<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Дайте характеристику споживанню та заощадженню. Які фактори впливають на споживання та заощадження? Як вони впливають?
 2. Що таке «основний психологічний закон», автономне споживання та «споживчий кошик»? Що таке середня та гранична схильності до споживання і заощадження?
 3. Що таке «загадка споживання»? Які головні характерні риси кейнсіанської та класичної моделі поведінки споживача?
 4. Що таке інвестиції та їхня роль в національній економіці?
 5. Що таке сукупні видати? Який зв’язок між сукупними видатками та Кейнсіан- ською теорією макроекономічної рівноваги?
 6. Що таке мультиплікатор? Ефект мультиплікатора?

Контрольні тести

 1. Індивідуальне або сукупне використання споживчих благ, які направлені на задоволення матеріальних і духовних потреб людини — це:

а) заощадження;

б) попит;

в) пропозиція;

г) споживання.

 1. Розраховується як відношення збереження до доходу, що множиться на 100% —

це:

а) середня схильність до збереження;

б) гранична схильність до збереження;

в) гранична схильність до споживання;

г) середня схильність до споживання.

 1. Абсолютно зростають і споживання, і збереження, але відносна частка споживання все більше скорочується, а частка збереження зростає — це:

а) закон Оукена;

б) правило 70;

в) основний психологічний закон;

г) мультиплікатор інвестицій.

 1. Гіпотеза життєвого циклу та теорія постійного доходу були розроблені відповідно:

а) А. Смітом та Д. Рікардо;

б) К. Марксом та Ф. Енгельсом;

в) В. Ойкеном та Л. Ерхардом;

г) Ф. Модільяні та М. Фрідманом.

 1. Зростання сукупних витрат у кейнсіанський моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту:

а) вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину мультиплікатора;

б) вправо на величину зростання сукупних витрат;

в) вліво на величину зростання сукупних витрат;

г) вліво на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину мультиплікатора.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність у частині імпорту:

а) збільшує мультиплікатор витрат;

б) зменшує мультиплікатор витрат;

в) на мультиплікатор витрат не впливає;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Сума грошей сьогодні, яка створить указаний майбутній дохід за наявних процентних ставок — це:

а) поточна вартість майбутнього доходу;

б) вирівняна вартість поточного доходу;

в) середня схильність до заощаджень;

г) гранична схильність до заощаджень.

 1. Зведення майбутнього доходу до поточної вартості здійснюють за допомогою методики, яку називають:

а) мультиплікацією;

б) приведенням вартості;

в) дисконтуванням;

г) складним відсотком.

Задачі

Задача 1. Безподатковий доход домогосподарства за минулий рік становив 1500 грн на місяць. Середня схильність до споживання — 0,75. Чому дорівнюватиме майбутня вартість нинішнього вкладу, якщо: уся сума річного обсягу заощаджень переведена на депозитний (пенсійний) рахунок, відсоткова ставка — 14% річних, термін вкладу — 25 років?

Задача 2. Спадок особи Х через 18 років становитиме 250000 грн. Яка поточна вартість грошової суми занесеної на ощадний рахунок, якщо відсоткова ставка становить 4,5% річних? Яка різниця між множником нарощування та дисконтним множником?

Задача 3. Деяка особа має вік 40 років, її трудове життя (Т) почалося з 20 років. Ця особа сподівається прожити до 80 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Її річний дохід становить 20000 грн за рік. Майно споживача становить 50000 грн. Обчислити граничну схильність до споживання майна, граничну схильність до споживання доходу, річний обсяг споживання.

Задача 4. Виробнича фірма може орендувати одиницю капіталу за ціною R і продавати одиницю своєї продукції за ціною Р. Скільки капіталу потребує фірма для максимізації прибутку?

Задача 5. Знайти реальний прибуток фірми, використовуючи наступні дані: граничний продукт капіталу — 0,203 грн, ціна одиниці капіталу — 12 грн, ціна одиниці продукції — 12,75 грн, номінальна відсоткова ставка — 9,4%, рівень інфляції — 0,5%, норма амортизації — 8,3%.

Задача 6. Визначити чисту поточну вартість, використовуючи наступні дані:

Термін дії проекту, років

1 2 3 4 5 6
Виторг від проекту, тис. грн. 50 55 59 190 210 369
Витрати на проект, тис. грн. 330 211 100 10 10 10

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -