<<
>>

ЛЬВІВ

Львів - місто обласного підпорядкування в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та Західної України.

Адміністративно Львів поділяється на 6 районів: Галицький, Залізничний, Шевченківський, Личаківський, Сихівський та Франківський.

Львів є найважливішим діловим центром Західної України. У Львові працює 219 великих промислових підприємств, понад 40 комерційних банків, 4 біржі, 13 інвестиційних компаній, 80 страхових організацій, 24 лізингові фірми, 77 аудиторських фірм, майже 9 тисяч малих підприємств. Провідне місце серед галузей промисловості займає харчова промисловість, машинобудування та металообробка, легка промисловість, хімічна та нафтохімічна, енергетика, промисловості будматеріалів.

Промислові підприємства міста Львова у 2013 році реалізували промислової продукції на 12,2 млрд. гри, або 40,5% від загальнообласного обсягу реалізації. У 2013 році у загальному обсязі реалізованої промислової продукції м. Львова питома вага споживчих товарів короткострокового використання становила 42,6% (у промисловості області - 37,1%), енергії - 32,1% (27,3%), товарів проміжного споживання - 15,1% (25,0%), інвестиційних товарів - 8,9% (7,8%), споживчих товарів тривалого використання - 1,3% (2,8%).

У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на 14,7 тис. гри, що у 1,4 рази більше від загальнообласного показника (10,9 тис. грн.).

У 2013 році експорт товарів становив 452,7 млн. дол. США, що на 24,9% менше, порівняно з 2012 роком. Імпорт товарів становив 1552,4 млн. дол. США, що на 32,7% менше відносно 2012 року. Внаслідок перевищення імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі дорівнювало 1008,0 млн. дол. США.

У 2013 році до загального фонду міського бюджету міста без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1481,3 млн.

грн., що складає 91,3% до плану 2013 року та на 87,7 млн. грн. більше, ніж у 2012 році. Найбільшу питому вагу в загальному фонді складає податок на доходи фізичних осіб.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013 РІК

Назва показника Одиниці міста
п/п вимір-ня Львів Борислав Дрогобич Моршин Н. Розділ Самбір Стрий Трускавець Червоноград
1. Населення тис. осіб 758,4 37,10 95,7 6,0 29,10 34,60 59,80 29,40 82,30
2. Доходи бюджетів міст на 1 особу грн. 3400,97 4432,39 3607,52 5190,98 3587,79 3315,98 3653,42 3744,26 3450,54
3. Податки і збори на 1 особу грн. 2348,78 1230,04 1091,78 2632 673,12 1315,37 1645,97 2227,52 1145,06
4. Видатки бюджетів міст на 1 особу грн. 2798,67 4127,08 3328,79 4360,45 3434,33 3026,03 3292,98 3172,85 3198,63
5. Фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання грн. 1988508 42630 -160949 143236 -28781 -8446 43478 -31946 -16200
6. Обсяг реалізованої промислової та сільськогосподарської продукції на 1 особу тис. грн. 17,04 17,67 5,66 89,20 12,54 7,02 13,00 3,20 8,17
7. Обсяг реалізованих послуг на 1 особу тис.
грн.
12,41 1,65 3,706 46,86 0,848 5,178 4,936 39,590 1,945
8. Капітальні інвестиції на 1 особу грн. 8710,8 3227,6 1953,2 12322,2 4447,0 1918,2 2155,1 14606,1 2227,8
9. Прямі іноземні інвестиції (на початок 2013 р.) на 1 особу ДОЛ.

СІНА

1471,89 145,49 272,02 245,04 253,66 392,78 321,15 895,98 75,48
10. Сальдо міграції на 1000 наявного населення осіб 1,2 0,6 -0,4 -8,6 0,2 -1,2 -0,4 -4,5 -2,1
11. Рівень безробіття % 1,0 3,1 1,4 2,3 3,4 2,6 1,8 2,1 1,2
12. Середньорічна кількість штатних працівників осіб 269608 6546 18996 3742 4163 9082 13635 12002 16843
13. Кількість малих підприємств на 10 тис.
наявного населення
одиниць 120 55 57 60 37 56 48 112 40

Місцевих податків і зборів за 2013 рік надійшло 22,56 млн. грн., що становить 97,7% до плану 2013 року. Доходи спеціального фонду міського бюджету (із врахуванням трансфертів) за 2013 рік становлять 374,09 млн. грн. Надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності склали 33,5 млн. грн., продажу землі - 9,39 млн. грн., податку з власників транспортних засобів - 0,51 млн. грн.

У загальній сумі видатків міського бюджету м. Львова за 2013 рік видатки загального фонду склали 2287,0 млн. грн. (97,5% плану), видатки спеціального фонду - 304,7 млн. грн. (42,3% плану). У видатках спеціального фонду капітальні видатки становлять 208,3 млн. грн.

<< | >>
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме ЛЬВІВ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -