Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с.. 2002

Закон України «Про виконавче провадження» введений в дію з 1 липня 1999 ро­ку і до його змісту вже неодноразово вносилися зміни, що свідчить про складність виконавчого провадження. Автори врахували всі зміни, внесені до нормативних джерел, але завдяки науковому підходу до викладення матеріалу є можливість прогнозувати, що запропоновані в навчальному посібнику теоретичні матеріали залишаться актуальними на проміжок часу неодноразових змін, оскільки вони розраховані на суттєве вдосконалення законодавства. Теорія, побудована на зако­нодавстві, має застерегти від виникнення помилок і допоможе правильно органі­зувати діяльність державних виконавців, а також дозволить вірно орієнтуватись у змінах у законодавстві. Тому ця книга буде цікавою для студентів, викладачів, науковців, державних виконавців, адвокатів, суддів, оскільки в ній закладено доволі багато новітніх вис­новків - як тих, що побачили світ в окремих публікаціях авторів, так і тих, що не були оприлюднені. Цей навчальний посібник орієнтований на викладання спецкурсу «Виконавче провадження», а також може бути використаний при вивченні адмініст­ративного права і процесу, цивільного процесу, міжнародного цивільного процесу.

<< |
Розділ і
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ II
ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ЮРИСДИКЩЙНИХ ОРГАНІВ
ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ АКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ
Розділ IV
СТАДІЇ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ, ЯКІ ХАРАКТЕРНІ БОРЖНИКА- ЮРИДИЧНОЇ АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ПРАВОВИХ АКТІВ
Розділ VIII
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Книги и учебники по дисциплине Виконавче провадження України:

  1. В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с. - 2014 год
  2. В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін.. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ / Уклад.: В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України,2010. – 52 с. - 2010 год
  3. Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с. - 2005 год