<<
>>

Перспективні напрями підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні

У попередніх підрозділах дисертації ми досить детально проаналізували особливості притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за порушення таких превентивних антикорупційних обмежень, як одержання подарунків та недопущення конфлікту інтересів.

Звісно, їх законодавче закріплення та практичне втілення в життя відіграє досить важливу роль у превентивному антикорупційному механізмі. Водночас, маємо констатувати, що вони, на жаль, не охоплюють усі сфери та напрями професійної діяльності нотаріусів, що характеризуються підвищеним рівнем корупціогенної загрози. Відтак, за межами охорони адміністративних санкцій залишається:

- по-перше, ціла низка положень Закону України «Про нотаріат», які, фактично, є антикорупційними, однак юридично такими не визнаються;

- по-друге, певні складові професійної діяльності нотаріусів, які можуть бути використані з корупційною метою;

- по-третє, деякі сфери позаслужбової діяльності нотаріуса, які потребують додаткового правового регулювання.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що існуючий на сьогодні адміністративно-правовий механізм протидії корупції у сфері надання нотаріальних послуг є далеким від оптимального. При цьому, найбільше нарікань викликає не стільки його низька ефективність (оскільки вона залежить, насамперед, від правильної організації роботи правоохоронних органів), скільки його неповнота та обмежений характер.

Антикорупційні обмеження та заборони, що до нього входять, уже не задовольняють потреби практики, оскільки не враховують постійно зростаючу роль нотаріусів у публічно-правових відносинах та неспіврозмірні з тими правовими можливостями, які вони отримали останнім часом. Адже очевидним є той факт, що чим ширшим є коло службових повноважень нотаріуса, тим суворішою має бути міра відповідальності за їх невиконання чи зловживання ними.

У своїй сукупності наведені нами вище положення характеризують принцип пропорційності адміністративної відповідальності, під якою, зазвичай, розуміють «відповідність втрат, яких зазнає винна особа, її можливостям не з боку їх кількості, а з боку наявності певних додаткових (тобто таких, що відсутні в інших осіб) правомочностей, можливостей впливати певним чином на ті чи інші відносини, приймати певні рішення, наявності професійних обов’язків тощо» [74].

Водночас, як свідчить проведене нами порівняльно-правове

дослідження Законів України «Про нотаріат», «Про запобігання корупції» та КУпАП, законодавцем не було повною мірою дотримано принципу співрозмірності можливостей (повноважень) нотаріуса та його

відповідальності під час побудови адміністративно-правового механізму протидії корупції в нотаріальній системі. З метою усунення зазначеного недоліку, на нашу думку, необхідно вжити низку заходів, чільне місце серед яких займають ті, що спрямовані на розширення меж адміністративної відповідальності нотаріусів за правопорушення, пов’язані з корупцією. Насамперед, до таких заходів, як свідчать результати проведеного нами опитування, необхідно віднести: 1) встановлення адміністративної відповідальності за порушення нотаріусами обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (48 % представників нотаріального корпусу та 81 % громадян); 2) встановлення адміністративної відповідальності за незаконне використання нотаріусом інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень (56 % та 90 % респондентів відповідно). Нижче пропонуємо проаналізувати їх більш детально.

<< | >>
Источник: КУРИЛО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІю Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017. 2017

Еще по теме Перспективні напрями підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні:

  1. ЗМІСТ
  2. ВСТУП
  3. Перспективні напрями підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
  4. Встановлення адміністративної відповідальності за незаконне використання нотаріусом інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень
  5. ВИСНОВКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -