<<
>>

§ 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності

Безробіття — це економічне явище, коли частина економічно активного населення не має можливості використати свою робочу силу.

ЧБ

РБ =              100%

ЧРС

де: РБ — рівень безробіття, %;

ЧБ — чисельність безробітних, осіб;

ЧРС — чисельність робочої сили, осіб.

Види безробіття:

 • Фрикційне.
 • Структурне.
 • Інституціональне.
 • Циклічне.
 • Добровільне.

Найбільш небезпечним є циклічне безробіття, яке виникає внаслідок циклічного спаду виробництва і є результатом зниження сукупного попиту на робочу силу. Тому прийнято вважати, що природне (неминуче) безробіття — це сума фрикційних та структурних безробітних при повній відсутності циклічних безробітних. Для вимірювання втрат від циклічного (надмірного) безробіття використовують закон Оукена: в ситуації, коли фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, відставання фактичного ВВП від потенційного його обсягу становить 2,5%. Спираючись на закон Оукена можна поетапно обчислити втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття:

 1. В = (РБф — РБ) х 2,5,

де: В — відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (у відсотках);

РБф і РБп — рівень відповідно фактичного і природного безробіття;

2,5 — число Оукена;

(100 - В)              ВВП. -100

 1. ВВПф =4              \'• ВВП ^ВВП = ф ;

’ ф 100              п              п 100 - В

 1. ВВП = ВВП — ВВПф,

\'              в              п              фф

де: ВВПе — абсолютні втрати ВВП від циклічного безробіття.

Економісти також визначають вплив динаміки фактичного безробіття на динаміку реального ВВП. У розвинутій економіці, наприклад США та інших західних країн, простежується така залежність:

ВВПт ВВПт1 = 3 - 2-ІБ1 - Б 1),

ВВПт_1              У              т              т-1)’

де: ВВПт — реальний обсяг виробництва в розрахунковому році;

ВВПт1 — реальний обсяг виробництва в попередньому році;

Біт — рівень безробіття в розрахунковому році;

Біт-1 — рівень безробіття в попередньому році.

З цієї форм ули випливає, що коли рівень безробіття в національній економіці не змінюється (Біт = Біт1), то реальний ВВП зростає в середньому на 3% за рік. У розвинутих країнах упродовж останніх десятиліть природний обсяг виробництва зростав приблизно на 3% щороку. Цей показник називають темпом зростання природного ВВП, а його значення, як нам уже відомо, зумовлене нагромадженням капіталу, приростом населення та науково-технічним прогресом.

Якщо рівень безробіття порівняно з попереднім роком зростає на 1%, то реальний ВВП зменшиться на 2%, що означає величезні економічні втрати — недовироб- ництво товарів і послуг, зниження доходів населення тощо.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності:

 1. § 1. Суть економічного циклу та його фази
 2. § 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності
 3. § 4. Інфляція як індикатор макроекономічної нестабільності
 4. § 3. Інституційні зміни та соціальні функції держави в умовах соціалізації економіки
 5. Стратегії та моделі виживання вітчизняних домогосподарств в умовах кризи
 6. Оцінка сучасного стану банківської системи України в контексті рівня її безпеки
 7. 3.1.1. Режим таргетування валютного курсу
 8. Режим монетарного таргетування
 9. Макроекономічні передумови для ефективного переходу до режиму гнучкого курсоутворення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -