<<
>>

3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Грошово-кредитна політика - це первинні засоби, через які Цент-ральний банк Китаю може досягти своїх оперативних цілей. Цілі грошово-кредитної політики докладно пояснюються в законі "Про Центральний банк Китаю".
Грошово-кредитна політика безпосередньо впливає на рівень банківських резервів і процентних ставок на ринку грошей, які потім впливають на економічну активність суб\'єктів гос-подарювання. Тому ЦБК використовує банківські резерви як оперативну цільову складову при здійсненні грошово-кредитної політики, а широкий грошовий агрегат M2 використовується як проміжна мета грошово- кредитної політики.

ЦБК розробляє грошово-кредитну політику кожного року, визначаючи її орієнтири. Як і в більшості інших країн, банківські резерви є операційною метою, в той час як грошовий агрегат M2 вважається проміжною метою. Банк періодично перевіряє ступінь реалізації операційної і проміжної цілей, щоб переконатися, що грошово-кредитна політика відповідає кінцевим цілям (рис. 3.7).

Виконання політики

Виконання політики

Оперативні інструменти

Оперативні цілі

Проміжні цілі

Кінцеві цілі

І— банківські резерви

L М2

цінова стабільність; фінансова ефективність; ¦ економічне зростання

резервні вимоги; дисконтне вікно; операції

на відкритому ринку; операції

рефінансування; вибіркове кредитне управління; репутаційний вплив

Рис. 3.7. Структура грошово-кредитної політики ЦБК

Джерело: Центральний банк Китаю (Тайвань): цілі і функції (1992-2004) (Perng, 2006).

Для виконання політики ЦБК вибирає банківські резерви як оперативну мету для щоденних операцій. Цією змінною безпосередньо керує ЦБК. На початку кожного місяця ЦБК визначає орієнтир банківських резервів, а потім використовує певні інструменти політики, щоб тримати резервні кошти в межах цільового діапазону.

Грошово-кредитна політика впливає на господарську діяльність, змінюючи вартість і наявність грошей і кредиту для тих, хто виготовляє і споживає вітчизняну продукцію. Щоб швидше пристосуватися до економічних умов, ЦБК покладається не тільки на числові виміри для грошей і кредиту, але й використовує макроекономічні індикатори в розробці та здійсненні грошово-кредитної політики, зокрема фінансові й економічні показники.

Фінансові індикатори включають коротко-, середньо- і довгострокові процентні ставки, обмінні курси, додаткові резерви, банківські депозити, грошово-кредитні агрегати та платіжний баланс. Економічні показники включають імпорт і експорт, промислове виробництво, норми економічного зростання, інфляцію та рівень безробіття. Окрім того, щоб сформулювати грошово-кредитну політику на майбутнє, ЦБК також проводить семінари та огляди, щоб розширити знання про економічні та фінансові умови, додатково до компіляції ключової статистики.

Для формування політики ЦБК обирає проміжною метою грошовий агрегат M2. Наприкінці кожного року ЦБК оцінює грошовий попит, заснований на змінних, які включають реальний дохід населення, загальний рівень цін, альтернативну вартість зберігання грошей, індекси фінансової диверсифікації активів і норму прибутку на активи в іноземних валютах, і визначає протягом року межі цільових показників у рамках допустимих відхилень. Щоб підвищити прозорість процесу формування політики, ЦБК встановлює кінцеву зону, а необхідні пояснення публікуються в щоквартальному бюлетені Центрального банку Китаю.

Протягом року цільова зона слугуватиме ЦБК для забезпечення виконання грошово-кредитної політики. У середині року розглядається стан грошового показника M2, щоб визначити, чи знаходиться він у межах цільової зони. Якщо ні, спочатку буде встановлена причина, а потім впроваджені коригуючі дії.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омет. Євразійські перспективи розвитку банківських систем , монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ",2010. - 157 с.. 2010

Еще по теме 3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ:

 1. 2.6.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 2. 3.5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
 3. 3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 4. 3.5.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 5. 4.5. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ЙОРДАНІЇ
 6. § 5. Грошово-кредитна політика центрального банку
 7. РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 8. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
 9. Особливості грошово-кредитної політики України
 10. РОЗДІЛ 2 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
 11. Нормативно-правові засади проведення грошово-кредитної політики
 12. 2.2. Сучасні інструменти та механізми грошово-кредитної політики Національного банку України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -