<<
>>

ЛЬВІВ

Львів - місто обласного підпорядкування в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та Західної України.

Адміністративно Львів поділяється на 6 районів: Галицький, Залізничний, Шевченківський, Личаківський, Сихівський та Франківський.

Львів є найважливішим діловим центром Західної України. У Львові працює 219 великих промислових підприємств, понад 40 комерційних банків, 4 біржі, 13 інвестиційних компаній, 80 страхових організацій, 24 лізингові фірми, 77 аудиторських фірм, майже 9 тисяч малих підприємств. Провідне місце серед галузей промисловості займає харчова промисловість, машинобудування та металообробка, легка промисловість, хімічна та нафтохімічна, енергетика, промисловості будматеріалів.

Промислові підприємства міста Львова у 2013 році реалізували промислової продукції на 12,2 млрд. гри, або 40,5% від загальнообласного обсягу реалізації. У 2013 році у загальному обсязі реалізованої промислової продукції м. Львова питома вага споживчих товарів короткострокового використання становила 42,6% (у промисловості області - 37,1%), енергії - 32,1% (27,3%), товарів проміжного споживання - 15,1% (25,0%), інвестиційних товарів - 8,9% (7,8%), споживчих товарів тривалого використання - 1,3% (2,8%).

У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на 14,7 тис. гри, що у 1,4 рази більше від загальнообласного показника (10,9 тис. грн.).

У 2013 році експорт товарів становив 452,7 млн. дол. США, що на 24,9% менше, порівняно з 2012 роком. Імпорт товарів становив 1552,4 млн. дол. США, що на 32,7% менше відносно 2012 року. Внаслідок перевищення імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 1008,0 млн. дол. США.

У 2013 році до загального фонду міського бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1481,3 млн.

грн., що складає 91,3% до плану 2013 року та на 87,7 млн. грн. більше, ніж у 2012 році. Найбільшу питому вагу в загальному фонді складає податок на доходи фізичних осіб.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013 РІК

Назва показника Одиниці міста
п/п вимір-ня Львів Борислав Дрогобич Моршин Н. Розділ Самбір Стрий Трускавець Червоноград
1. Населення тис. осіб 758,4 37,10 95,7 6,0 29,10 34,60 59,80 29,40 82,30
2. Доходи бюджетів міст на 1 особу грн. 3400,97 4432,39 3607,52 5190,98 3587,79 3315,98 3653,42 3744,26 3450,54
3. Податки і збори на 1 особу грн. 2348,78 1230,04 1091,78 2632 673,12 1315,37 1645,97 2227,52 1145,06
4. Видатки бюджетів міст на 1 особу грн. 2798,67 4127,08 3328,79 4360,45 3434,33 3026,03 3292,98 3172,85 3198,63
5. Фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання грн. 1988508 42630 -160949 143236 -28781 -8446 43478 -31946 -16200
6. Обсяг реалізованої промислової та сільськогосподарської продукції на 1 особу тис. грн. 17,04 17,67 5,66 89,20 12,54 7,02 13,00 3,20 8,17
7. Обсяг реалізованих послуг на 1 особу тис.
грн.
12,41 1,65 3,706 46,86 0,848 5,178 4,936 39,590 1,945
8. Капітальні інвестиції на 1 особу грн. 8710,8 3227,6 1953,2 12322,2 4447,0 1918,2 2155,1 14606,1 2227,8
9. Прямі іноземні інвестиції (на початок 2013 р.) на 1 особу ДОЛ.

СІНА

1471,89 145,49 272,02 245,04 253,66 392,78 321,15 895,98 75,48
10. Сальдо міграції на 1000 наявного населення осіб 1,2 0,6 -0,4 -8,6 0,2 -1,2 -0,4 -4,5 -2,1
11. Рівень безробіття % 1,0 3,1 1,4 2,3 3,4 2,6 1,8 2,1 1,2
12. Середньорічна кількість штатних працівників осіб 269608 6546 18996 3742 4163 9082 13635 12002 16843
13. Кількість малих підприємств на 10 тис.
наявного населення
одиниць 120 55 57 60 37 56 48 112 40

Місцевих податків і зборів за 2013 рік надійшло 22,56 млн. грн., що становить 97,7% до плану 2013 року. Доходи спеціального фонду міського бюджету (із врахуванням трансфертів) за 2013 рік становлять 374,09 млн. грн. Надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності склали 33,5 млн. грн., продажу землі - 9,39 млн. грн., податку з власників транспортних засобів - 0,51 млн. грн.

У загальній сумі видатків міського бюджету м. Львова за 2013 рік видатки загального фонду склали 2287,0 млн. грн. (97,5% плану), видатки спеціального фонду - 304,7 млн. грн. (42,3% плану). У видатках спеціального фонду капітальні видатки становлять 208,3 млн. грн.

<< | >>
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме ЛЬВІВ:

 1. ЛЬВІВ
 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 4. 1377р., жовтня 4, Львів Опольський, вєлюньський і руський князь Владислав розпоряджається, щоб кожна духовна особа львівського капітулу у разі купівлі будинку у Львові, на якому є міські повинності, ці обов \'язки виконувала
 5. 1389 р., жовтня 1, Львів Владислав ІІ з \'єднує Львів із Польським королівством і застерігає, що Львівську землю, провінцію і місто збереже собі, жінці Ядвізі, своїм нащадкам і королівству, не даючи їх жодному князю чи можновладцю
 6. 1444 р., липня 16, Буда Владислав ПІ, бажаючи піднести добробут Львова та нормалізувати права і звичаї купців, що прибувають до міста, постановляє: 1) всі купці різних націй: греки, вірмени, сарацини, євреї, бусурмени й інші, що прибувають з товарами до Львова, можуть бути покликані лише у львівський міський суд; 2) купці повинні продавати заморські товари у Львові; 3) всі львів\'яни, котрі підлягають міському праву, повинні зробити заповіти в присутності війта, двох лавників, священика і писаря
 7. 1444 р., липня 17, Буда Владислав ІІІ, бажаючи виявити свою вдячність Львову і львівським громадянам за їхню повсякчасну вірність, постановляє: а) воєводи чи інші достойники, або їхні заступники не мають права порушувати міського лавничого судівництва; б) всі руські міста, містечка й села повинні звертатися в своїх справах до львівської апеляції і звідти одержувати відповідні судові статті, так звані ортилі; в) Львів має право ловити по всій руській землі злочинців, вбивць та злодіїв і тут їх су
 8. 1472 р., травня 30, Краків Казимир IV встановлює два ярмарки у Львові на св. Трійцю та на св. Агнету і видає детальні розпорядження в справі організації ярмарків та збереження львівського права складу
 9. 1527р., квітня 3, Краків Сигізмунд І вирішує суперечку між львівським старостою Станіславом з Ходеча та львівськими міщанами й купцями про право останніх без будь-яких сплат і мит купувати і продавати оселедці та іншу солену рибу
 10. 1527р., липня 19, Краків Сигізмунд І у зв’язку з великою пожежею звільняє всіх жителів міста Львова від усяких чиншів і податків на 20 років, за винятком обов’язку постачання лою на львівський замок, а від чопового звільняє тільки на сім років
 11. 1541 р., липня 2, Вільно Сигізмунд І, розглядаючи суперечку між львівським старостою та бурмистрам і райцями, затверджує давній звичай обрання нового райці на місце померлого, викладений в документі колишнього львівського старости Оти з Ходеча, що його надали львівські райці
 12. 1542 р., жовтня 19, Краків Сигізмунд І дарує містові, львівським райцям та громадянам солодовий млин, що зветься Зимноводським, розміщений за Краківською брамою, а саме його третю мірку, зберігаючи за собою та своїми наступниками дві іншімірки
 13. 1545 р., січня 28, Краків Сигізмунд І зберігає за львівськими громадянами привілеї, згідно з якими вони повинні відповідати лише перед бурмистром, райцями та війтом на основі магдебурзького права, а не перед воєводами, каштелянами, старостами та іншими урядовцями
 14. 1547р., березня 28, Краків Сигізмунд І скасовує на прохання львівських міщан кілька пунктів привілеїв Казимира ІІІ від 17 червня 1356р. та 27 липня 1368р., що стосувалися сплат чиншів з міських земель та судової юрисдикції національних громад
 15. 1554 р., квітня 16, Люблін Сигізмунд Август на прохання львівських мешканців замінює оплату торгового мита на замок живою рибою грошовим податком, встановлюючи його розміри
 16. 1574 р., квітня 12, Краків Генріх, на прохання бурмистра, райців, лавників і всієї громади Львова, підтверджує та повністю наводить текст акту, внесений у львівські земські книги 17 липня 1567р., який пояснює і вiдновлює привілей королеви Ядвіги про звільнення Львова від усяких мит у всій державі.
 17. 1626р., березня 10, Варшава Сигізмунд III дозволяє львівському магістрату стягувати податки, які раніше львівський староста брав до королівського столу, з умовою, що магістрат сплачуватиме львівському старості 2100 злотих щорічно
 18. 1639 р., грудня 30, Варшава Владислав IVвстановлює суми зборів та податків в місті Львові, що окремо стягуються львівським старостою і міською громадою
 19. 1658 р., серпня 8, Варшава Ян Казимир за заслуги в боротьбі з ворогами Речі Посполитої зрівнює Львів і його мешканців в правах і вільностях з Краковом та Вільнюсом, за якими вони зрівнюються з шляхтою, можуть купувати земельні маєтки і мають право через своїх делегатів підписувати обрання королів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -