В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

У посібнику досліджені теоретичні проблеми виконавчого провадження як юридичної процедури, що має специфічні предмет, коло суб’єктів, процесуальну форму, та є органічною частиною судового розгляду відповідног до практики Європейського суду з прав людини. Розглядаються процедури здійснення окремих виконавчих дій, питання повороту виконання судових рішень, судового контролю за виконанням судових рішень, визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародного комерційного арбітражу. Містяться нормативно – правові акти, що регламентують організаційні питання діяльності Державної виконавчої служби та процедурні питання виконання судових рішень, судова практика, процесуальні акти-документи виконавчого провадження. Для студентів і викладачів юридичних вузів, працівників Державної виконавчої служби, суддів, інших юристів-практиків.

| >>
РОЗДІЛ і. ТЕОРІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава1. Виконавче провадження у структурі судочинства
Глвав 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 3. ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ
Глава 4. ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ за виконанням судових рішень
Глава 5. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ:
РОЗДІЛ ІІІ. СУДОВА ПРАКТИКА

Книги и учебники по дисциплине Виконавче провадження України:

  1. В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін.. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ / Уклад.: В.В. Комаров, Д.М. Сібільов, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України,2010. – 52 с. - 2010 год
  2. Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с. - 2005 год
  3. Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с. - 2002 год