<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття еміграція, імміграція, рееміграція.
 2. З’ясуйте причини міжнародної міграції робочої сили.
 3. Які наслідки переміщення робочої сили для країн-експортерів?
 4. Які наслідки переміщення робочої сили для країн-імпортерів?
 5. Визначте основні напрями сучасної міжнародної міграції робочої сили.
 6. Охарактеризуйте світові ринки робочої сили.

Контрольні тести

 1. Загальною причиною і умовою міжнародної міграції робочої сили є:

а)              різниця в темпах нагромадження капіталу;

б)              безробіття;

в)              низький рівень заробітної плати;

г) воєнні конфлікти.

 1. Кількість українських емігрантів в останні роки складає:

а)              1-2 млн осіб;

б)              2-3 млн осіб;

в)              3-4 млн осіб;

г) 5-7 млн осіб.

 1. Еміграція — це:

а)              в’їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

б)              виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

в)              переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Імміграція — це:

а)              в’їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону;

б)              виїзд працездатного населення з певної країни за кордон;

в)              переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Міграційне сальдо — це:

а)              міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

б)              різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

в)              повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

г) всі відповіді правильні.

 1. Рееміграція — це:

а)              міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

б) різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

в) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

г) всі відповіді правильні.

 1. Кількість мігрантів у світі:

а) постійно зростає;

б) постійно падає;

в) залишається на тому ж рівні;

г) змінюється хвилеподібно.

 1. Уряду ФРН вигідно стимулювати імміграцію тому що:

а) іммігранти скорочують безробіття;

б) іммігранти приносять технологічні знання, яких не вистачає;

в) обидві відповіді правильні;

г) обидві відповіді неправильні.

 1. Міжнародна міграція робочої сили у світовому масштабі приводить до:

а) стабілізації обсягів виробництва;

б) зменшення обсягів виробництва;

в) збільшення обсягів виробництва.

 1. До причин еміграції відносять:

а) безробіття;

б) відмінності в оплаті праці;

в) різне пенсійне забезпечення;

г) всі відповіді правильні.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -