<<
>>

§ 3. Демографічні проблеми світу

Вони зумовлені швидкими темпами зростання народонаселення в останні десятиріччя. Наведемо лише деякі фактичні дані щодо динаміки цього процесу. На початку нашої ери на всій планеті проживало за різними даними 160-200 млн осіб.

У 1830 р. населення планети досягло чисельності 1 млрд. осіб. Зростання його ще на 1 млрд. осіб відбулося приблизно через 120 років, а наступний третій мільярд — вже через 32 роки (у 1960 р.). Сьогодні кількість населення на планеті досягла 6 млрд. осіб, а до кінця 2010 р. за прогнозами експертів ООН стабілізується на рівні 12-13 млрд. осіб. Чим зумовлений цей так званий «демографічний вибух»? По-перше, зменшенням смертності і зростанням середнього віку життя людей. По-друге, зростанням «вагомості» абсолютних приростів населення.

Зауважимо, що йдеться про значне зростання населення в «планетарному» масштабі. Щодо окремих регіонів і країн, то цей процес супроводжується нерівномірністю, а в деяких країнах навіть його скороченням.

У чому сутність, власне, проблеми «демографічного вибуху»? Проблема у забезпеченні їх необхідними життєвими благами. Темпи їх виробництва відстають від темпів зростання населення. У першу чергу, це належить, насамперед, до так званих «країн, що розвиваються», або «країн третього світу». Терміни небезспірні і, можливо, не зовсім коректні, але залишається фактором, що в Азії, Африці і Латинській Америці близько 1 млрд. чол. живуть в умовах абсолютної злиденності — від постійного недоїдання та голоду щорічно помирають більше 40 млн осіб.

Демографічний вибух, у свою чергу, зумовлює загострення таких глобальних проблем, як продовольча, екологічна, енергетична і сировинна. Слід зважити і на проблему зменшення питомої ваги населення економічно високорозвинених країн у його загальній кількості.

Які можливі шляхи вирішення демографічної проблеми? Дуже різноманітні, не- цивілізовані і цивілізовані. До перших належать ті, які ще пропонував Р. Мальтус у XVIII ст.: голод, війни, хвороби тощо.

Зважаючи на ту обставину, що практично усі життєві блага є природного походження, а значна кількість їх невідтворювальна, поступово вичерпується, на зростаюче забруднення довкілля, на нереальність швидкого розвитку продуктивних сил у відсталих в економічному аспекті країнах вихід може бути, в першу чергу, в скороченні темпів зростання населення. Йдеться про зменшення народжуваності. Зрозуміло, що за інших рівних умов це призведе до зростання життєвого рівня населення відсталих країн.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Демографічні проблеми світу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -