<<
>>

17. Назвіть і дайте характеристику головних функцій кредиту?

Провідні науковці до основних економічних функцій кредиту відносять такі:

• перерозподільну;

• емісійну (антиципаційну);

• функцію заміщення дійсних грошей кредитними операціями;

• контрольно-стимулюючу;

• регулюючу (забезпечення сприятливих умов для ефективного регулювання обороту грошей);

• капіталізації вільних грошових доходів.

Перерозподільна функція полягає в тому, що завдяки кредиту відбувається перерозподіл коштів в економіці. Перерозподіл здійснюється на основі повернення, платності, строковості, забезпечення. Тимчасово вільні кошти домашніх господарств, господарюючих суб’єктів, держави, які акумулюються фінансовими установами, використовуються для задоволення тимчасової потреби в таких коштах різних суб’єктів економіки

Емісійна функція кредиту базується на функції грошей як засобу платежу, тобто коли гроші використовуються для погашення боргових зобов’язань при продажу товарів в кредит. На основі кредиту відбувається емісія грошей як платіжних засобів. Центральні банки за допомогою розширення кредиту (кредитної експансії) або звуження кредиту (кредитної рестрикції) регулюють кількість грошей в обігу. Надання кредиту збільшує грошову масу в обігу і, навпаки, погашення – зменшує.

Функція заміщення дійсних грошей кредитними операціями передбачає можливість перерахування грошей з одного рахунку на інший при використанні безготівкових розрахунків за товари і послуги, заліку взаємної заборгованості тощо. Дані операції дозволяють покращити структуру грошового обороту, скоротити готівкові грошові платежі, широко використовувати кредитні картки.

Контрольно-стимулююча функція кредиту проявляється у контролі кредитора за ефективністю використання коштів позичальником, дотримання ним умов кредитного договору. У свою чергу, позичальник зацікавлений у раціональному використанні отриманих коштів, щоб повернути кредит, сплатити відсотки, а також отримати бажаний прибуток.

Регулююча функція кредиту полягає у тому, що за допомогою кредитного механізму можна у разі потреби швидко розширити обсяг платіжних засобів в обороті. Це досягається збільшенням кількості комерційних векселів, розмірів банківських депозитів, розширенням рефінансування комерційних банків центральним банком, збільшенням грошового мультиплікатора.

Функція капіталізації вільних грошових доходів полягає у трансформації грошових нагромаджень та заощаджень юридичних і фізичних осіб у позичковий капітал, який передається у позику на умовах зворотності та платності.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 17. Назвіть і дайте характеристику головних функцій кредиту?:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -