<<
>>

2. Банки, їх види, операції та функції

Комерційний банк - установа, що акумулює грошові кошти і заощадження та здійснює кредитно-розрахункові та інші операції.

Банки виникають на підставі товарно-грошових відносин і тому існують при різних суспільно-економічних формаціях.

Історія капіталістичних банків починається з XVII ст., хоча в деяких європейських країнах вони з\'явилися значно раніше. В 1171р. був заснований Банк Венеції, але за сутніспо він не був банком в справжньому розумінні слова, так як його функції зводились до мобілізації грошових коштів для міста шляхом продажу своїх зобов\'язань і купівлі зобов\'язань міської влади. В економічній літературі широко розповсюджена думка, що слово "банк" виникло у Венеції в XIVCT. і походить від італійського слова "банко" - стойка, лавка, за якою стояв торговець грошима. Однак є і інша думка, яка зводиться до того, шо слово "банк" пов\'язане з кредитним інститутом, який був створений у Венеції в 1171 р. В той час Венеція підтримувала тісні зв\'язки з німецькими містами. І італійці запозичили німецьке слово "банк", що дослівно означало "маса", "купа", і назвали створений кредитний інститут "Ranca di Venezia". Ця назва використовувалась для того, щоб підкреслити роль кредитного інституту як накопичувача грошей.

Відносно широкий розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі в XV- XVII ст. в багатьох країнах Західної Європи викликав необхідність організації торговцями банків, де вони могли б зберігати грошові накопичення і проводити розрахунки безготівковим шляхом. Здійснення розрахунків через банк було викликано не тільки зручністю, але й прагненням уникнути труднощів при розрахунках готівкою, які були розповсюджені на той час, і втрат, які були неминучі через псування монет, що представляли собою основну форму грошей в той період.

З цією метою були організовані банк в Барселоні (1401 p.), Валенсії (1407р.), Неаполі (1539р.), Венеції (1587 р.), Амстердамі (1609р.), Гамбурзі (1619 р.) та інших містах Західної Європи.

Головними їх функціями були прийом вкладів від торговців і здійснення безготівкових розрахунків між ними, а також надання кредитів повноцінними грошима, їм не були властиві такі функції, як випуск банкнот і здійснення внесків, використання яких побудовано на обігу чеків. Ці функції, як і багато інших, з\'явились пізніше, але саме вони і свідчать про появу банків в повному розумінні цього поняття.

Становлення та розвиток капіталізму супроводжувались розширенням розрахунків і кредитних відносин між суб\'єктами господарювання, шо ¦ь і мивно викликало необхідність їх централізації. Централізація попиту і

"і нп h|)i-/niT полегшувала для кредитора перетворення грошей в

" ШМП.і\'І >І ми позичальника задоволення попиту на кредит.

Необхідність в централізації розрахунків і кредиту призвела до утворення банків.

В Англії банки виникли в XVII ст. Першими банкірами в Лондоні були міняйли, а на периферії — торговці. Ще в середньовіччя розвиток зовнішньої торгівлі, а в країнах, де поряд з королем правом карбування монет користувались і окремі феодали, також і розвиток внутрішньої торгівлі викликали необхідність обміну зливків грошових металів на монети або монети одного карбування на монети іншого карбування. Особи, які спеціалізувались на такому обміні, називались міняйлами. Як правило, це були золотих справ майстри. Ці банкіри приймали гроші на зберігання і надавали кредити. Вони практикувати випуск своїх зобов\'язань в якості додаткового джерела кредитних ресурсів і на підставі письмових розпоряджень вкладників переводили внески на рахунки їх кредиторів.

Поряд з індивідуальними банками в кінці XVII ст. з\'явились перші акціонерні банки. В XVIII ст. вони поширюються і в інших країнах. Однак в мануфактурний період розвитку капіталізму зростання кількості банків було повільним. Початок швидкому зростанню кількості банків було покладено промисловим переворотом, який викликав бурхливий розвиток капіталізму. Так, в Англії в 1750 р. периферійних банків було не більше 12, в 1790 р. - від 300 до 400, а в 1810 р. - більше 700.

На практиці в сучасних умовах функціонує велика кількість банків. В залежності від того або іншого критерію їх можна класифікувати наступним чином.

За формою власності розрізняють акціонерні, неакціонерні, кооперативні, муніципальні, комунальні, державні, змішані та міждержавні (міжнародні) банки.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 2. Банки, їх види, операції та функції:

 1. Види кредитних установ
 2. Депозитні банки
 3. ФУНКЦІЇ ТА ЦІЛІ СИСТЕМИ
 4. 4. Інформаційно-консультаційні та інші види операцій
 5. 2. Банки, їх види, операції та функції
 6. 1. Поняття операцій банків з цінними паперами
 7. 1.1. Суть і функції банків у ринковій економіці
 8. Комісійно-посередницькі операції
 9. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 10. Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система
 11. ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
 12. ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ
 13. Кредитні та депозитні операції Національного банку України
 14. 15.4. Операції комерційних банків.
 15. Комерційні банки, їх види
 16. Комерційні банки, їх види й правові основи організації
 17. ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХНІ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -