<<
>>

Івано-Франківська область

(Керівник регіональноїробочої групи - Юрій Олексійович БОДОРЯК, перший заступник голови - керівник апарату Івано-Франківськоїоблас- ної державної адміністрації).

Івано-Франківська область розташована у передгір’ї Карпат, а тому за характером рельєфу її територія складається з рівнинної, передгірської та гірської частин.

Територією області протікає багато рік, серед яких Дністер, Прут, Лімниця, Черемош, Свіча та інші.

Третина області вкрита лісами, які покривають рівнинну та передгірську території на 25 %, а гірську - на 65 %. Івано-Франків- щина володіє десятою частиною усіх лісових ресурсів держави.

Такі природні особливості завжди мали і мають безпосередній вплив на формування територій громад.

Таблиця 11.1. Існуючий адміністративно-територіальинй устрій Івано-Франківської області

У складі області: У системі місцевого самоврядування:
районів U щайонних рад 14
міст обласного значення 5 міських рад 15
районів у містах районних рад у містах
міст районного значення 10 селищних рад 24
селищ міського типу 24 сільсьКих рад 477
селищ 20
сіл 745

Примітка.

B області 804 населених пункти.

За останні роки в області збільшено кількість сільських рад при зменшенні чисельності сільського населення.

Довідково: за 18 років кількість сільських рад зросла на 115 одиниць, а чисельність сільського населення зменшилася майже на 40 тис. осіб.

Територія області - це майже 14 тис. км2. Чисельність населення станом на 1 грудня 2008 p. становила 1 381,3 тис. осіб, у т. ч. міського - 594,7 тис. (43 %), сільського - 786,6 тис. (57 %).

Івано-Франківська область через її природні умови характеризується нерівномірним заселенням. Середня густота населення в області становить 99 осіб (найбільше його - 118 осіб - у Тис- меницькому районі; у Верховинському - 25, Яремчанській міськраді - 33, ще у трьох районах - менше 60-ти осіб).

Із 14-ти районів області 12 (за винятком Верховинського та Рогатинського) мають чисельність населення понад 50 тис. осіб, а Коломийський і Надвірнянський райони - понад 100 тис.

При реформуванні адміністративно-територіального устрою гірських районів, чисельність жителів яких є значно меншою, слід врахувати наступні чинники: соціально-економічні особливості їх розвитку; відмінності в статусі (райони, іцо мають статус гірських, недоцільно об’єднувати з рівнинними); велику площу.

Поділ області на райони є відносно раціональним. За територією переважна більшість районів має илоіцу 0,6-0,9 тис. км2 (9 із 14-ти), а Верховинський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський і Рожнятівський райони - понад 1 тис. км2.

Інфраструктурне забезпечення. За період існування сучасної системи адміністративно-територіального устрою області (із середини 60-х років XX ст.) склалася стійка мережа всіх установ.

Ha території області тепер функціонує 40 вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації,21-не професійно-технічнеучили- ще, 759 шкіл, 283 дошкільних заклади, 724 клуби та будинки культури, 767 бібліотек, 81-на лікарня, 242 амбулаторно-поліклінічних заклади, 554 фельдшерсько-акушерських пункти, 3 147 спортивних споруд.

За останні два десятиліття Івано-Франківщина набула значення центру туризму. За рік область відвідує 156 тис. туристів та відпочиваючих.

Рівень інфраструктурного забезпечення сільських населених пунктів становить:

- середні заклади освіти - 78 % (третє місце в країні; по Україні цей показник складає 49 % );

- заклади культури - 87 % (друге місце; по Україні - 58 %);

- сільські лікувальні амбулаторії - 16 % (друге місце; по Україні - 12 %);

- фельдшерсько-акушерські пункти - 72 % (третє місце; по Україні - 53 %);

- рівень газифікації - 73 % (друге місце; по Україні - 43 %).

Однак в області нижче середнього по Україні рівень забезпеченості сільського населення дошкільними закладами.

Моделювання. Початку моделювання громад області передував вибір центрів громад як центрів економічної активності й наявності кращої, ніж в інших поселеннях, інженерної інфраструктури і транспортної доступності.

Таким вимогам, більшою чи меншою мірою, сьогодні відповідають обласний і районні центри та два міста обласного значення - Болехів і Яремча. Тому з дотриманням вимог Концепції щодо надання та доступності публічних послуг, насамперед надання невідкладної медичної допомоги та доставки учнів до загальноосвітніх шкіл шкільним автобусом (15-20 хв); прибуття рятувальних підрозділів для ліквідації надзвичайних ситуацій (до 15 хв) центрами окремих громад визначено місто Бурштин, 20 селищ міського типу, які у свій час\'(до реформи в 50-60-ті роки минулого століття) були районними центрами, і 13 сіл (як центри соціального розвитку). При цьому взято до уваги, що визначення центрами громад сіл викличе додатково значні вкладення у забезпечення розвитку інфраструктурної мережі.

Таблиця 11.2. Запропоновані центри громад Івано-Франківсьої області (див. мал. П.ІОта 11.11)

Міста Івано-Франківськ, Болехів, Бурштин, Галич, Городенка, Долина, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна, Рогатин, Снятин, Тисмениця, Тлумач, Яремча
Селища Більшівці, Богородчани, Брошнів-Осада, Букачівці, Верховина, Вигода, Войнилів, Ворохта, Гвіздець, Делятин, Заболотів, Єзупіль, Ланчин Лисець, Кути, Обертин, Отинія, Перегінське, Печеніжин, Рожнятів, Солотвин, Чернелиця, Яблунів
Села Витвиця, Вишків, Зелене, Зелена, Космач, Красноїлля, Луги, Оле- ша, Петранка, Спас, Черче, Яблуниця, Ясень

Таблиця 11.3.

Результати моделювання: проектовані центри майбутніх громад

nop.

Назва громади Чисельність

населення,осіб

Площа, га
1 Більшівці______________ 15 502 24 282
2 ; Богородчани___ 29 381 27 031
3 Болехів________________ 25 854 32 037
4 Брошнів-Осада___ 15 365 7 565
5 Букачівці_______________ 9 454 22 296
6 Бурштин_______________ 25 485 21 065
7 Верховина _____________ 12 672 25047
8 Вигода_________________ і 16098 63 743
I 9 Витвиця 6 117 15 492
10 Вишків________________ 1737 11 862
11 Войнилів_______________ 17 982 26 707
^ 12 Ворохта________________ 8 452 38 092
13 [Галич_______________________ I 25519 33 328
14 I Гвіздець_______________________ I 22496 23 602
15 I Городенка_______ _________________ I 33 244 34 994
16 Делятин_______________ j 21268 20 884
17 [Долина _______ _______ 41 500 31 704
18 Заболотів_______________ 25540 25 751
19 Зелене_________________ I 1856 49 165
20 Зелена_________________ 11401 55 763
21 Єзупіль_______________________ : 16 502 19 369
22 Івано-Франківськ 256556 26 190
23 Калуш_________________ 96 855 36 528
24 1 Коломия 85 741 29 729
! 25 Косів_______ 34 451 24 496
26 J Космач_________________ 13 057 21476
27 Красноїлля_____________ 9 759 21036
28 Кути 20 325 16 479

nop.

Назва громади Чисельність населення, осіб Площа, га
29 Ланчин __________ 17 759 15 100
30 I Лисець _______________ 19 784 16 596
31 I Луги ________________ 9 638 24 811
32 Надвірна 61492 37 601
33 Обертин ______________ 9 719 32 433
34 Олеша _____________ 12 807 17318
35 Отинія 28 131 27 515
36 Перегінське ____________ 23 210 23 270
37 Петранка I 15640 21801
38 Печиніжин ________ 22 955 22 131
39 Рогатин ______________ 25 090 33 922
40 Рожнятів __________ 16 317 14 442
41 І Снятин _____ __________ 36 580 29 408
42 Cnac_________________ 15472 14 805
43 Солотвин____ __________ 40 470 50 135
44 Тисмениця ___________ 31020 24169
45 Тлумач _____________ 23971 26 611
46 Чернелиця 16230 27 378
47 Черче__ ______________ 8 120 17 740
48 Яблуниця _ 5j70 30 166
J9 Яблунів 14 706 19 067
50 Яремча 12 595 27 579
51 Ясень _________________ 6281 ____ J 55 332

Мал. 11.10

Нинішній адміністративно-територіальний устрій області відображено на мал.

11.11.

Ha думку регіональної робочої групи, найбільш компактно та вдало змодельовані громади з центрами у містах Івано-Франківськ, Калуш, Рожнятів, Городенка, селищах Перегінське, Гвіз- дець (мал. 11.12). У центрі цих громад розташовані основні місця працевлаштування мешканців навколишніх поселень, бюджетна

Man. 11.11

та інженерна інфраструктури. Вони рівновіддалені від інших поселень, досить добре транспортодоступні.

Виходячи з наявності на території області різноманітних ландшафтних утворень, гір, річок, лісових масивів та враховуючи складність комунікативності через інші, вже суб’єктивні, чиники (погані дороги, віддаленість окремих гірських поселень від зони впливу центрів економічної активності) змодельовано утворення двох громад, які за показником чисельності населення не відповідають

Мал. 11.12

рекомендаціям Концепції. Центрами цих громад вибрано села Виш- ків та Зелене як найбільш перспективні поселення (мал. 11.13).

Виняткове утворення - це громада з центром у c. Черче (19 поселень), яке розташоване в межах 10-кілометрової зони від сусіднього центру громади - м. Рогатин (37 поселень). Мала чисельність населення, погане дорожнє сполучення, невигідне розташування інших поселень цієї громади не дали іншого варіанта вибору (мал. 11.14).

Мал. 11.14

Вирізняється також серед інших утворення громади із центром у селищі Гвіздець, до складу якої увійшли поселення Городен- ківського, Снятинського та Коломийського районів (мал. 11.15).

Мал. 11.15

Територіальна громада Гвіздець

11.2.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Івано-Франківська область:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -