<<
>>

Валютні системи, їх призначення

Валютна система - це державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин між державами.

Розрізняють: світову, національну, регіональну валютні системи.

Таблиця 2

Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи

І-1867 р.
Паризька конфе­ренція-єдиним мірилом світових грошей визнано золото
II-1922 р. Генуезька конфе­ренція - національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні платіжні засоби III-1944 р.

Бреттон-Вудська конференція – впроваджено золотодевізний та доларовий стандарти

IV-1976-1978 рр. Ямайська конфе­ренція - юридично завершено демо­нетизацію золота і замість золотодевізного офіційно впроваджено стан­дарт СПЗ (50Р)
золотий стандарт
золотомонетний стандарт золотозлитковий стандарт золотовалютний стандарт (валютний) паперово-валютний стандарт
ознаки ознаки ознаки ознаки
- функціонування золота як світових грошей;

- фіксація золотого вмісту національної валюти;

- наявність фіксованих валютних курсів;

- на внутрішньому ринку золото виконує всі функції грошей;

- вільне карбування золотих монет;

- банкноти і білонні монети вільно роз­ мінюються на золоті

- в обігу відсутні золоті монети;

- банкноти і білонні монети розмінюються на золоті злитки;

- відмінено вільне карбування золотих монет

- збереження ролі золота як розра­хункової одиниці в міжнародному обігу;

- фіксовані валютні курси;

- заборона вільної купівлі-продажу золота;

- долар у режимі золотого стандарту,

- прирівнювання до золота

- повна демоне­тизація золота у сфері валютних відносин;

- анульовано офіційну ціну на золото та фіксацію масштабу цін;

- перетворення колективної одиниці СПЗ на головний резервний актив та засіб розрахунку;

- впровадження гнучких валютних курсів національних одиниць

недоліки недоліки
- недостатня еластичність;

- дорожнеча;

- залежність від видобутку монетарного металу;

- обмеженість втручання держави у сферу грошово-вапютних відносин

- жорстка система валютних нормативів
причини відміни причини відміни
- зміна економічної структури господарювання, що базувалась на ринкових саморегуляторах на державнорегулюючу економічну систему - загострення внутрішньоекономіч ної ситуації в США;

- загострення світового економічного суперництва;

- припинення конвертованості долара в золото

Світова валютна система є функціональною організацією валютних відносин на рівні міждержаних зв\'язків. її розвиток регулюється відповідними міждержавними угодами через створені на колективних засадах міждержавні валютно-фінансові та банківські установи й організації.

Еволюційний розвиток світової валютної системи показано в табл. 2.

Національна валютна система- це складова грошових відносин окремої країни, функціонування якої регулюється національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.

Регіональна валютна система - договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн.

Елементи:

- регіональна міжнародна розрахункова одиниця;

- спеціальний режим регулювання валютних курсів;

- спільні валютні фонди;

- регіональні валютно-розрахункові установи.

Таблиця 3 Європейська валютна система - етапи розвитку

І етап 1947-1950 укладення валютних угод між країнами Західної Європи на двосторонній основі з метою взаєморегулювання платіжних балансів безготівкових розрахунків, залік взаємних вимог, пільгове кредитування
II етап 1950-1958 створення Європейського платіжного союзу (17 країн), розрахунки в межах союзу здійснюється за допомогою умовної розрахункової одиниці - епуніт
III етап

з 1959 р.

створення Європейської економічної спільноти, яка трансформува­лася в Європейську валютну систему
IV етап 1989 р. поетапна трансформація Європейської валютної системи в Євро­пейський валютний союз

Етапи становлення Європейської валютної системи:

I етап

- ратифікація 1994 року всіма країнами-учасницями угоди, що визначила інституційні та правові засади фундації ЄВС;

- лібералізація в межах ЄС міграції капіталу;

- здійснення системи заходів, спрямованих на наближення темпів інфляції до рівня країн з найкращими показниками;

- скорочення торговельних дефіцитів.

II етап

- створення основних органів та виконавських структур ЄВС;

- формування Європейської системи центральних банків - «Євросфер».

III етап

- створення Європейського центрального банку;

- введення єдиної валюти;

- реальне зближення країн-учасниць за показниками рівня інфляції, розміру державного дефіциту (не більше 3% ВВП), рівнем процентних ставок за довготерміновими кредитами, коливання обмінних курсів національних валют.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Валютні системи, їх призначення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -