<<
>>

27. Концепції походження грошей та форми їх вартості.

На сьогодні точаться дискусії між кейнсіанцями і монетаристами. На думку Кейнса – гроші повинна активно використовувати держава для стимулювання економічного розвитку. Монетаристи ж навпаки засуджували строго втручання держави у функціонування конкурентної економіки (ринкової).

Дві концепції походження грошей:

1. Раціоналістична – вважали, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами для полегшення обміну ( Прихильники: Арістотель, Кант, Самуельсон)

2. Еволюційна – гроші виникли стихійно, тобто внаслідок тривалого еволюційного процесу. Певний товар виділився із загальної товарної маси і почав посідати місце загального еквіваленту. (Прихильники : Сміт, Маркс)

Саме Карл Маркс здійснив аналіз процесу еволюційного розвитку грошей і сформував процес розвитку форм вартості. Він довів , що розвиток товарного обміну відбувався шляхом заміни таких форм вартості:

Еволюційна концепція включає в себе 4 форм вартості (за теорією Маркса)

1 – проста або випадкова. Вона властива низькому рівню розвитку продуктивних сил. Такий обмін міг відбутися лише тоді,коли інтереси двох учасників збігалися. Предмети обігу – товари широкого вжитку.

2 – повна або розгорнута. Обмін перелився в регулярний процес, внаслідок чого зростає виробництво і все більше товарів надходять на ринок. Один товар і багато еквівалентів.

3 – загальна. Коли товар стає головною метою виробництва, кожний товаровиробник прагне за продукт своєї праці отримати загальний товар який потрібний усім.

4 – грошова. Внаслідок розвитку обміну, загальним еквівалентом стає один товар – в загальному метал.

Форми грошей

У своєму розвитку гроші виступали в двох основних формах : повноцінні гроші та неповноцінні гроші( замінники повноцінних грошей або кредитні гроші).

Повноцінні гроші (товарні та металеві) – гроші , в яких номінальна вартість (позначена на них) відповідає реальній вартості, тобто вартості металу , з якого вони зроблені. До таких грошей відносять металеві гроші (мідні, срібні, золоті монети) , які мали різні форми: спочатку штучні, потім – вагові.

Для повноцінних грошей характерна тривалість знаходження в обігу, що забезпечується вільним розміном знаків вартості на золоті монети, вільним карбуванням золотих монет при певному і незмінному золотому вмісті грошової одиниці , вільним переміщенням золота між країнами. Завдяки своїм якостям повноцінні гроші безперешкодно виконують всі свої функції.

Поява неповноцінних грошей при золотому обігу була зумовлена об’єктивною необхідністю: 1) по-перше, золотовидобування не встигало за виробництвом товарів і не забезпечувало повної потреби в грошах; 2) по-друге, золоті гроші високої портативності не могли обслуговувати дрібний за вартістю оборот; 3) по-третє , золотий обіг не володів властивостю об’єктивної економічної еластичності , тобто не міг швидко розширюватися і звужуватися; 4) по-четверте, золотий стандарт у цілому не стимулював виробництва і товарообігу. Неповноцінні гроші (замінники повноцінних грошей, кредитні гроші) – гроші, номінальна вартість яких вища від реальної, тобто фактично витраченої но їхнє виробництво суспільної праці. До них належать: 1) металеві знаки вартості – холота монета що стерлася, білооа монета (дрібна монета виготовлена з дешевих металів, наприклад міді алюмінію); 2) паперові знаки вартості, зроблені, як правило, з паперу.

Розрізняють паперові і кредитні гроші. Паперові гроші – це представники неповноцінних грошей, які зявилися як змінники золотих монет. Кредитні гроші виникають з розвитком товарного виробництва, коли купівля продаж здійснюється з розстрочкою платежу (в кредит). Депозитні гроші – це різновид кредитних грошей , який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках.

KVV&BVV&PVI&ShMP&SOI

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 27. Концепції походження грошей та форми їх вартості.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -