Шутак І.Д.,Онищук І.І.. Юридичнатехніка: навчальний посібник для вищих навчальних закладів /1. Д. Шутак, I. І.Онищук. - Івано- Франківськ,2013. - 496 c.. 2013

У навчальному посібнику детально розглядається юридична техніка - нова навчальна дисципліна, яку вивчають в юридичних BH3, а також основні види юридичної роботи, правила створення та оформлення юридичних документів, вираження правового аналізу юридичних прав і обов'язків (нормативно-правових актів, інтерпретаційних актів, договорів, актів судового правозастосування та ін.). Для адвокатів, суддів, нотаріусів, парламентарів, управлінців, викладачів юридичних факультетів, студентів, аспірантів, усіх зацікавлених представників громадянського суспільства.

|
Розділ 1. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна
Розділ 2. Історія розвитку юридичної техніки
Розділ 3. Поняття, види і значення юридичної техніки
ОСОБЛИВА ЧАСТИН
Розділ 4. Поняття і сутність правотворчості
Розділ 5. Законодавча техніка
Розділ 6. Правила формування змісту та внутрішнього оформлення нормативно-правових актів
Розділ 7. Техніка створення корпоративних актів
Розділ 8. Техніка документального вираження змісту нормативно-правових актів
Розділ 9. Норми права
Розділ 10. Юридичне письмо
Розділ 11. Юридична термінологія
Розділ 12. Юридичні конструкції
Розділ 13. Юридичні презумпції: поняття, види, значення
Розділ 14. Юридичні фікції
Розділ 15. Юридичні аксіоми та преюдиції
Розділ 16. Юридичні символи
Розділ 17. Юридичні застереження
Розділ 18. Техніка опублікування нормативно-правових актів
Розділ 19. Систематизація нормативно-правових актів як вид юридичної роботи
Розділ 20. Правила систематизації юридичних документів
Розділ 21. Правореалізаційна й правозастосовна техніка
Розділ 22. Техніка тлумачення норм права
Розділ 23. Юридична техніка міжнародного права
Розділ 24. Методологічне забезпечення курсу

Книги и учебники по дисциплине Юридична техніка України: