<<
>>

ЗМІСТ

ВСТУП 16

Перелік умовних позначень 15

РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДУ ЯК ОБ’ЄКТ 25 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Правові позиції: загальна характеристика 25

1.1.1.

Загальнотеоретичні аспекти дослідження правових позицій

суб’єктів інтерпретації та застосування норм права 25

1.1.2. Правові позиції суду як суб’єкта інтерпретації та застосування

норм права 30

1.1.3. Правова аргументація як форма вираження правової позиції.

Види правових позицій Європейського суду з прав людини 40

1.2 Правові позиції Європейського суду з прав людини як засоби

балансування соціальних інтересів і цінностей 47

1.2.1. Охоронювані правом інтереси та цінності у Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод 47

1.2.2. Балансування приватних і публічних інтересів та цінностей в

аргументації правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя 69

Висновки до першого розділу 93

РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОБСЯГ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 96

2.1 Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя 96

2.1.1. Сімейне життя як об’єкт юридично значущої «поваги» 96

2.1.2. Співвідношення права на повагу до сімейного життя і права на

сімейне життя 116

2.2 Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо співвідношення права на повагу до сімейного життя з правом на повагу до приватного життя 124

2.2.1. Взаємозв’язок потреб, інтересів і цінностей «сімейного життя» та «приватного життя» у правових позиціях Європейського суду з прав 124 людини

Висновки до другого розділу 139

РОЗДІЛ 3 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОВАГИ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ» У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ВРАХУВАННЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 143

3.1 Концепція «поваги до сімейного життя» у практиці

Європейського суду з прав людини та форми її еволюції 143

3.2 Моделі реалізації права людини на повагу до сімейного життя в

європейських правових системах та їхня сучасна динаміка 156

Висновки до третього розділу 181

ВИСНОВКИ 185

Список використаних джерел 190

Додатки 235

Додаток А. Список публікацій за темою дисертації 235

Додаток Б. Відомості про апробацію результатів дисертації 239

Додаток В. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя 241

Додаток Г. Еволюція правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя в рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України 252

Додаток Ґ. Акт про впровадження результатів дисертаційного

256

дослідження

<< | >>
Источник: СЛАБАН МАРТА МИХАЙЛІВНА. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -