і МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
 5. Глава 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
 6. 1. Призначення і роль бюджету держави.
 7. Історія готівкового обігу України
 8. Особливості грошово-кредитної політики України
 9. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 10. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 11. 1.4. Суб’єкти управління загальної компетенції та їх функції і повноваження щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -