<<
>>

Висновки до розділу 2

Адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, вчинене нотаріусом, - це вчинене нотаріусом (як державним, так і приватним) протиправне умисне діяння (дія чи бездіяльність), що не містить ознак корупції, але порушує встановлені в антикорупційному законодавстві вимоги, заборони та обмеження, за яке передбачено адміністративну відповідальність.

Процес кваліфікації адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, пронизує всю процедуру адміністративного провадження і закінчується лише після ухвалення остаточного рішення у справі. При цьому, основною метою такого процесу є встановлення відповідності ознак вчиненого нотаріусом діяння ознакам складу конкретного адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Загальний об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених нотаріусами, тотожний загальному об’єкту всіх інших адміністративних проступків. Зокрема, як випливає з аналізу ст. 9 КУпАП, це суспільні відносини, якими охороняється «громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління». У результаті порушення нотаріусом антикорупційного законодавства відбувається дестабілізація вказаних суспільних відносин, заподіюється або створюється загроза заподіяння соціальної шкоди їх учасникам.

Під родовим об’єктом адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, необхідно розуміти суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання корупції та охороняються адміністративними санкціями.

Оскільки нотаріуси несуть адміністративну відповідальність лише за ст.ст. 172-5 та 172-7 КУпАП, говорячи про видовий об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, які були вчинені нотаріусами, необхідно мати на увазі лише два можливих об’єкти: 1) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з необхідністю дотримання нотаріусами встановлених антикорупційним законодавством обмежень і заборон; 2) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з необхідністю виконання нотаріусами встановлених антикорупційним законодавством вимог.

Безпосереднім об’єктом адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, які вчинені нотаріусами, є: 1) за ст. 172-5 КУпАП - суспільні відносини, що виникають у зв’язку з необхідністю дотримання нотаріусами встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків; 2) за ст. 172-7 КУпАП - суспільні відносини, що виникають у зв’язку з необхідністю дотримання нотаріусами встановлених антикорупційним законодавством вимог щодо недопущення конфлікту інтересів.

Характеризуючи специфіку адміністративно-правового статусу нотаріуса як особливого суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, необхідно виходити з наступного: 1) суб’єктами усіх без винятку адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, є виключно спеціальні суб’єкти; 2) перелік спеціальних суб’єктів для даної категорії адміністративних правопорушень не є сталим і залежить від характеру та специфіки конкретного проступку; 3) нотаріуси, у зв’язку зі своїм особливим адміністративно-правовим статусом, належать до спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності; 4) у зв’язку з особливим характером виконуваних нотаріусами функцій, вони несуть «обмежену» адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, тобто можуть бути суб’єктами не всіх, а лише деяких адміністративних проступків, які передбачені главою 13-А КУпАП; 5) відмінності в адміністративно-правовому статусі державних, приватних нотаріусів, а також завідувачів державних нотаріальних контор обумовлюють різний обсяг їх адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Специфіка адміністративно-правового статусу нотаріуса як суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, визначається такими ознаками: 1) нотаріус є «носієм» публічної влади, учасником публічних правовідносин; 2) нотаріус є представником держави і діє від її імені; 3) нотаріус є представником «вільної професії».

В адміністративно-деліктному законодавстві нотаріусів передусім необхідно розглядати як представників держави та учасників публічних правовідносин. Такий особливий характер взаємозв’язку нотаріусів із державою, а також специфіка виконуваних ними функцій впливають на характеристику їх правового статусу як спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Нотаріуси несуть «обмежену» адміністративну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, тобто можуть бути суб’єктами не всіх, а лише деяких правопорушень, які передбачені главою 13-А КУпАП: 1) порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5); 2) порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

Встановлення обмеженого обсягу адміністративної деліктоздатності нотаріусів у цілому є виправданим і відповідає тим завданням і функціям, що покладаються на них як на представників держави, які надають публічні послуги. Водночас рівень корумпованості сучасної нотаріальної системи, а також ті наслідки, до яких це може призвести, свідчить про необхідність поширення на нотаріусів додаткових антикорупційних обмежень і заборон, а також розширення у зв’язку з цим меж їх адміністративної деліктоздатності.

Насамперед мова має йти про віднесення нотаріусів до суб’єктів адміністративної відповідальності за такі проступки, як порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП), а також незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8 КУпАП).

Термін «нотаріус», який вживається в пункті 2 частини першої ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», включає в себе лише уповноважених державою осіб, які здійснюють нотаріальну діяльність, тобто державних і приватних нотаріусів. Оскільки аналогія закону в адміністративно-деліктному законодавстві не застосовується, цей термін не підлягає розширеному тлумаченню.

Відтак, усі інші посадові особи, які наділені правом вчиняти окремі нотаріальні дії, не підлягають адміністративній відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Усі нотаріуси (як державні, так і приватні) мають однаковий обсяг адміністративної деліктоздатності, а тому вони однаковою мірою несуть адміністративну відповідальність, у тому числі за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Обсяг адміністративної деліктоздатності нотаріусів у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, не є сталим для усіх представників нотаріального корпусу і залежить від виконання ними додаткових адміністративних функцій. Зокрема, додатковими обов’язками щодо дотримання антикорупційного законодавства наділені дві категорії представників нотаріального корпусу: 1) завідувач державною нотаріальною конторою; 2) завідувач державним нотаріальним архівом.

Адміністративно-правовий статус нотаріуса як суб’єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, характеризується неповнотою і суперечністю, а тому потребує вдосконалення, насамперед, шляхом уніфікації правового становища приватних і державних нотаріусів.

<< | >>
Источник: КУРИЛО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІю Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017. 2017

Еще по теме Висновки до розділу 2:

  1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
  2. ВСТУП
  3. Висновки до третього розділу
  4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
  5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  7. ЗМІСТ
  8. Висновки до розділу 3
  9. ВСТУП
  10. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -