<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Який банк є головною ланкою дворівневої банківської системи?

2.

Як виникли центральні банки?

3. Які завдання виконують центральні банки?

4. Назвіть функції центральних банків.

5. Які функції виконує НБУ?

6. Що таке грошово-кредитна політика?

7. Цілі грошово-кредитної політики.

8. Дайте характеристику інструментам грошово-кредитної політики.

9. Який із інструментів грошово-кредитної політики, на ваш погляд, є найбільш дієвим при переході до ринкової економіки?

10. Назвіть особливості грошово-кредитної політики України.

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Центральний банк. Його походження і призначення.

2. Поняття грошово-кредитної політики центрального банку, її завдання та типи.

3. Інструменти грошово-кредитної політики.

4. Державне регулювання грошової сфери. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.

Теми рефератів

1. Національний банк України. Його структура і функції.

2. Грошово-кредитна політика НБУ.

3. Незалежність центрального банку

Тестові завдання

1. Кредитна система — це:

а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;

б) сукупність кредитних відносин у країні;

в) спеціалізовані КФІ, які здійснюють кредитування суб’єктів господарського життя;

г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

д) НБУ і система комерційних банків.

2. Знайдіть зайвий елемент у СКФІ:

а) страхові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) лізингові компанії;

г) поштово-ощадні установи;

д) фінансові компанії.

3. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період:

а) СКФІ;

б) кредитна система;

в) банківська система;

г) об’єднання банків;

д) парабанківська система.

4. Функції банківської системи:

а) контрольна;

б) перерозподільча;

в) стабілізаційна;

г) інформаційна;

д) трансформаційна.

5. Основні функції ЦБ:

а) валютне регулювання;

б) емісійний центр;

в) виконавець державного бюджету;

г) банкір уряду;

д) державний скарбник.

6. Основні функції Центрального банку:

а) функція «банку банків»;

б) акумулювання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб;

в) довірче управління майном клієнтів;

г) емісійний центр країни;

д) організатор міжбанківських розрахунків.

7. Національний банк — координуючий і регулюючий центр всієї банківської системи. Мета діяльності Національного банку України:

а) отримання прибутку;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) розроблення напрямів грошово-кредитної політики;

г) розвиток і зміцнення банківської системи України.

8. Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такі методи регулювання:

а) лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання;

б) лімітування видачі заробітної плати готівкою;

в) контроль за проведенням безготівкових розрахунків;

г) лімітування залишку грошових коштів у касах комерційних банків;

д) контроль за порядком оплати громадянами всіх товарів та послуг готівкою.

9. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою:

а) отримання доходу;

б) виконання функції агента уряду;

в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу;

г) стратегічного регулювання економіки країни.

10. Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламентації Національним банком:

а) безготівкових розрахунків;

б) касових оборотів комерційних банків;

в) касових операцій установ банку;

г) касових операцій підприємств та організацій;

д) платежів готівкою громадян;

е) міжбанківських розрахунків.

11. Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції:

а) емітента державних цінних паперів;

б) депозитарія державних цінних паперів;

в) дилера на вторинному ринку державних цінних паперів;

г) агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів;

д) контролюючого органу.

12. Принцип побудови банківської системи в Україні:

а) однорівневий;

б) дворівневий;

в) багаторівневий.

13. Норма обов’язкових резервів:

а) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;

б) складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;

в) зараз не використовується;

г) вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси.

14. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а) контроль за повнотою сплати податків;

б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в) нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е) формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж) регулювання платіжного балансу;

з) встановлення механізму обліку валютних операцій;

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій; ї) валютний контроль.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -