<<

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Ad hominem закони 12, 16, 87, 237, 272, 273, 287, 288, 294, 297 Ex post facto закони 13, 135, 163, 179, 181, 292, 294, 295, 298-300 Locus standi 230-232

Nulla poena sine lege див.

ex post facto закони

Ultra vires доктрина 19, 58, 243

Аборт див. недоторканність життя

Автономний порядок 46, 67, 75

Автономність 81, 237, 256

див. також свідомість, приватність, сексуальні стосунки Авторитет права див. законні зобов’язання Адміністративне втручання:

«Адміністративна справедливість» на відміну від «бюрократичного адміністрування» 103, 222

Небезпека свавільного застосування влади 43, 49, 165, 229, 246, 294, 327

Раціональність або виправданість 32, 50, 68, 81, 107, 147, 152, 159, 179, 181, 227, 228, 292, 343, 354, 355, 358, 362, 365

див. також правові очікування; заперечні умови; процедурна справедливість

Адміністрування судове, громадська певність 170, 321

Акт європейських спільнот 267, 268

Акт позбавлення прав 12, 13, 16, 176-181, 183, 237, 238, 272, 273, 286-288, 294, 296, 298

Акт про права людини 1998 року (Сполучене Королівство) 211, 264-267 Верховенство права, формальна доктрина 9-17, 20, 23, 24, 26-45, 48-59, 61, 66, 68-79, 81-83, 92-96, 102, 105-111, 114-116, 118, 120, 123, 124, 127,

128, 130, 134, 135, 141, 145-151, 157, 159, 160, 162, 165-169, 171-174, 176,

177, 180, 181, 183-185, 187-196, 199, 204, 207-210, 217-219, 221, 222, 224,

227, 230, 231, 234-239, 243-246, 248-252, 256, 258, 260, 271-275, 277-282,

284-287, 289-293, 296, 297, 300-311, 314-316, 318-324, 327-332, 334, 335, 337, 349, 350, 355, 357, 358, 360, 362, 363, 365, 367

Відповідальність див. автономність

Гідність див. автономія, процедурна справедливість

Громадська думка 33, 39, 160, 162, 165, 166, 169, 170, 173-176, 187, 191, 224, 230, 281, 340, 342, 348, 350 Громадянська непокора:

«Право на громадянську непокору» 95, 108-116, 118, 121-123, 127,

129, 130, 133-136

Свідома відмова 122, 125, 132, 256, 358

Точка зору Ровлза 121-123, 128, 130, 134, 305, 330-335, 345

Демократія:

Аналогія з чесними судовою та адміністративною процедурами 160, 229, 251 Обмежувальні концепції 32, 68, 252, 288, 359, 361 Представницька демократія 31, 36, 37, 107, 193, 285, 291, 308, 310,

312, 314-316, 329, 350, 351, 355 Доступ до суду, право 60, 250

Європейська конвенція прав людини 61, 264, 265, 313 Загальні слухання див.

перехресні слухання

Законодавча вищість див. парламентський суверенітет; розподіл повноважень між гілками влади

Захист протизаконної дії див. свободи слова, зібрання:

Обмеження процесуальності 21-22

Політична дія 9, 26, 40, 98, 121, 122, 125, 190, 222, 330

Інтерпретація законів:

Її природа 17, 18, 29, 31, 39, 54-56, 59, 60, 64, 73, 83, 88, 89, 92,

115, 155, 165, 233, 271, 292, 323, 329

Презумпція законодавчого наміру 171

див. також Акт європейських спільнот; Акт людських прав 1998 року; заперечні умови

Конвенційна мораль 187, 188, 338, 343, 344, 347-349, 354, 367 Конституційна угода (конвенція) 23, 24, 330 Кримінальний процес:

Моральний діалог 17, 95, 96, 100-102, 106, 136, 137, 141, 142, 317 Надуживання процесу 294

Неправомірно отримані докази 100-102, 139, 319, 320, 322, 324 див. також мовчанка

Право на чесне судочинство 10, 12, 13, 17, 18, 20, 27, 28, 36, 46, 49,

69, 92, 94, 159, 176, 244, 245, 286, 305, 307, 316-322, 324-329 Правове представництво 325

Критична мораль див. конвенційна мораль

Мовчанка, право 101, 119, 136-144, 323

Надуживання процесу див. кримінальний процес

Народний суверенітет 265, 302, 304-307

Нацистська Німеччина 85, 89

Національна безпека 63-65, 183, 210, 246

Недоторканність життя 355, 357, 358, 363

Несправедливі закони 109, 254-260, 271, 281, 292, 297, ЗОЇ, 349

див. також акт позбавлення прав; ad hominem закони; ex post facto

закони

Нечесні закони див. несправедливі закони

Парламентський суверенітет див. акт позбавлення прав; ad hominem закони; демократія; ex post facto закони; несправедливі закони; заперечні умови;

право визнання; розподіл повноважень між гілками влади; інтерпретація законів; ultra vires доктрина Патерналізм 112, 188, 346 Пацифізм див. свідоме заперечення

Перехресні слухання 17-19, 104, 142, 173, 221-224, 227, 228, 234, 331 Персональність див. приватність

Перша поправка (до Конституції США) 64, 116, 183, 184, 303, 338

Підсудність 191, 199, 207, 214, 223

Покарання:

Жорстоке й несправедливе ЗОЇ

Морально схожі та відмінні вчинки 343

Карний вирок, або тариф 100, 167-170, 173

див. також акт позбавлення прав; ad hominem закони; ex post facto закони

Необхідна карна природа затримання 278-279 Політичні питання, американська доктрина 183, 187, 192, 199, 314, 323 Поліцентричні дискусії 19, 222, 223, 223, 229, 233

Помилування, право 206-210, 219

Права, позитивні та негативні 327

див.

також доступ до суду; свободи; приватність; мовчанка

Право визнання:

Акт європейських спільнот 267, 268

Його природа 233, 233, 237, 260-264, 267-270 Право ставити під сумнів офіційні вимоги й урядові дії 33, 38, 39, 61, 83, 89, 94, 98, 100, 104, 109, 111, 114, 118, 122, 128, 133, 134, 136, 142, 147, 162, 170, 182, 222, 231, 233, 231, 233, 300, ЗОЇ, 317, 320, 324, 332, 337, 360, 363, 364, 366

Правова певність 33, 77, 170, 320, 321

Правове зобов’язання, його природа 16, 18, 34, 76, 80-86, 93-93, 100, 103, 107, 109, 113, 123, 123, 127, 128, 146, 197, 199, 200, 217, 226, 329, 332 Правовий позитивізм 14, 27, 38, 41, 48, 49, 32, 67, 68, 71, 82, 83, 86, 336 Правові очікування 136, 138, 139, 163, 164, 202, 220

Приватне право, його конституційна роль 20, 21, 26, 27, 30-33, 37, 4446, 49, 36, 37, 39, 63, 73, 74, 87, 119, 131, 164, 201, 233, 244, 362 Приватності, право 188, 210, 211, 346, 333, 364, 367

Принцип шкоди 344

Природна справедливість див. процедурна справедливість

Процедурна справедливість 9, 21, 73, 77-79, 136, 139, 166-168, 198, 206, 210, 228, 286, 287, 292, 306

див. також акт позбавлення прав; ad hominem закони; кримінальний процес; ex post facto закони Процедурна чинність див. верховенство права Рівність:

Австралійська доктрина «правової рівності» 288-302, 306-307

Ідеал рівного громадянства 10, 28, 40, 53, 54, 146, 149, 174, 177, 180, 186, 188, 209, 288, 291, 302, 329, 330, 335, 365

Рівність перед законом, або формальна рівність 26, 33, 36, 50, 145, 180, 188, 208, 250, 288, 290

Рішення уряду 14, 34, 42, 68, 151, 163, 164, 196, 198, 222, 229 Розподіл повноважень між гілками влади:

Виокремлення судової влади 18, 19, 23, 35, 43, 66, 72, 173, 176, 196, 218, 265, 275, 279, 285-291, 293, 296, 302, 316, 323

Інтерпретація Гаєка 45-48, 50, 62, 150-152

Концепція Локка 44-45

Розмежування законодавчої та виконавчої влади 43, 63, 73, 78

диб. також акт позбавлення прав; заперечні умови Самозвинувачення, привілей супроти нього, див.

мовчанка Свідома відмова диб. громадянська непокора

Свідоме заперечення 119

Свобода вираження див. свобода слова

Свобода віросповідання 117, 143, 149, 353, 358-360, 366

див. також свобода совісті

Свобода думки 11, 16, 35, 92, 108, 109, 116, 118, 129, 131, 135, 147, 149, 183, 185, 189, 329, 358, 365, 367

див. також свобода совісті; свобода слова Свобода слова:

«Відверта і нагальна загроза» 127-131, 134, 135

Знеславлення 312-313

Невід’ємна свобода політичного слова в Австралії 311

Образа суду 316

Образа та наклеп 132, 133, 313, 314

Чинний процес і свобода слова 11, 12, 16, 17, 35, 40, 59, 61, 64, 92, 94, 108-113, 115, 118, 120, 128-135, 143, 147, 151, 176, 183, 185-187, 189, 272, 285, 291, 292, ЗОЇ, 305, 308, 310-316, 329, 330, 332, 336, 363, 365 Свободи див. свобода зібрання; совісті; віросповідання; слова; думки Сексуальні взаємини, їх правове регулювання 187, 189, 352-354, 367

див. також конвенційна мораль; принцип шкоди Совість:

Обов’язок депутатів приймати свідомі рішення 35, 146, 186, 342, 349, 350

Правове регулювання аморальних дій 355, 358

Свобода совісті 11, 12, 16, 35, 40, 83, 92, 94, 109, 114, 116, 120, 147, 149, 183-187, 189, 272, 292, 308, 329, 330, 332, 336, 346, 353, 358, 363, 367 Спонтанний порядок див. автономний порядок

Суспільний розум:

Аналогія між правовим доказом і політичними дебатами 335

Точка зору Ровлза 330-335

див. також конвенційна мораль; недоторканність життя; сексуальні взаємини

Толерантність див. совість; конвенційна мораль; сексуальні взаємини Традиція загального права 171, 218, 224, 237, 234, 338, 339 Узаконений професійний привілей 322-324

Упевненість див, правова певність

Цензура див. свобода слова

Цивільне право див. приватне право

Цілісність особи див. автономність; громадянська непокора; свідоме заперечення

Чесний процес див. кримінальний процес

Чинний процес див. акт позбавлення прав; ad hominem закони; адміністративне втручання; ex post facto закони; приватність; процедурна справедливість; розподіл повноважень між гілками влади

Чотирнадцята поправка (до Конституції США) 188, 193, 303, 334, 336 Юридичне обмеження 18, 19, 119, 120, 193-196, 221-233, 280-281

<< |
Источник: Т. Р. С. АЛЛАН. КОНСТИТУЦІЙНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Ліберальна теорія верховенства права Переклад з англійської Ростислава Сеяківа. Київ. «Києво-Могилянська академія», 2008. 2008

Еще по теме ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -