<<
>>

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»

Предмет та об\'єкти обліку у банках.

Охарактеризувати систему рахунків бухгалтерського обліку в банках на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Охарактеризувати принципи організації позабалансового обліку у банках.

Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

Облік операцій з формування статутного капіталу банку.

Облік операцій з акціями власної емісії при їх викупі та перепро

дажу.

Охарактеризувати об\'єкти обліку в складі доходів і витрат банку.

Облік доходів банку.

Облік витрат банку.

Облік формування і використання спеціального резерву під сум-нівну (безнадійну) заборгованість.

Облік фінансового результату і розподілу прибутку.

Охарактеризувати шляхи надходження та вибуття готівки з каси банку.

Документальне забезпечення операцій з оприбуткування готівки та видаткових операцій кас.

Облік операцій з оприбуткування готівки та видаткових операцій кас.

Облік безготівкових розрахунків клієнтів банків з використанням платіжних доручень.

Облік розрахункових операцій клієнтів банків з використанням розрахункових чеків.

Облік розрахунків клієнтів банків з використанням банківських акредитивів.

Облік розрахунків клієнтів банків з використанням банківських платіжних карток.

Облік кредитних операцій.

Облік операцій з формування резерву на покриття можливих втрат за кредитами і списання безнадійних кредитів

Облік операцій з нарахування і справляння комісійних за надання кредитів.

Облік операцій з нарахування і справляння процентів за користування банківськими кредитами.

Облік депозитних операцій.

Облік нарахування та отримання доходів за депозитними операціями.

Облік нарахування та сплати витрат за депозитними операціями.

Охарактеризувати класифікацію цінних паперів у портфелі банку.

Охарактеризувати рахунки для обліку операцій з цінними паперами.

Облік операцій з нарахування доходів за борговими цінними паперами.

Облік вкладень банку в боргові цінні папери асоційованих і дочірніх підприємств.

Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Облік операцій банку з власними валютними коштами.

Облік операцій банку в іноземній валюті за дорученням клієнтів.

Облік зменшення корисності та реалізації основних засобів.

Облік придбання, створення та вибуття з експлуатації основних засобів.

Облік зменшення корисності та реалізації нематеріальних активів.

Облік придбання, створення та вибуття з експлуатації нематеріальних активів.

Облік нарахування та отримання лізингових платежів за фінансовим лізингом

Облік нарахування та сплати лізингових платежів за фінансовим лізингом.

Облік оперативного лізингу у лізингодавця.

Облік оперативного лізингу у лізингоодержувача.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»:

  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
  2. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ»
  3. 4.2. Створення ДАІ МВС України, її організація та завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -