<<
>>

Висновки до першого розділу

1. Закон України «Про наукову ї науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» прийнятим 21 вересня 1999 року, містить загальні норми, що стосуються технології будь-яких експертиз, і спеціальні норми, що регламентують порядок проведення тільки наукової і науково-технічної експертизи.

Таке поєднання загальних і спеціальних норм видається недоцільним.

2. В Україні, як і в будь-якій іншій країні світу, проводяться різноманітні експертизи, що мають своєю метою абсолютно різні завдання. Методика й методологія їх проведення істотно відрізняються, порядок і характер їх проведення не однаковий [57, с. 68]. Це можуть бути експертизи в різних сферах людської діяльності, з приводу будь-якого об’єкта. Така різноманітність експертиз зумовлює необхідність вироблення загальних правил технології їх проведення, що мають бути викладені в законі про експертизи. Концепція такого закону має бути вироблена окремо.

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» має стосуватися тільки об’єктів і порядку проведення експертизи лише у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Але в такому разі за межами наукової і науково-технічної експертизи залишається художньо-літературна й мистецька діяльність, об’єкти якої часто піддаються експертизі. Сьогодні нормативного акту, який би регламентував експертизу об’єктів, що охороняються авторським правом в Україні, немає. Тому необхідно розробити й прийняти закон про експертизу у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності.

4. Зазначений закон не передбачає загальних вимог до експертизи взагалі й експертних висновків зокрема. Будь-яка наукова й науково-технічна експертиза, її висновки та їх оцінка мають виходити передусім з інтересів людини, безпеки її життя, здоров’я, добробуту тощо.

Висновки експертизи мають враховувати соціально-економічні, наукові, науково-технічні й інші прогнози, найважливіші пріоритетні напрями розвитку науки, культури, техніки.

5. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» містить окремі нечіткі формулювання, суперечливі положення та інші недоліки. До них, зокрема, слід віднести:

а) незрозумілий і недоцільний поділ первинної експертизи на два етапи (ст.15): перший – здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку щодо об’єктів експертизи, тобто провести експертизу й підготувати експертний висновок, а другий – передача замовниками результатів експертизи на аналіз і оцінку науковим і науково-технічним експертним організаціям, установам, експертам або колективам експертів, отже експертизу проводять одні особи, а її результати оцінюють інші особи, тому такий поділ не виправданий;

б) у законі нечітко визначені підстави, суб’єкти, обсяги, види відповідальності за несвоєчасне, неякісне, неґрунтовне проведення наукової чи науково-технічної експертизи;

в) потребують уточнення й конкретного окремого визначення поняття об’єкта й суб’єкта наукової і науково-технічної експертизи;

г) термінологія суб’єктів експертизи має відповідати термінології Конституції України.

6. Правовий статус організаторів наукової і науково-технічної експертизи потребує більш конкретного визначення. В умовах сучасного рівня науки й культури доцільність існування організаторів експертизи досить сумнівна.

<< | >>
Источник: КРАВЧЕНКО Олена Сергіївна. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2003. 2003

Еще по теме Висновки до першого розділу:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. Висновки до третього розділу
 3. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 4. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 5. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Висновки до розділу 3
 7. 3.2. Кримінологічні заходи протидії злочинам, що вчиняються особами в складі натовпу
 8. ВИСНОВКИ
 9. Оцінні поняття, які використовують у кримінальному провадженні на підставі угод
 10. Сторона захисту під час судового розгляду у першій інстанції
 11. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 12. 3.1. Процесуальні особливості перегляду судових рішень суду першої інстанції. Межі розгляду справи
 13. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 14. РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.): ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -