<<
>>

Оподаткування діяльності адвоката

Питання оподаткування адвокатської діяльності жодним чином не зачіпається Законом «Про

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, так само не регулював цього питання

попередній закон, що можна пояснити тим, що законодавець бажає регулювати питання оподаткування виключно «податковими законами», а на сучасному етапі - Податковим кодексом, який визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки.

Адвокат провадить незалежну професійну діяльність і визнається ПК само зайнятою особою:

«14.1.226.

самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або

провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої

підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній,

художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів,

аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною

(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;» Адвокати є платниками податку на доходи фізичних осіб(далі - ПДФО).

Так, відповідно до ч.1 ст. 162 ПК Платниками податку є в тому числі фізична особа-резидент, яка

отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Оподаткуванню самозайнятих осіб присвячена ст. 178:

178.1. Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах державної податкової служби за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього Кодексу.

178.2.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

164.1.3. Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних

доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів,

отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із

статтею 177 цього Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну

професійну діяльність згідно із статтею 178 цього Кодексу.

167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих

(виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову

лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з статтями

177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного

річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного

річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою , яка провадить незалежну професійну

діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування

витрат.

178.4.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову

декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для

платників податку на доходи фізичних осіб.

178.5. Під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік

доходів і витрат від такої діяльності.

Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої

влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

178.7. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік

здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний

(податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПК;46.

<< | >>
Источник: Шпаргалка з Адвокатури. 2017

Еще по теме Оподаткування діяльності адвоката:

 1. 5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СВОБОДИ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА ТА РІВНІСТЬ
 3. 2.2. Галузеві принципи адміністративно-процедурної діяльності
 4. Оподаткування діяльності адвоката
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. 1.1. Поняття, способи та форми захисту цивільних прав та інтересів
 8. 3.1. Правовий статус суб’єктів третейського розгляду
 9. Співвідношення цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності з суміжними правовідносинами, їх класифікація
 10. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 11. Застосування виключень, наданих законодавством ЄС для окремих Держав-членів.
 12. 3.1. Напрями та перспективи гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері податку на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 13. 2.2.2. Види податково-процесуальних правових норм.
 14. 1.1. Місце обліку платників податків в складі податкового контролю
 15. 2.1. Зміст та особливості фінансово-правових відносин у сфері обліку платників податків
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 18. Зарубіжний досвід адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів у країнах-учасницях ЄС
 19. Список використаних джерел
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -