>>

З М І С Т

ВСТУП .….……………………………………………………………………………………....…………..….. 4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ДЕРЖАВИ НА САМООБОРОНУ:

ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 1.1. Історичні форми правового обмеження збройного насильства в міжнародних відносинах ………………..……………...

11 1.2. Становлення сучасного інституту права на самооборону відповідно до розвитку принципу незастосування сили або загрози силою ……………………………………………………………….....

24 1.3. Право держав на самооборону в контексті юридичного поняття "право на захист" ………………………………………………..…..

44 1.4. Узгодження договірних та звичаєвих норм міжнародного права, що регулюють здійснення права на самооборону….……………………………………………………………………….…

66 РОЗДІЛ 2.

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПРАВА ДЕРЖАВИ

НА САМООБОРОНУ В СУЧАСНОМУ

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 2.1. Визначення правових підстав реалізації права на самооборону …………………………………………………………………….…….

80 2.1.1. Зміст поняття "збройний напад" ……………………..…….....………….. 80 2.1.2. Звернення потерпілої держави – підстава реалізації права на колективну оборону ……………………………………………………....…

92 2.1.3. Непревентивність самооборони ………….…………….……………….. 97

2.2. Визначення меж здійснення права на самооборону ………….. 103
2.2.1. Пропорційність/ цільова спрямованість дій в самообороні 103
2.2.2. Характер повноважень головних органів ООН щодо самооборони держав ………………………………………….…………………

114

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА САМООБОРОНУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ (В ПЕРІОД 1990-2001 рр)
3.1. Становлення нових форм участі ООН у застосуванні військового примусу до держав-порушниць міжнародного миру і безпеки ……………………………………………

128

3.2. Зростання ролі НАТО в застосуванні міжнародно-правового примусу …………………………………….…………..……………

142

3.3. Міжнародно-правові аспекти застосування збройної сили у відповідь на терористичні акти .………………………….…

155

3.4. Міжнародно-правова позиція України щодо реалізації державами права на самооборону ……………………………………

174

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………...…..
185
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………………... 190

| >>
Источник: РЖЕВСЬКА Валентина Сергіївна. ПРАВО ДЕРЖАВИ НА САМООБОРОНУ В СВІТЛІ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2003. 2003

Скачать оригинал источника

Еще по теме З М І С Т:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -