>>

З М І С Т

ВСТУП....................................................................................................................5

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОБ’ЄКТІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.................................18

1.1.

Інтелектуальна власність в економічній системі розвитку України.........18

1.2. Поняття, ознаки та система об’єктів права інтелектуальної власності........………………………………………………………………….....29

1.3. Види об’єктів у системі охорони права інтелектуальної власності..........51

Висновки до розділу І...........................................................................................61

РОЗДІЛ 2

СПІРНІ ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ І СКАСУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ЇЇ ОХОРОНИ..............................................................................................................63

2.1. Роль і значення суб’єктивних прав у системі охорони права інтелектуальної власності.....................................................................................63

2.2. Поняття суб’єкта права інтелектуальної власності.....................................72

2.3. Поняття суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності...........97

2.4. Виникнення суб’єктивних прав інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва та на об’єкти суміжних прав...........................109

2.5. Виникнення суб’єктивних прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності..........................................................................………..118

2.6. Проблеми припинення і визнання недійсними суб’єктивних прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності...................132

Висновки до розділу 2..............................................................................……...141

РОЗДІЛ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ЇЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ (суб’єктивні права).............................145

3.1.

Юридична природа права інтелектуальної власності...............................145

3.2. Особисті немайнові права суб’єктів інтелектуальної власності.............154

3.2.1. Особисті немайнові права на твори науки, літератури і мистецтва та суміжні права.......................................................................................................155

3.2.2. Суб’єктивні особисті немайнові права на об’єкти промислової власності...............................................................................................................164

3.3. Проблеми майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності…170

3.3.1. Поняття і види майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності...170

3.3.2. Майнові права інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва..............................................................................................................175

3.3.3. Майнові права інтелектуальної власності суб’єктів суміжних прав........………………………………………………………………………...189

3.4. Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки................................................................................................193

3.5. Обмеження майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності............198

Висновки до розділу 3.........................................................................................229

РОЗДІЛ 4

РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНОВИХ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ....................................................................................................... 233

4.1. Договір у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності...............................................................................................................233

4.2. Авторські договори...........................................................................……...244

4.2.1. Загальні положення............................................................................…...244

4.2.2.

Проблеми авторських договорів............................................................. 249

4.3. Договори у сфері науково-технічної діяльності........................................260

4.3.1. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності..............................................................................................................260

4.3.2. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт......................................................................................................................267

4.3.3. Договори на створення об’єктів промислової власності...................... 275

4.3.4. Договори на використання об’єктів права промислової власності......277

Висновки до розділу 4.........................................................................................300

РОЗДІЛ 5

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ........................................................................................................303

5.1. Загальна характеристика системи захисту права інтелектуальної власності...............................................................................................................303

5.2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності...................313

5.2.1. Захист авторського права і суміжних прав.............................................313

5.2.2. Цивільно-правовий захист патентних прав........................................... 328

5.3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності............343

Висновки до розділу 5.........................................................................................349

Післямова. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності................................................................352

ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ......................................................................367

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................…372

ДОДАТКИ………………………………………………………………….......404

| >>
Источник: МЕЛЬНИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. ХАРКІВ - 2004. 2004

Еще по теме З М І С Т:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -